“{ဧရာ၀တီ}={ျမစ္ျပင္နဲ႔တံတား}(ေဆာင္းညေနခင္း)”

1 ဆည္းဆာနဲ႔ဧရာ

2 ဒီေန၀င္ခ်ိန္ေလးျမင္ရေတာ႔ ေန၀င္ခ်ိန္တိမ္ေတာက္တဲ႔အခါ ဆုိတဲ႔စာဥသီခ်င္းကို သတိရတယ္ဗ်ာ

3 နဒီဧရာ ေလွနာ၀ါ ခ်ိန္ဆည္းဆာ လြမး္စရာ ျမင္ကြင္းေလး

4 ေလွကေလးက လည္း ေနမ၀င္မီကမ္းကပ္နုိင္ေအာင္တေရြ႔ေရြ႔တုိး၀င္

5 ႏုတ္ဆက္ေနမင္းက ကမၻာေျမကုိ ႏုတ္ဆက္ေနာက္ရက္ျပန္လာမယ္ဆုိတာေတာ႔င္ေနလုိ႔ မ၀ေသးပုံဘဲေနာ္

 

6 ဆညး္ဆာရဲရဲ အရိပ္မဲမဲ႔ ေဖာင္ေလးေတြက မသဲမကြဲ အလြမ္းကဲေအာင္ ……….

7 ဆည္းဆာခ်ိန္အလွကုိ က်ေနာ္အေတာ္ေလးႏွစ္သက္ပါတယ္ ဒါေၾကာင္႔လဲ

8 ျမစ္နဲ႔ေဖာင္ ဆည္းဆာရဲ႕အေရာင္..........................

9ေဖာင္ သေဘၤာ တံတားက ႏွစ္စင္းျမစ္တြင္းက အလွျမင္ကြငး္10 ဒီဆည္းဆာရိပ္ကေလးေတြြက ေရႊၾကက္ယက္ဘုရားေပၚအေျပးအလႊားတက္ျပီးရုိက္ထားတာပါ