ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ (၁၉၆၂ – ၁၉၇၄)
၁၉၆၂၊ မတ္လ ၂ ရက္။   ။ နံနက္ (၂) နာရီမွ စတင္ကာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးနုနွင့္ တကြ ႏိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ နံနက္ ၈ နာရီ၊ ၂၅ မိနစ္တြင္ ျမန္မာ့အသံက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ နိုင္ငံေတာ္အာဏာကို ဗမာ့တပ္မေတာ္က တာ၀န္ယူ ေစာင့္ေရွာက္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ဖဲြ႕စည္းလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၁၉၆၂၊ မတ္လ ၃ ရက္။  ။ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအရ တရား၀င္ ေရြးေကာက္ ဖဲြ႕စည္းထားသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္တို႔ကို ဖ်က္သိမ္းေၾကာင္း ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၉၆၂၊ မတ္လ ၇ ရက္။   ။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၀င္ ဗိုလ္မႈးခ်ဳပ္ေအာင္ႀကီးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရးတာဝန္ခံ ဗိုလ္မႈးႀကီးေစာျမင့္တို႔က တာ၀န္ယူ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

၁၉၆၂၊ မတ္လ ၃၀ ရက္။   ။ တရားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္တို႔ကို ဖ်က္သိမ္းကာ နိုင္ငံေတာ္တရားရံုးခ်ဳပ္ကို ဖဲြ႕စည္းေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၉၆၂၊ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္။   ။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ အေဆာက္အဦးတြင္ ရန္ကုန္ခရိုင္ တန္းျမွင့္ေက်ာင္းထြက္ စာေမးပဲြ ဖ်က္သိမ္းမႈကို ကန္႔ကြက္သည့္ ေက်ာင္းသားထု၏ ဆႏၵျပပဲြတရပ္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၂၊ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္။   ။ စစ္တပ္မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားနွင့္ ဖဲြ႕စည္းၿပီး တပ္တြင္း အမာခံအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အေျချပဳထားသည့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။

၁၉၆၂၊ ဇူလိုင္လ ၇ ရက္။   ။ ေန႔လည္တြင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢက ႀကီးမႈးၿပီး တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားထု အစည္းအေ၀းႀကီးကို က်င္းပၿပီး စစ္အစိုးရက ခ်မွတ္ျပဌာန္းသည့္ တရားမမ်ွတေသာ အေဆာင္စည္းကမ္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းေရး ေတာင္းဆိုရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ညေနပိုင္းတြင္ လံုထိန္းမ်ားက တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ကာ ေက်ာင္းသားမဂၢ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီးေနာက္ စစ္သားမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေမာင္းျပန္ေသနတ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေက်ာင္းသားရာနွင့္ခ်ီ၍ ေသဆံုးခဲ့သည္။

၁၉၆၂၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္။   ။ စစ္အစိုးရက ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ အေဆာက္အဦးႀကီးကို ဗံုးခဲြၿဖိဳခ် ဖ်က္ဆီးပစ္ခဲ့သည္။

၁၉၆၂၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္။   ။ ျပည္ေထာင္စု စစ္ရဲဌာနခ်ဳပ္ႏွင့္ စစ္ရဲတပ္ရင္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေျခလ်င္တပ္ရင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲဖဲြ႕စည္းခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရ၏ ပထမဆံုး သတင္းစာအျဖစ္ လုပ္သားျပည္သူ႔ေန႔စဥ္ သတင္းစာ ထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

၁၉၆၃၊ ဇႏ၀ါရီလ ၁ ရက္။   ။ ဘီအိုစီ ကုမၸဏီကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေလ်ာ္ေၾကးေပးအပ္ကာ ျပည္သူပိုင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၃၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္။   ။ နိုင္ငံျခာဘဏ္ (၂၂) ခု အပါအ၀င္ ဘဏ္လုပ္ငန္း (၃၁) ခုကို ႏိုင္ငံပိုင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၃၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္။   ။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

၁၉၆၄၊ မတ္လ ၁၉ ရက္။  ။ ရန္ကုန္နယ္နိမိတ္ အတြင္းရွိ လက္ကားဆိုင္ႀကီးမ်ား၊ ပဲြရံုမ်ား၊ ကုန္တိုက္ႀကီးမ်ား၊ ကုန္ပစၥည္း ဂိုေဒါင္ႀကီးမ်ား၊ သမ၀ါယမဆိုင္မ်ားနွင့္ အေထြေထြ စတိုးဆိုင္ႀကီး မ်ားကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ျပည္သူပိုင္ သိမ္းခဲ့သည္။

၁၉၆၄၊ မတ္လ ၂၀ ရက္။   ။ ၁၉၆၄ ခုႏွစ္၊ အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္း အသင္းအပင္းအားလံုကို ဖ်က္သိမ္းပစ္ခဲ့သည္။

၁၉၆၄၊ ဧၿပီလ ၉ ရက္။   ။ ရန္ကုန္အပါအ၀င္ တနိုင္ငံလံုးရွိ လက္လီလက္ကား ဆိုင္ႀကီးေပါင္း (၁၂၇၆၄) ဆုိင္ကို ျပည္သူပိုင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။

၁၉၆၄၊ ေမလ ၁၇ ရက္။   ။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရက တျပည္လံုးတြင္ တရားဝင္ သံုးစဲြေနသည့္ တစ္ရာက်ပ္တန္၊ ငါးဆယ္က်ပ္တန္ ေငြစကၠဴမ်ားကို တရားမ၀င္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၉၆၄၊ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္။   ။ အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးေပါင္း (၆၀) ေက်ာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကသာ ၀ယ္ယူျဖန္႔ခ်ိခြင့္ရွိသည့္ ကန္႔သတ္ကုန္မ်ားအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၉၆၄၊ ႏို၀င္ဘာလ ၂ ရက္။   ။ စနစ္သစ္တကၠသိုလ္မ်ား ဖြင့္ပဲြအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့သည္။

၁၉၆၆၊ ဇႏၷ၀ါရီလ ၆ ရက္။   ။ လယ္ယာ၊ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးေပါင္း (၄၆၀) ေက်ာ္ကို အစိုးရကသာ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကား တင္သြင္းခြင့္ ျဖန္႔ခ်ိခြင့္ရွိသည့္ ကန္႔သတ္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သည္။

၁၉၆၇၊ ၾသဂုတ္လ ၁၃ ရက္။   ။ ရခိုင္တိုင္း၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ စစ္ေတြဆန္လုပဲြႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ စစ္တပ္က ပစ္ခတ္ၿဖိဳခဲြခဲ့သျဖင့္ လူေပါင္း (၂၀၀) ခန္႔ ေသေၾကဒါဏ္ရာရခဲ့သည္။

၁၉၆၉၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၃ ရက္။   ။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား (၂၀၀) ေက်ာ္ကို ကိုကိုးကၽြန္းသို႔ ပို႔ခဲ့သည္။

၁၉၇၁၊ ဇြန္လ ၂၁ ရက္။   ။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီ၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ပါတီညီလာခံႀကီးကို ေခၚဆိုက်င္းပခဲ့သည္။

၁၉၇၁၊ နို၀င္ဘာလ ၁၃ ရက္။   ။ ကိုကိုးကၽြန္းေရာက္ နိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ (၅၃) ရက္ၾကာ အစာငတ္ခံ ဆႏၵျပမႈေၾကာင့္ ကိုကိုးကၽြန္း အက်ဥ္းေထာင္ကို လံုး၀ ဖ်က္သိမ္းေပးခဲ့ရသည္။

၁၉၇၄၊ ဇႏၷ၀ါရီ ၃ ရက္။   ။ အေျခခံဥပေဒ ဆႏၵခံယူပဲြက်င္းပကာ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္ သမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို အတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

၁၉၇၄၊ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၇ ရက္။   ။ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပဲြကို က်င္းပခဲ့သည္။

ဝင္းတင့္ထြန္း ေရးသားသည့္ “အေမွာင္ၾကားက ဗမာျပည္” အနီးေခတ္ ဗမာျပည္နိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈ သမိုင္းအက်ဥ္း (၁၉၄၈ – ၂၀၀၀) မွ ေကာက္ႏႈက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

About Zaw Wonna

Zaw Wonna has written 107 post in this Website..

ေမာ္လၿမိဳင္သား ပါခင္ဗ်ာ။ စာဖတ္တာကို ဝါသနာပါၿပီး စာေရးဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာပါ။ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဝဖန္ေထာက္ျပ ေပးမယ္ဆိုရင္ ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ လက္ခံလိုပါတယ္။