ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရလို၍ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူဦးေရမွာ ယမန္ႏွစ္မ်ားက တည္ၿငိမ္ေနခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀တြင္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ဟု ျပည္တြင္းအလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕ထံမွ သိရွိရပါသည္။ အလုပ္အကုိင္ရလိုသူဦးေရ ျမင့္တက္သည္ဟုဆိုရာ၌ ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားအမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံတကာသင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ထားေသာ စာေတြ႕ အေတြ႕အႀကံဳသာရွိၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႕အႀကံဳမရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာလစာႏွင့္ ကုမၸဏီအမ်ားစုတြင္လုပ္သားမတည္ၿငိမ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚကာ ျပည္တြင္း၌ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူမွာ ျမင့္တက္လာခဲ့ရသည္ဟု ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ေရးရာ ကၽြမ္းက်င္သူတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။ “အခု ဘြဲ႔ရေက်ာင္းသားေတြၾကားမွာ ႏုိင္ငံျခားမထြက္သူက ျပည္တြင္းမွာ သင္တန္းေတြတက္ၿပီး အလုပ္အကိုင္ရဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္လာၾကတယ္။ ဘြဲ႔ရထားၿပီး အလုပ္အကုိင္ရဖို႔ သင္တန္းေတြတက္ထားတဲ့ ကုန္က်စရိတ္က သိန္းခ်ီရွိၾကေတာ့ ကုိယ္တတ္ထားတဲ့ပညာနဲ႔ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းမွာ လစာေကာင္းေကာင္းလုိခ်င္ၾကတယ္”ဟု လက္ရွိ ျပည္တြင္းအလုပ္အကုိင္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာသူတစ္ဦးက ရွင္းျပခဲ့သည္။ မိမိ၏ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ရန္ ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားမွာ အဆင့္အလိုက္တူညီမႈမရွိၾကေသာ္လည္း ၂၀၀၉ခုႏွစ္ပိုင္းမွစတင္ကာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ားကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားမႈပိုမိုမ်ားျပားလာၾကေၾကာင္း Device အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမွ သိရွိရပါသည္။ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ စက္႐ံုအလုပ္႐ံုမ်ား၌ အေျခခံလုပ္သားမ်ားေနရာခန္႔ထားရာ၌ လုပ္သက္အေတြ႕အႀကံဳမရွိေသးေသာ ၀န္ထမ္းသစ္မ်ားကိုသာေခၚယူမႈမ်ားၿပီး ယခုေနာက္ပိုင္း ကုမၸဏီ္အမ်ားစုမွ လုပ္သက္အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ သူမ်ားကုိသာ လစာအျမင့္ပိုင္းေပး၍ ေခၚယူခန္႔ထားမႈ ပိုမ်ားလာခဲ့သည္ဟု ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီတစ္ခုမွ သိရသည္။ ျပည္ပထက္ ျပည္တြင္းအလုပ္အကိုင္ရလုိသူဦးေရ ျမင့္တက္လာရျခင္းမွာ ႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနေပၚ၌ မွီတည္လ်က္ရွိေနရာ အမ်ားစုမွာ ျပည္ပထြက္ျခင္းထက္ ျပည္တြင္း၌ ယခုႏွစ္အတြက္ ပုိမိုေနထုိင္လိုသူမ်ား မ်ားျပားေနေၾကာင္း အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူ လူငယ္အမ်ားစု၏ ေျဖၾကားခ်က္အရ သိရေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ရက္ေန႔ထုတ္ Bi Weekly Eleven ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..