မစိုးရိမ္စာသင္သား ကေလာင္အမည္ျဖင့္ ဘာသာေရးစာအုပ္ေတြကို ေတြ႔မိၾကမည္ထင္ပါသည္။ သူက ဗုဒဘာသာ၀င္ မဟုတ္သူမ်ားကို လိုက္လံ ၿပီး ေႏွာင့္ယွက္ေနသူျဖစ္ ပါတယ္။ သူႏွင့္မတူသူမ်ားကို မိစၦာဒိ႒ိ အမည္တပ္ၿပီး တရားစြဲဖို႔ တင္ေတာ့တာပဲ။ အဲဒီလိုတင္လိုက္ရင္ ေနာက္ပါ လၿပည့္ဇင္ႏွင့္တကြ ၀ရသာမိတို႔ပါ လိုက္လံ လုပ္ေဆာင္ ေနပါတယ္။ ဘာသာတရားကို ႏိုင္ငံေတာ္က အင္အားႏွင့္ ေျဖရွင္းေပးတာဟာ  ဘာသာတရားလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ မကိုက္ပဲ ျဖစ္ေနပါသည္။ ဘာသာတရားကို  လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ခြင့္ရွိသည္ကို တစ္ကမၻာလုံးက သိရွိၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။ မဟန အဖြဲ႕သည္ မစိုးရိမ္စာသင္သား၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္တို႔ကို မစဥ္းစားပဲ  ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တတ္ၾကပါသည္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ဘယ္လိုျဖစ္ေနပါသနည္း။ “ငါတို႔ႏွင့္မတူရင္ အမွားပဲ လုပ္ကြာ” လို႔ ဆုံးျဖတ္ၾကပါသည္။ ယင္းအခ်က္ကို စဥ္းစား  မိၾကသူတိုင္း ကိုယ္က်ဳိးနည္းၾကရမည္သာ ျဖစ္မည္။

About countryboy

has written 7 post in this Website..