ထူးျမတ္ခါမွီ ဆယ့္ႏွစ္လရာသီ

ကံ့ေကာ္ရင္ခတ္
ပြင့္ဖတ္တို႔စံုစြာ … ။
ခါသၾကၤန္အတာကူးမို႔
ရႊင္ျမဴးေပ်ာ္စြာ … ။
စကားသင္းထံု
ကဆုန္မည္လျမတ္ … ။
ပင္ေညာင္ေရသြန္းလွဴမႈနဲ႔
ေရႊကုသိုလ္ထပ္ … ။
ရာသီေမထုန္
နယုန္မည္လျမတ္ .. ။
ျမတ္ေလးနဲ႔စံပယ္ငံုတို႔
သင္းထံလွထပ္ …. ။
လ၀ါဆိုတြင္း
သီတင္းျမတ္ေဆာက္တည္ … ။
ပုန္းညွက္ညိုမာလာမင္းရယ္
ပ်ံ႕သင္းလို႕ၾကည္ …. ။
ေနမိႏၵရ
စိုျမတဲ့၀ါေခါင္ .. ။
၀ဋာျပင္ရွစ္ခြင္တိုင္းက
ညိဳ႕မႈိုင္းလို႔ေမွာင္ … ။
လေတာ္သလင္း
ေဖၚကင္းလို႔ေခြးအူ … ။
မၾကင္သူျပင္ျပင္စိမ္းတယ္
ေရွာင္တိမ္းႏြဲ႔မူ … ။
ဆီမီးေရာင္ျခည္
လမည္မွာသီတင္း … ။
က်ီးတာရာ ၊ ၾကာငါးမည္ရယ္
ခါမွီထံုသင္း … ။
ဘံုကထိန္ပြဲ
ဆင္ႏြဲတဲ့ခ်ိန္ခါ .. ။
လမည္မွာတန္ေဆာင္မုန္းမို႔
ရႊင္ျပံဳးၾကည္သာ … ။
လျမတ္နတ္ေတာ္
ရႊင္ေပ်ာ္စြာဆင္ပြဲ … ။
ပင္ျမင့္စံသဇင္ပြင့္လို႔
ေအးဆင့္ပိုကဲ .. ။
ေငြႏွင္းစြတ္စို
ျပာသိုလျမင္းပြဲ … ။
ခြါညိုမွာခြါျပာထပ္ေတာ့
ေအးဓါတ္လြန္ကဲ … ။
ေပါက္လဲငံုစီ
လမည္မွာတပို႔တြဲ … ။
ရထားပြဲဆင္ႏြဲမႈနဲ႔
ယာဂုလွဴပြဲ … ။
ေႏြမိန္ တေပါင္း
ကူးေျပာင္းတဲ့ခ်ိန္ခါ … ။
သရဖီေရႊအင္ၾကင္းရယ္
သန္႔ရွင္းၾကည္စြာ … ။

About ေ၀းလြင့္တိမ္

has written 33 post in this Website..