ေဟမာန္ေဆာင္းႏွင့္အေၾကာင္းခံ

ေဟမာန္ကာလ ၊ ေအးျမျမတြင္
ေဖြးလႊသဇင္ ၊ အလွဆင္၏ … ။
ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခံ ၊ တို႔အားမာန္ကို
မိုးယံလႊင့္တင္ ၊ အားသစ္ဆင္၏ … ။
သူ႔ရွင္အခက္ ၊ တို႔အခ်က္နဲ႔
တြဲလက္ညီလွ်င္ ၊ ေအာင္ပြဲဆင္၏ … ။
ထူးလွသာယာ ၊ ေဟမာန္ခါတြင္
မိုးမွာလႊင့္တင္ ၊ ေအာင္လံသြင္တည့္ … ။
လြပ္လပ္ခဲ့ၿပီ ၊ တို႔ဌာနီကို
ေရႊျပည္ေတာ္သြင္ ၊ စိတ္မွတ္ထင္၏ … ။
သဇင္သင္းထံု ၊ အလွစံုခ်ိန္
ျပည့္ဂုဏ္လႊမ္းတင္ ၊ ေသြးသစ္ဆင္၏ …။
ေခတ္မီတိုးတက္ ၊ တြဲလက္ဆက္ေသာ္
မပ်က္စည္ပင္ ၊ ျပည့္ဂုဏ္အင္တည့္ … ။ ။

About ေ၀းလြင့္တိမ္

has written 33 post in this Website..