အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ online ကို မသမာနည္းမ်ားျဖင့္အသံုးျပဳၾကသည္။ ေကာင္းက်ိဳးျဖင့္အသံုးျပဳလွ်င္မ်ား စြာအက်ိဳးရွိႏိုင္သည္ကို ဘာေၾကာင့္အသံုးမျပဳၾကသနည္း။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားဆိုလွ်င္ ညစ္ညမ္းပံုမ်ားပို႔ျခင္း၊ မိန္းကေလးမ်ားကို ေသြးေဆာင္စည္းရံုးကာ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ားရွိ သျဖင့္ အယံုအၾကည္ သိပ္မထားဘဲ သတိထားၾက ရန္ အသိေပးအပ္ပါသည္။

About Amilay

has written 3 post in this Website..