ဦးေတဇ ပုိင္ဆိုင္ေသာအဓိကလုပ္ငန္းမ်ား
၁။ အဲပုဂံ (Air Bagan)
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ ပုဂၢလိက ေလေၾကာင္းလိုင္း ျဖစ္ျပီး ATR42-320, ATR72-500 ႏွင့္ FOKKER-100 ေလယာဥ္မ်ား အပါအဝင္ ေလယာဥ္ (၁၂) စင္းပါဝင္သည္။ ျပန္လည္ေရာင္း ခ်မည္ဆိုပါက အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၂၅) သန္းမွ သန္း (၃၀) အၾကားတြင္ ရ႐ွိ ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။
ရန္ကုန္ျမိဳ႕႐ွိ ေအး႐ွားဂရီးန္ ဘဏ္ခြဲတခု
၂။ ေအး႐ွားဂရီးန္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဘဏ္ (Asia Green Development Bank)
ေနျပည္ေတာ္ ဇဗၺဴသီရိၿမိဳ႕သစ္ရႇိ ေနျပည္ေတာ္ဘဏ္ရပ္၀န္း၌ (၂၀၁၀) ၾသဂုတ္လ ၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ ဖြင့္လႇစ္ခဲ့သည္။
Aureum Palace ဟုိတယ္တခု
၃။ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းမ်ား
ေအာ္ရီယမ္နန္းေတာ္ (Aureum Palace) ႏွင့္ ျမန္မာ့ရတနာ (Myanmar Treasure) နာမည္ႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မွုမ်ား ပါဝင္သည္။ အခန္းေပါင္း (၁၁၀၀) ခန္႔ ပါဝင္ေသာ ဟိုတယ္ေပါင္း (၁၇) ခုပါဝင္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (၁၂၀) မွ (၁၅၀) အတြင္းခန္႔ တန္ဖိုး႐ွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။
၄။ မိုင္းလုပ္ငန္း
နီကယ္လ္၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ ထံုးေက်ာက္ႏွင့္ ေ႐ႊတူးေဖၚေရးလုပ္ငန္းမ်ား
၅။ ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္ အိမ္ျခံေျမလုပ္ငန္း
အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (၃၀) မွ (၄၀) အၾကားခန္႔ တန္ဖိုး႐ွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေသာ ရန္ကုန္ျမိဳ႕႐ွိ အိမ္ယာ စီမံကိန္းမ်ား ပါဝင္သည္။
၆။ ပို႔ကုန္
သစ္၊ ပဲ ႏွင့္ ဆန္ မ်ားတင္ပို႔သည္။
ဒါေတြက တရားဝင္လူသိ႐ွင္ၾကားလုပ္ငန္းေတြပါ။ေနာက္ကြယ္မွာ လက္နက္ေမွာင္ခို၊
မူးယစ္ေဆးဝါးကိစၥေတြအမ်ားၾကီး႐ွိေနမွာပါ။တိုင္းျပည္မွာ သူမပိုင္တဲ့အရာရယ္လို ့ရွိပါေသးရဲ ့လားဗ်ာ။

About အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး

အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး has written 139 post in this Website..

ေၾကာက္တတ္ ရင္ ႏွစ္ခါ ေသတယ္။