က်န္ေတာ္ထင္တဲ့problem ေလးကိုအေျဖျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္ေလ
Microsoft Internet Explorer
To enable cookies in Internet Explorer 7 or 8:
Click Start > Control Panel. (With Windows XP Classic View, click the Windows Start button > Settings > Control Panel).
Double-click the Internet Options icon.
Select the Privacy tab.
Click Advanced.
Select “Override automatic cookie handling” under the “Cookies” section in the Advanced Privacy Settings window.
Select the “Accept” or “Prompt” option under “First-party Cookies.”
Select the “Accept” or “Prompt” option under “Third-party Cookies.” (If you select the “Prompt” option, you’ll be asked for approval every time a website attempts to send you a cookie.)
In the Internet Options window, click OK to exit.
To enable cookies in Internet Explorer 6:
Click Start > Control Panel. (With Windows XP Classic View, click the Windows Start button > Settings > Control Panel).
Click Advanced.
Select “Override Automatic Cookie Handling.”
Select the “Accept” or “Prompt” option under “First-party Cookies.”
Select the “Accept” or “Prompt” option under “Third-party Cookies.” (If you select the “Prompt” option, you’ll be asked for approval every time a website attempts to send you a cookie.)
In the Internet Options window, click OK to exit.
Mozilla Firefox
To enable cookies in Mozilla Firefox 3.x for Windows:
Click Tools > Options.
Click Privacy in the top panel.
Set “Firefox will:” to Use custom settings for history.
Check the box next to “Accept cookies from sites” to enable cookies.
Click OK.
To enable cookies in Mozilla Firefox 2.x for Windows:
Click Tools > Options.
Click Privacy in the top panel.
Select the checkbox labeled “Accept cookies from sites.”
Click OK.
To enable cookies in Mozilla Firefox for Mac:
Go to the Firefox drop-down menu.
Select Preferences.
Click Privacy.
Set “Firefox will:” to Use custom settings for history.
Check the box next to “Accept cookies from sites” to enable cookies.
Click OK.
Chrome
To enable cookies in Chrome for Windows:
Click the Tools menu.
Select Options.
Click the Under the Hood tab.
Click Content settings in the “Privacy” section.
Select Allow local data to be set to allow both first-party and third-party cookies. If you only want to accept first-party cookies, check the box next to “Block all third-party cookies without exception.”
To enable cookies in Chrome for Mac:
Select Chrome > Preferences on the menu bar.
Click the Under the Hood tab.
Click Content settings in the “Privacy” section.
Select Allow local data to be set to allow both first-party and third-party cookies. If you only want to accept first-party cookies, check the box next to “Block all third-party cookies without exception.”
Safari
To enable cookies in Safari:
Go to the Safari drop-down menu.
Select Preferences.
Click Security in the top panel.
Under “Accept Cookies” select Only from sites you navigate to.
Still seeing issues after turning cookies on
If cookies in your browser are enabled and you’re still seeing an error message that your browser’s cookie functionality is turned off, try opening a new window in your browser. Sometimes a browser’s cookies will not work properly when you are using multiple tabs in a browser window.'(ဒီစာေလးလုပ္ပံုလုပ္နည္းအေပၚကအတိုင္းမရေတာဘူးဆိုရင္toolကလစ္လိုက္ပါျပီးရင္ စာေၾကာင္း၈ေၾကာင္းက်တဲ့အထဲကclear recent history ထပ္ကလစ္လိုက္ပါသင္ကိုဖ်က္မဲ့ ဟာေတြေမးပါလိမ္မယ္ဘယ္ႏွစ္ရက္ဟာေတြ ဖ်က္မလဲအရာအာလံုးကိုဖ်က္မယ္ဆုိျပီးeverthingေျပာင္းေပးျပီးေအာက္ကကုလာၾကီးကလစ္လိုက္ပါ)ျပီးရင္ အေပၚကနည္းအတိုင္းျပန္လုပ္ၾကည့္ပါ အိုေကပါလိမ့္မယ္ေနာ္) အေပၚကနည္းမ်ားလုပ္လိုမရသူမ်ားအတြက္
၀င္လိုမရျခင္းရျ့ျပသာနာအေၾကာင္းအရင္းကလည္း ကုလားၾကီးကိုကလစ္လုပ္လိုက္မိၾကတယ္လို့ဘဲ ထင္ပါတယ္
If this does not help, you can also clear your cache and delete your cookies.
နတ္သားေလးတေန့ကရြာထဲ၀င္ေတာ့ရြာသား အကိုတေယာက္ကေဂဇက္ထဲ၀င္လိုမရဘူးေျပာေနတာကို သိလို၀င္လိုရမဲ့နည္းလမ္းတခုေပးလိုက္ပါတယ္။တခါတေလcookies ပိတ္သြားမ်ိဳးျဖစ္တက္ပါတယ္ အဒါေၾကာင့္ကို္ယ္သံုးတဲ့အမ်ိဳးအစားအလိုက္ေျဖရွင္းနည္းတင္ေပးလိုက္ပါတယ္

About မိုးနတ္သားေလး

has written 21 post in this Website..