ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ Laptopမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ Wirelessဖမ္းယူမႈ လိႈင္းမ်ားသည္ သုက္ေကာင္မ်ားကို ပ်က္စီးေစတတ္ေၾကာင္း သိရWiFi အင္တာနက္ သုံးစြဲသည့္ အမ်ဳိးသားမ်ား သတိထားဖြယ္WiFi အင္တာနက္ သံုးစြဲျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိခုိက္ေစႏုိင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက သတိေပးလိုက္သည္။ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ Laptopမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ Wirelessဖမ္းယူမႈ လိႈင္းမ်ားသည္ သုက္ေကာင္မ်ားကို ပ်က္စီးေစတတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအေနႏွင့္ Laptopမ်ားကို ေပါင္ေပၚတင္ကာ သံုးစြဲပါက သုက္ပိုးမ်ားကို ပ်က္စီးေစႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။အသက္(၂၆)ႏွစ္မွ (၄၅)ႏွစ္ၾကား အမ်ိဳးသား (၂၉)ဦး၏ သုက္ေသြးကို စမ္းသပ္ေလ့လာမႈအရ ယခုသုေတသန ရလဒ္ကို ပညာရွင္မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Wi-Fiလိႈင္းမ်ားသည္ DNAကို အနည္းဆံုး (၃)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ် ပ်က္စီးထိခိုက္ေစၿပီး (၄)နာရီမွ် ေပါင္ေပၚတင္သံုးပါက သုက္ေကာင္မ်ား ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ေပးေစရန္ (၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းမွ်ထိ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း Fertility and Sterility ေဆးပညာစာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အဆိုပါ ျဖစ္စဥ္သည္ အမ်ိဳးသား တစ္ဦး၏ မ်ိဳးဆက္ပ်ံ႕ပြားေရး စြမ္းေဆာင္မႈကို အကန္႔အသတ္ ျဖစ္ေစမည္ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင္ အာဂ်င္တီးနားမွ ပူးေပါင္း သုေတသီ အဖြဲ႕တစ္ခုသည္ ပေရာ္ဖက္ဆာ ကြန္ရာဒို အဗန္ဒါႏို ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ WiFiစနစ္ႏွင့္ သုက္ပိုးမ်ား ထိခုိက္မႈၾကား ဆက္ႏြယ္ေနျခင္းကို အေျဖရွာခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ WiFiကို သံုးတဲ့အခါ ထိခိုက္မႈေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဆင္ျခင္သင့္တာက ေပါင္ေပၚတင္ၿပီး အခ်ိန္ၾကာၾကာ Laptopသံုးတာမ်ိဳး မလုပ္ဖို႔ပါ။ ဒါဟာ သုက္ေသြး DNAေတြကို ပ်က္စီးေစႏုိင္ပါတယ္”ဟု အဗန္ဒါႏိုက ရွင္းျပခဲ့သည္။ ယခင္ သုေတသန ရလဒ္မ်ားအရ ေပါင္ေပၚတင္သံုးေသာ Laptopမ်ားမွ ထြက္ေပၚေသာ အပူသည္ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ သုက္ပိုးမ်ားကိုထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေတြ႕ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

About NK

has written 15 post in this Website..