ေက်ာင္းရဲ႕အေနအထားေလးပါ


ကေလးမ်ားအတြက္ Psycho-social support Program မ်ားကို ဦးစားေပး ကူညီေပးေနတဲ့ Helping Hands (ျမန္မာ့ကမ္းလက္ လူငယ္မ်ား) အဖြဲ႕မွ သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ဗလအားမာန္ငါးတန္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေက်ာင္းတြင္ စာၾကည့္တိုက္ အေသးစားတစ္ခုအား ထူေထာင္ေပးေနပါသည္။ လက္ရိွ အေဆာင္အား စာၾကည့္တိုက္အတြက္ အခန္းကန္႔၍ အေသးစား စာၾကည့္တိုက္ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ကုန္က်စရိတ္မွာ (၈)သိန္းခန္႔ ခန္႔မွန္းထားၿပီး လွဴဒါန္းေငြက်ပ္ (၃) သိန္းခန္႔လိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း သိရိွရပါသည္။

ေက်ာင္းရဲ႕ ေဘး၀န္းက်င္ပဲျဖစ္ပါတယ္။


ဗလအားမာန္ငါးတန္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္ ၁၂၀ ေယာက္ ရိွၿပီး သူငယ္တန္းမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းအထိ ေက်ာင္းသားမ်ား ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ေက်ာင္းတြင္ ေနထိုင္သူ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္မွာ (၁၀၅) ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ဤေက်ာင္းအား နာဂစ္မတိုင္မီကတည္းက ဖြင့္လွစ္ထားသည္ဟု ေက်ာင္းထိုင္ ဘုန္းဘုန္းမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စာၾကည့္တိုက္လုပ္မည့္ေနရာေလးအား အလွဴရွင္မ်ား ၾကည့္ႏိုင္ေအာင္ တင္ေပးထားပါသည္။

ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းလိုပါက

အာကာမင္းဦး 0973172236
ခင္ျမတ္ 0973137046 သို႔ ဆက္သြယ္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါသည္။

Myanmar Helping Hands မွ activity မ်ားကို ေလ့လာလိုပါက https://www.facebook.com/MYMCHelpingHands

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 938 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။