ဆ႒မေျမာက္ေန႔
တစ္ေန႔ တစ္ေန႔ ဗုဒၶါႏုႆတိ ဘာ၀နာေတြပြားလာလိုက္တာ ခုဆို ဂုဏ္ေတာ္ေပါင္း ငါးခုျပီးလို႔ ေျခာက္ခုေျမာက္ကို ေရာက္လာပါျပီ။ အင္း သိစရာအားလံုးကို ကုိယ္ပုိင္ဥာဏ္ျဖင့္ သိရိွေတာ္မူေသာ ျမတ္ဘုရားရဲ႕ သမၼာသမၺဳဒၶဂုဏ္ေတာ္ကေတာ့ အံ႔ခ်ီးမကုန္ေအာင္ ထူးျခား ျမင့္ျမတ္ လွတာ ေႀကာင့္ ပြားမ်ားရင္းနဲ႔ေတာင္ ဥာဏ္ေတြ ရႊင္လန္းလို႔ လာရပါျပီ။ ေနာက္ထပ္လည္း ျမတ္ဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္ေတြကို ထပ္တိုးသိခ်င္စိတ္ေတြပါ တိုးလာရပါျပီ။ အထြတ္အထိပ္ျဖစ္ေသာ သဗၺညဳတ ဥာဏ္ေတာ္ကို ရေတာ္မူျပီးေနာက္ ေလာက၀ိဒူ ဆိုတဲ့ ေလာကအားလံုးကို သိျမင္ေတာ္မူေသာ ဂုဏ္ေတာ္သုိ႔ ဆက္ႀကပါစုိ႔။
ေလာက၀ိဒူ ဂုဏ္ေတာ္
ျမတ္ဘုရားရဲ႕ ႀကီးက်ယ္ေသာ ဥာဏ္ေတာ္ႀကီးက စိတ္ေတာ္ အစဥ္၀ယ္ တြဲယဥ္၍ မႀကာမႀကာပါ၀င္ေနေသာေႀကာင့္ ရွင္ေတာ္ျမတ္ ဘုရားသည္ ေလာက၀ိဒူ ဟုဆိုေသာ ေလာကအားလံုးကို သိျမင္ေတာ္ မူေသာ ဂုဏ္ေတာ္ႏွင့္ပါ ျပည့္စံုလာရပါတယ္။
ေလာက အားလံုး ဆိုေတာ့ ေလာက သံုးပါးအေႀကာင္းေလး သိရပါမယ္။ သတၱေလာက၊ ဩကာသ ေလာက နဲ႔ သခၤါရေလာကရယ္လို႔ ေလာကသံုးပါး ရိွပါတယ္။ သတၱေလာက ဆိုတာ ကေတာ့ သက္ရိွ သက္မဲ့သတၱ၀ါေတြရဲ႕ အစုအေပါင္းကုိ ေခၚတာျဖစ္တယ္။ ဩကာသ ေလာက ကေတာ့ သတၱ၀ါေတြ တည္ရာ ဘံုဌါနေတြတို႔၊ ဘံုမရိွတဲ့ ေနရာ ဌါနေတြကိုပါ ေပါင္းျပီး ေခၚတာပါ။ သခၤါရေလာကသည္ ရုပ္၊ နာမ္ တရား အားလံုးကုိ ေခၚျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
သတၱေလာကကို သိေတာ္မူျခင္းဆိုတဲ့ ေနရာမွာ ဘာကို သိေတာ္မူ တာလဲဆိုတာေလး ထပ္ျပီးသိရပါမယ္။ သတၱဆိုေတာ့ လူ၊နတ္၊ျဗဟာၼ ၊ ငရဲ၊ တိရစာၦန္၊ျပိတၱာ ဆိုတဲ့ သတၱေလာကမွာ ရိွသမွ် သတၱ၀ါေတြအားလံုး ပါတာ ေပ့ါေနာ္။ အဲဒီ သတၱ၀ါတို႔ရဲ႕ စရိုက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သိေတာ္မူတယ္။ ေနာက္ ဘယ္ သတၱ၀ါကဘယ္စရိုက္အားႀကီးတယ္ဆိုတာကို ယွဥ္ျပီးသိနိဳင္တယ္။ ေနာက္ျပီး ကိေလသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးမွာလည္း ဘယ္လို ကိေလသာမ်ိဳးေတြ အားေကာင္းေန တယ္။ အႏုသယလို႔ေခၚတဲ့ ကိန္းေနတဲ့ ကိေလသာေတြထိေတာင္ တန္းသိႏိုင္ ေသာဥာဏ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူတယ္ေနာ္။ အင္း..ဒါတင္ မကေသးပါဘူး။ ဣေျႏၵငါးပါးမွာလည္း ဘယ္ဣေျႏၵက ထက္ျမက္ျပီး ဘယ္ဣေျႏၵကေတာ့ ညံ့ေနတယ္ဆိုတာေတြကုိပါ အကုန္အစင္ သိေတာ္မူတယ္။
ေနာက္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ဩကာသေလာကဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ျပီးေတာ့ က်ေတာ့ ဒီ ဩကာသ ေလာကႀကီးထဲမွာ စႀကာ၀ဠါေပါင္း အနႏ ၱရိွတယ္ ဆိုတာ ဘုရားဥာဏ္ေတာ္နဲ႔မို႔သာ သိနိဳင္လို႔ ဘုရားေဟာ က တစ္ဆင့္မို႔ လူေတြက ေအာ္ အဲလို အနႏၱေတာင္ရိွပါလားရယ္လို႔ သိနိဳင္တာပါေနာ္။ (ကိုယ္လို ငေျမာက္ ငေခ်ာက္ ဥာဏ္ငမြဲနဲ႔ေတာ့သိဖို႔ ေ၀းပါေသးတယ္။)
အဲ ေနာက္ဆံုးတစ္ခုက သခၤါရေလာကေနာ္။ သခၤါရေလာကရဲ႕ သဘာ၀ကိုလည္း ဘုရားရွင္က အကုန္အစင္ သိေတာ္မူပါတယ္တဲ့ေနာ္။ ပုဂၢိဳလ္၊ သတၱ၀ါ၊ သူ၊ ငါ၊ ေယာက္်ား၊ မိန္းမ ဆိုတာေတြ အားလံုးဟာ တကယ္ ေတာ့ ရုပ္နာမ္ခႏၶာေတြ အေပါင္းအစုသာ ျဖစ္တယ္လို႔ ဘုရားဥာဏ္နဲ႔ သိျမင္ နိုင္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ အဲဒီကေနမွ ရုပ္ဆုိလည္း ရုပ္ကလာပ္တစ္ခုတည္းမွာ ပထ၀ီ၊ အာေပါ၊ ေတေဇာ၊ ၀ါေယာ၊ ၀ဏၰ၊ ဂႏၶ၊ ရသ၊ ဩဇာ ဆိုျပီး ရုပ္သဘာ၀ ရွစ္မ်ိဳး ရိွတယ္ဆိုတာကစ ဥာဏ္ေတာ္နဲ႔ ထိုးထြင္း သိျမင္ေတာ္မူခဲ့တယ္။ ဒါက ရုပ္က သိတာေနာ္။ ေနာက္ နာမ္တရားေတြျဖစ္တဲ့ စိတ္၊ ေစတသိတ္ေတြ အေႀကာင္းကိုေရာ၊ ဒီရုပ္ နာမ္ေတြရဲ႕ ျဖစ္ရျခင္းအေႀကာင္းေတြကိုပါ အကုန္ အစင္ သိေတာ္မူခဲ့တယ္ေလ။ ဒီလို သိျမင္လို႔လည္း သတၱ၀ါတိုင္းအေပၚမွာ သူတို႔ရဲ႕ ပင္ကုိယ္စရိုက္နဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ တရားေတြနဲ႔ အကၽြတ္တရားရေအာင္ ေခ်ခၽြတ္ေတာ္မူနိဳင္ခဲ့တာေပါ့။
ဒါေႀကာင့္ ေလာကသံုးပါးလံုးကို အကုန္အစင္ သိေတာ္မူနိဳင္ခဲ့တဲ့ ျမတ္စြာဘုရားဟာ သတၱ၀ါေတြကို သံသရာဆိုတဲ့ ၀ဋ္ဆင္းရဲ ၀ဲဩဃထဲကေန လြတ္ေျမာက္ေစဖို႔ နည္းလမ္းမ်ားကို ျပညႊန္ေဟာႀကား ဆံုးမေတာ္မူနိဳင္ခဲ့တယ္ ေလ။
ေအာ္ ဒို႔ေတာ့ျဖင့္ ဒီေန႔ သိလိုက္ရတဲ့ ေလာက၀ိဒူ ဂုဏ္ေတာ္အား ေလာကအလံုးစံုကို သိေတာ္မူတဲ့ ျမတ္ဘုရားဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ဘ၀လြတ္ေျမာက္ ေရးကိုပါ ျပညႊန္ေတာ္မူတဲ့ အႏိႈင္းမဲ့ ေက်းဇူးရွင္ႀကီးအျဖစ္ ရႈျမင္ျပီး ႀကည္ညိဳ သဒၶါအျပည့္ထားလို႔ ပြားမ်ား ႀကပါစို႔လား။
ေလာက၀ိဒူ – ေလာကသံုးပါးကို သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား။
(သတၱေလာက၊ ဩကာသေလာက၊ သခၤါရေလာက ဟုဆိုအပ္ေသာ ေလာကသံုးပါးကုိ သိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား)

အားလံုးပဲ ေလာက၀ိဒူ ဂုဏ္ေတာ္ကို ႏွလံုးသြင္းမွန္စြာ ပြားမ်ားနိဳင္ႀက လို႔ သဒၶါ ပညာ စတဲ့ ဣေျႏၵေတြ ရင့္က်က္နိဳင္ႀကပါေစ။

About who who

who who has written 97 post in this Website..

“အမ်ားအက်ိဳး ရြက္သယ္ပိုးက ခႏိုးခနဲ႔ ဆိုကဲ့ရဲ႕လည္း မရြဲ႕မေစာင္း ကိုယ့္လမ္းေႀကာင္းကို စိတ္ေကာင္းႏွင့္ယွဥ္ ေရွးရႈႏွင္ေလာ့”