ျမတ္စြာဘုရားက ရဟန္းတုိ႔အား “ငါဘုရား ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီးေသာအခါ ငါဘုရား
ေဟာၾကားပညတ္ေတာ္ မူထားေသာ `ဓမၼ-၀ိနယ´ တို႔သည္ သင္ခ်စ္သားတုိ႔၏
ဆရာျဖစ္ေပလိမ့္မည္´´ -ဟု ပရိနိဗၺာန္ျပဳခါနီးခ်ိန္၌ မိန္႔မွာခဲ့ေသာ စကားအရ
`ဓမၼ-၀ိနယ´ သည္ ဘုရား`ရွင္၏ကုိယ္စား ဆရာအျဖစ္ က်န္ခဲ့ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္
ဘုရားရွင္၏ တပည့္ရဟန္းေတာ္တုိ႔သည္ ဘုရားရွင္၏ ကိုယ္စားဆရာျဖစ္သည့္ ဓမၼ ၀ိနယ
ကို မေပ်ာက္မပ်က္ အစဥ္တည္ရွိေနေစရန္အတြက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းတရား
အေျခအေနမ်ားအရ၊ ရဟန္းသံဃာ အဆက္ဆက္တုိ႔က ယခု ကာလတုိင္ေအာင္
လံု႔လႀကီးစြာျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္၍ သဂၤါယနာတင္ပြဲႀကီး
မ်ားက်င္းပျပဳလုပ္ၿပီး၊ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာခဲ့ၾကေပသည္။

ပထမသဂၤါယနာ။ ။ အရွင္မဟာကႆပသည္ ဘုရားရွင္ ပရီနိဗၺာန္စံ၀င္ခ်ိန္မွာ
ပါ၀ါျပည္မွ ကုသိနာ႐ုံျပည္သို႔ ၾကြလာေနစဥ္ လမ္းအၾကား၌(ဘုရားရွင္
ပရိနိဗၺာန္ျပဳရာ ကုသိနာ႐ုံျပည္မွာလာေသာ) သုဘဒၵ အမည္ရွိ ေတာထြက္ရဟန္းႀကီးက
ငါတုိ႔ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာခဲ့ေသာ ရဟန္းေဂါတမ ပရိနိဗၺာန္စံသြားၿပီ၊ ယခု ငါတုိ႔
အလိုရွိသလို ေနထုိင္ျပဳက်င့္ႏုိင္ၿပီ ဟု မိမိ၏ မ်က္ေမွာက္၌ ေျပာၾကားသည့္
ဘုရားရွင္၏ သာသနာကို ေစာ္ကားေသာစကားကို ဆတ္ဆတ္ၾကားခဲ့ရသျဖင့္၊ ဘုရားရွင္
ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီးေနာက္ ၃-လအၾကာ(ဘီစီ ၅၄၄)တြင္ အဇာတသတ္မင္း၏ ပံ့မုိးကူညီ
မႈျဖင့္ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၌ ရဟႏၱာ ၅၀၀- စုေ၀းကာ၊ ဘုရားရွင္ ေဟာၾကားခဲ့သည့္
ဓမၼ-၀ိနယ ေခၚ သုတ္.၀ိနည္း. အဘိဓမၼာ ပိဋကတ္သံုးပံုကို
စုေပါင္းညိွႏႈိင္းစုစည္း၍ ႏႈတ္တက္ရြတ္ဆုိျခင္း=
သဂၤါယနာတင္ပြဲႀကီးကို(ပထမအႀကိမ္) ၇ -လတုိင္တုိင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေပ၏။

ဒုတိယသဂၤါယနာ။ ။ဘုရားရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္၊ သာသနာႏွစ္ ၁၀၀(ဘီစီ ၄၄၃)
သို႔ေရာက္ေသာ္၊ ၀ဇၨိတုိင္းသား ရဟန္းတုိ႔က မူလ၀ိနည္းသိကၡာပုဒ္မ်ားကို ေသြဖီ၍
က်င္ႀကံလာေသာ (အဓမၼ၀တၳဳ) ၁၀-ပါးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ သာသနာ့အႏၱရာယ္
ေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္၊ အရွင္ယသမေထရ္ အမွဴးျပဳ၍ ရဟႏၱာမေထရ္ ၇၀၀ တုိ႔က
ေ၀သာလီျပည္၌ ကာလာေသာက မင္းႀကီး၏ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ ႏႈတ္ျဖစ္ရြတ္ဆုိျခင္း =
သဂၤါယနာတင္ပြဲႀကီးကို (ဒုတိယအႀကိမ္) ၈ လတုိင္တုိင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေပ၏။

တတိယသဂၤါယနာ။ ။ သာသနာႏွစ္-၂၃၅ (ဘီစီ ၃၀၈) သို႔ေရာက္ေသာ္၊ အိႏၵိယျပည္ အေသာက
မင္းတရားႀကီး လက္ထက္တြင္ ရဟန္းတု ရဟန္းေယာင္
(တိတၳိ)ေျခာက္ေသာင္းတုိ႔သည္(ဆြမ္းစသည္
ပစၥည္းေလးပါးဆုတ္ယုတ္သြားျခင္းေၾကာင့္) ရဟန္းေကာင္းအသြင္ျဖင့္
ဗဒၶသာသနာအတြင္းသို႔၀င္ေရာက္ၿပီး မိစၧာ၀ါဒ = အယူမွားတုိ႔ကို သြတ္သြင္းလာသည့္
သာသနာ့ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚလာသျဖင့္၊ အေသာကမင္းတရားႀကီးက ထုိရဟန္းတုမ်ားကို
ႏွင္ထုတ္ပစ္၍ သာသနာသန္႔ရွင္းေရးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ထုိမင္းႀကီး၏
ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္ အမွဴးျပဳေသာ ရဟႏၱာမေထရ္
တစ္ေထာင္တုိ႔သည္ ပါဋလိပုတ္ျပည္၌ ႏႈတ္ျဖင့္ရြတ္ဆုိျခင္း =
သဂၤါယနာတင္ပြဲႀကီးကို (တတိယအႀကိမ္) ၉ – လတုိင္တုိင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
ဤသဂၤါယနာတင္ပြဲႀကီး အဓိက ထူးျခားခ်က္မ်ားမွာ
-(၁)အရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱတိႆမေထရ္က အယူ၀ါဒေရးရာႏွင့္ ပတ္သက္၍၊
အယူ၀ါဒအမွားမ်ားကို ဗုဒၶ၏အလိုေတာ္က် ထုတ္ေဖၚရွင္းလင္းျခင္းတုိ႔ကို
ျပဆုိသည့္ အဘိဓမၼာဆုိင္ရာ ကထာ၀တၳဳက်မ္း ကိုေရးသားျခင္း၊ (၂) အေသာကမင္းႀကိး၏
အကူအညီျဖစ္ သီဟုိဠ္အစရွိသည့္ ၉ တုိင္း ၉ ဌာနသုိ႔ သာသနာျပဳ ရဟန္းေတာ္မ်ား
ေစလႊတ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ သု၀ဏၰဘူမိ(သထံု)သို႔
အရွင္ေသာဏ ႏွင့္ အရွင္ဥတၱရ မေထရ္တုိ႔ အမွဴးျပဳေသာ ရဟႏၱာမေထရ္ ၅- ပါး
ၾကြေရာက္ သာသနာျပဳခဲ့ၾကသည္။

စတုတၳသဂၤါယနာ။ ။ သာသနာႏွစ္-၄၅၀ (ဘီစီ ၉၄ ) သို႔ ေရာက္ေသာအခါ၊
သီဟုိဠ္(သီရီလကၤာ)ႏုိင္ငံတြင္ သူပုန္ေဘး, ငတ္မြတ္ေခါင္းပါးျခင္းေဘးတုိ႔
၁၂-ႏွစ္တုိင္တုိင္ ျဖစ္ပြါးခဲ့ရာ၊ သာသနာ့၀န္ထမ္း ရဟန္းေတာ္တုိ႔သည္
ပိဋိကတ္ေတာ္မ်ား မေပ်ာက္မပ်က္ရေအာင္ အလြန္ပင္ပန္းခက္ခဲစြာ
ႏႈတ္တက္အာရံုေဆာင္ခဲ့ရသျဖင့္၊ ေနာင္တြင္ ဤသို႔ေသာ ေဘးႀကီးမ်ဳိး ေပၚေပါက္၍
ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို ႏႈတ္တက္အာရံုေဆာင္ရန္ လြန္စြာခက္ခဲမည္ကို ျမင္၍၊
အရွင္ဓမၼရကၡိတ အမွဴးျပဳေသာ ရဟႏၱာမေထရ္ ၅၀၀-တုိ႔သည္ ၀ဋၬဂါမဏိ မင္းႀကီး၏
ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ တစ္ႏွစ္တုိင္တုိင္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို ေပရြတ္၌ေရးသား၍
(ေပထက္အကၡရာ တင္ကာ) သဂၤါယနာတင္ပြဲႀကီးကို(စတုတၳအႀကိမ္)
က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

စဥၥမသဂၤါယနာ ။ ။ သာသနာႏွစ္- ၂၄၁၅ (ေအဒီ -၁၈၇၁ ) သို႔ေရာက္ေသာ္၊
ျမန္မာႏုိင္ငံ မႏၱေလးၿမိဳ႔တြင္၊ ဒကၡိဏာရာမ ဘုရားႀကီးတုိက္ဆရာေတာ္
ဘဒၵႏၱဇာဂရာဘိ၀ံသ (တိပိဋကဓရ မဟာဓမၼရာဇာဓိရာဇဂုရု- ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ)
အမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္ ၂၄၀၀ တုိ႔သည္ မင္းတုန္းမင္းတရားႀကီး၏
ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ မူအမ်ဳိးမ်ဳိးကြဲျပားေနသည့္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို
သုတ္သင္တည္းျဖတ္၍ ၅-လတုိင္တုိင္ သဂၤါယနာတင္ပြဲႀကီးကို
(ပဥၼအႀကိမ္)က်င္းပျပဳလုပ္ၿပိးေနာက္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးသည္ ထုိမူသန္႔
ပိဋကတ္ေတာ္မ်ားကို အရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေစရန္ စက်င္ေက်ာက္ျဖဴ (၇၂၉) ခ်ပ္ေပၚတြင္
အကၡရာေရးထြင္း(ေက်ာက္ထက္ အကၡရာတင္) ေစခဲ့ရာ၊ ၇ -ႏွစ္ခြဲမွ်ၾကာမွ
ၿပီးစီးသြားခဲ့ေပသည္။

ဆ႒သဂၤါယနာ ။ ။ သာသနာႏွစ္-၂၄၉၈ (ေအဒီ-၁၉၅၄ )ခုသို႔ ေရာက္ေသာ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု အမွဴးျပဳေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္
ျမန္မာ, သီဟုိဠ္(သီရီလကၤာ),ထုိင္း,လာအုိ, ကေမၺာဒီးယား – ဟူေသာ ေထဒ၀ါဒ ၅-
ႏုိင္ငံတုိ႔မွ သံဃာေတာ္ ၂၅၀၀ တုိ႔ကို ပင့္ဖိတ္၍၊
သဂၤါယနာတင္ပြဲႀကီး(ဆ႒အႀကိမ္) က်င္းပျပဳလုပ္ေစ၍၊ ပါဠိေတာ္မ်ားကိုသာမက,
အ႒ကထာက်မ္းမ်ား, ဋီကာက်မ္းမ်ားကိုပါ မူအမ်ဳိးမ်ဳိးညွိႏႈိင္း
တည္းျဖတ္ေစၿပီး၊ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ ကမၻာအႏွံ႔ ျပန္႔ပြားထြန္းလင္းေစရန္
စက္တင္ပံုႏွိပ္ ျဖန႔္ခ်ီခဲ့ေပသည္။ ဤသဂၤါယနာတင္ပြဲႀကီး၌
(ယခင္သဂၤါယနာတင္ပြဲႀကီးမ်ား၏ စံခ်ိန္အတိုင္း) ျမန္မာႏုိင္ငံမွ
ဘဒၵႏၱေရ၀တမေထရ္(အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု- ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ)က သဘာပတိအျဖစ္၎၊
မဟာစည္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱေသာဘဏမေထရ္(အဂၢမဟာပ႑ိတ-ဘြဲ႔တံဆိပ္ေတာ္ရ)က ပုစၧက =
ေမးသူအျဖစ္၎၊ မင္းကြန္းဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၱ၀ိစိတၱသာရာဘိ၀ံသမေထရ္(ပထမဆံုး –
တိပိဋကဓရ ဓမၼဘ႑ာ ဂါရီ ဘြဲ႔ရ) က ၀ိသဇၹက = ေျဖဆုိဥူအျဖစ္၎၊
သဂၤါယနာတင္ပြဲႀကီးကို ဦးစီးက်င္းပၾကေလရာ၊ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၀၀ ျပည့္တြင္
ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးသြားခဲ့ေပသည္။

About ashinthusitta

အရွင္သုစိတၱ မႏၱေလး has written 8 post in this Website..

ကိုယ့္ဘာသာ စဥ္းစားၾကည့္ၾက...