စာေရးသူတဦးက

"အေမရိကန္နဲ႕ စစ္တုိက္ခဲ႕တဲ႕ ဗီယက္နမ္ေတာင္ တရုတ္ၾကီးနဲ႔ ရန္ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္နဲ႕ ျပန္ေပါင္းလုိက္တာ စီးပြားေရး တဟုတ္ထုိး တုိးတက္ေနပါတယ္။" 

ဆိုျပီး ေရးခဲ့ပါတယ္၊

မွန္မမွန္ ကိုၾကည့္ၾကရေအာင္

ထုံးစံအတိုင္း အားကိုးရတဲ့ ဆရာဝီးကီး ကိုေျပး ကပ္ရတယ္၊
Web Site ဝိက္ဆိုက္ကေန အလြယ္တကူ ရႏိုင္တဲ့  စီအိုင္ေအမွတ္တမ္း ကိုလွန္ေလွာ္ျပီး တ "ဝ" ၾကီး ဆည္းပူးလို႕ရတယ္

Economy of Vietnam

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Vietnam

External
Exports	$72.03 billion (2010 est.)
Export goods	clothes, shoes, marine products, crude oil, electronics, wooden products, rice, machinery
Main export partners	US 20%, Japan 10.7%, China 9.8%, South Korea 4.3% (2010 est.)
Imports	$84.3 billion (2010 est.)
Import goods	machinery and equipment, petroleum products, steel products, raw materials for the clothing and shoe industries, electronics, plastics, automobiles
Main import partners	China 23.8%, South Korea 11.6%, Japan 10.8%, Taiwan 8.4%, Thailand 6.7%, Singapore 4.9% (2010 est.)
Gross external debt	$33.45 billion (December 2010 est.)

-------------------------------------------------

Vietnam Economy 2011, CIA World Factbook

Vietnam Economy 2011
 http://www.theodora.com/wfbcurrent/vietnam/vietnam_economy.html

SOURCE: 2011 CIA WORLD FACTBOOK AND OTHER SOURCES

http://www.theodora.com/wfbcurrent/vietnam/vietnam_economy.html

Exports:
$70.76 billion (2010 est.) 
country comparison to the world: 41
$57.1 billion (2009 est.)
[see also: Exports country ranks ]
Exports - commodities:
crude oil, marine products, rice, coffee, rubber, tea, garments, shoes
Exports - partners:
US 21.43%, Japan 11.44%, China 7.27%, Australia 4.43%, Germany 4.27% (2009)
Imports:
$81.73 billion (2010 est.) 
country comparison to the world: 35
$65.4 billion (2009 est.)
[see also: Imports country ranks ]
Imports - commodities:
machinery and equipment, petroleum products, fertilizer, steel products, raw cotton, grain, cement, motorcycles
Imports - partners:
China 16.42%, Singapore 9.61%, Japan 8.96%, Taiwan 8.23%, South Korea 7.72%, Thailand 6.41%, Hong Kong 4.45%, US 4.27% (2009)

တင္ပို႕ကုန္
ဖ်မ္းမွ်အားျဖင့္  အေမရိကန္ကို၂၁% ဂ်ပန္ ကို ၁၁% တ႐ုပ္ၾကီး ကို ၈.၅  % နဲ႕ တင္ပို႕တာ

အေမရိကန္ သို႕ "လုံးလုံး လ်ားလ်ား" တင္ပို႕ တာတို႕၊ ဒါမွမဟုတ္ရင္ "၅၀ % မွ ၉၀% အထိ" "မ်ားမ်ား စားစား" တင္ပို႕တာတို႕ မ ေတြ႕ရပါ၊

တ႐ုပ္ၾကီး ကို "လုံးဝ" မ တင္ပို႕တာလဲ မဟုတ္ပါ၊ ဂ်ပန္နဲ႕မတိမ္းမယိမ္း ရွိျပီး တတိယ လိုက္တာ
သြင္းကုန္
သြင္းကုန္က်ေတာ့ ဝီးကီးမွာ အေမရိကန္တို႕ကိုမေတြ႕ရပါ၊ မရွိသေလာက္နဲ ေနတာ (စီအိုင္ေအ မွတ္တမ္း က ဘဲ ၄ % လို႕ နဲနဲေလးဘဲ ေတြ႕ရ) 

အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံ နဲ႕ အိမ္နီးခ်င္းအာရွႏိုင္ငံေတြကမ်ားတာပါဘဲ

သြင္းကုန္အားလုံးေပၚမွာတြက္ရင္ တ႐ုပ္ၾကီး ထံမွသြင္းတာက ဖ်မ္းမွ်အားျဖင့္၂၀ % ရွိျပီး အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနတာ

ဆိုေတာ့ကာ

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံကိုဘဲပစ္ခြါျပီး ေနာက္တႏိုင္ငံကို ေျခေထာက္ဖက္တာမ်ိဳး "လုံးဝ" မရွိပါ

အေမရိကန္ေၾကာင့္ "တဟုတ္ထိုး"ခ်မ္းသာသြားသလားဆိုတာ ၾကည့္ေတာ့

GDP per capita
$3,100 (PPP, 2010 est.)

ဗီယက္နမ္ရဲ့ GDP က တႏွစ္မွာ ေဒၚလာ ၃၁၀၀ ပါဘဲ
မေလးရွားရဲ့ ေလး ပိုင္း တ ပိုင္း ေတာင္မရွိပါ
လုပ္အားခ ေစ်းေပါသက္သာလို႕ဝယ္ၾကခိုင္းၾကတာ၊

"ပိုေပး"ဘို႕မလြယ္လို႕ တခါထဲ ခ်မ္းသာမယ္ဆိုတာ မဟုတ္ဘူးလို႕ေျပာႏိုင္တယ္

စိတ္ကူးယဥ္ျပီး ကိုယ္လိုရာ ကိုယ္ထင္ရာ ေရွာက္ေရွာက္ေျပာေနတာ

အာရွႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းကိုႏွိမ္ျပီး၊ အေနာက္ႏိုင္ငံေတြကိုက်ေတာ့ မ်က္ႏွာလိုမ်က္ႏွာရ လုပ္ခ်င္တဲ့ပုံစံမ်ိဳးဘဲ

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.