ပဲခူးတိုင္း ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေငြက်ပ္သိန္း ၇၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ “ ေဒၚခင္ျမင့္ျမင့္ လူမႈထူးခၽြန္ စာၾကည့္တိုက္ ” သစ္ကို ေမလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ကန္ေတာ္ မဂၤလာ ပရဟိတ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းရွိ အဆိုပါ စာၾကည့္တိုက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ကြယ္လြန္သူ အမ်ဳိးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ျဖစ္သူ အဂၢမဟာ သီရိသုဓမၼသိဂႌ ေဒၚခင္ျမင့္ျမင့္က အဆိုပါ စာၾကည့္တိုက္အား ၄င္းေမြးဖြားရာ ဇာတိၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ဦးျမတ္သင္းေအာင္က ေျပာသည္။ စာၾကည့္တုိက္ အေဆာက္အအံုအတြက္ က်ပ္သိန္း ၅၀၀၊ စာအုပ္စာတမ္း၊ တီဗီ၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္၊ စက္ေရတြင္းႏွင့္ ပရိေဘာဂ အပါအဝင္ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း ၇၀၀ ခန္႔ ကုန္က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စာၾကည့္တိုက္ စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ အခ်ိန္၌ပင္ စာအုပ္အေရအတြက္ ၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သျဖင့္ လက္ရွ ိစံနမူနာျပ စာၾကည့္တိုက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဦးဖိုးက်ား စာၾကည့္တုိက္မွာပင္ စာအုပ္ေရ ၈၀၀၀ ေက်ာ္သာရွိေသာေၾကာင့္ မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ စံနမူနာျပ စာၾကည့္တိုက္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံစာေပႏွင့္ စာနယ္ဇင္းအဖြဲ႔ ဒုတိယဥကၠ႒ လယ္တြင္းသားေစာခ်စ္က ေျပာေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာတိုင္း(မ္) ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..