လူၾကီးသူမ
ေၿပာၿပဆိုတာ
အိမ္ယာထူစ
အုန္းခ်ထားကား
သမီးသားထက္
အားကိုးရဟု
ဆိုသည့္စကား
တန္ဘိုးထား၍
အုန္းမ်ားခ်ကာ
စိုက္ခဲ့သည္တည္း
သမီးသားလွ်င္
ေမြးဖြားစည္ပင္
ေက်ာင္းလွ်င္ထားက
အုန္းမ်ားစသီး
ေရာင္းခ်ေငြက
စရိတ္ရခဲ့
စိုက္တဲ့အက်ိဳး
တန္ဘိုးရွိၿမင္
ႏွစ္စဥ္ၿမဲပင္
ဤတြင္ခ်ိန္က်
သမီးသားလွ်င္
အိမ္ယာၿမင္၍
ရင္စုံခြာလွ်က္
ထြက္ၾကေပတာ
အုန္းမွာမူကား
သီးထားမပ်က္
ေရာင္းထြက္ေငြေဖာ္
ရေသာ္ကာမွ်
စားေသာက္ရၿပီ
အိုသည္မင္းစာ
ခ်န္ကာစုရင္း
ရင္တြင္းမွာလည္း
လိပ္ခဲတည္းလွ်က္
၀မ္းနည္း၀မ္းသာ
မ်က္ရည္ၿဖာစို့
ငါတို့စိုက္ထား
အုန္းမ်ားသီးတည္း
သမီးသားထက္
အားလွ်က္ကိုးၿမင္
ေက်းဇူးတင္သည္
လြန္ပင္ဖိုးတန္ေရႊအုန္းတည္း..။

aye.kk

About aye.kk

has written 245 post in this Website..