သဂ်ိဳင္ခီး ႏွင့္ ရြာသူား အေပါင္းတို႔ ....


ႏွစ္ေဟာင္းမွ စိတ္ညစ္ညဴးစရာမ်ားကို ထားခဲ့ရင္း...
ႏွစ္သစ္မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ ၀မ္းေျမာက္ ၾကည္ႏူးၾကပါေစ......

ႏွစ္သစ္မွာ ....
>>> ဆရာေတာ္မ်ား အပါအ၀င္ ဘာသာေရးလိုက္စားသူူအေပါင္း..ပိုမိုက်င့္ၾကံပြားမ်ား သင္ၾကားမွ်ေ၀ႏိုင္ၾကပါေစ....
>>> ႏိုင္ငံေရး အက်ိဳးေမွ်ာ္ ေရးသားသူအေပါင္း ....ပိုမို ထိေရာက္ ေလးနက္စြာ ဆႏၵျပဳ ေ၀ဖန္ ေထာက္ရႈႏိုင္ၾကပါေစ...
>>> ပညာေပး ေဆာင္းပါး တင္ဆက္သူ ၾဆာ/ၾဆာမ အေပါင္းလည္း ပိုမို ပညာ ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ပါေစ...
>>> လူမႈေရး ပရဟိတ ေဗာ္လန္ဒီယာ အေပါင္း .... ပိုမို လွဴဓါန္း ေထာက္ကူ ေဖးမ ႏိုင္ၾကပါေစ...
>>> ရသ စာေပ ေရးသားသူအေပါင္း ...ပိုမို ခံစား ဖန္တီး တင္ဆက္ ႏိုင္ၾကပါေစ...
>>> သုတ စာေပ သမားမ်ားလည္း ..ပိုမိုေလ့လာ ၾကိဳးကုတ္ မွတ္စု ထုတ္ ႏိုင္ၾကပါေစ...
>>> စားဖိုမွဴး စာေရးၾဆာမ်ားလည္း .... ပိုမို ခ်က္ျပဳတ္ ရိုက္တင္ ႏိုင္ၾကပါေစ......
>>> ခရီးသြား စာေပ ေရးသူအေပါင္း  ပိုမို သြားလာ ရိုက္ကူး အထူးျပဳ ႏိုင္ၾကပါေစ....
>>> ဒါ့ပံုၾဆာမ်ားလည္း ေဘာ္ဒီအသစ္ ေျပာင္းအသစ္ႏွင့္ ေႏွာင္းတႏွစ္ကို ႏႈတ္ဆက္ႏိုင္ၾကပါေစ..
>>> သေရာ္စာ ေရးသူအေပါင္းလည္း ...ပိုမို ခနဲ႔ ရိသဲ့သဲ့ ႏိုင္ၾကပါေစ ....
>>> ဆဲစာေရးသူ အေပါင္း ပိုမို ေျပာင္ေျမာက္ ျခိမ္းေျခာက္ႏိုင္ၾကပါေစ ....

>>> သက္ရြယ္ၾကီးျမင့္သူမ်ား က်န္းမာၾကပါေစ....ေျမးခ်ီႏိုင္ၾကပါေစ..
>>> အိမ္ေထာင္ရွင္မ်ား ...သမိုင္းေပးတာ၀န္ကို ပိုမို ေက်ျပြန္ႏိုင္ၾကပါေစ....
>>> အပ်ိဳၾကီး လူပ်ိဳၾကီးမ်ား ..ျပည္သူပိုင္မွ ...ပလိုက္ဘိတ္ ဆိုင္းဘုတ္ ေျပာင္းခ်ိတ္ႏိုင္ၾကပါေစ ....
>>> ရြာျပင္ ရြာထဲမွ အတြဲမ်ားလည္း အျမန္ဆံုး တူႏွစ္ကိုယ္ တိုင္းျပည္ တည္ေထာင္ႏိုင္ၾကပါေစ...
>>> ေဂၚမစံြ ႏွဴးဘာ ဂိုဏ္းသားမ်ား ပိုမို ဗိုက္တာမင္က်ဴ ခံဇား ႏိုင္ၾကပါေစ ...
>>> စကီေလးမ်ား ပိုမို ဖလန္းဖလန္း ထႏိုင္ၾကပါေစ ....

>>> အသစ္ ၀င္ေရာက္လာလတၱံေသာ ရြာသူား အသစ္ကေလးမ်ားလည္း ရြာထဲမွာ အျမန္အထိုင္က် ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးၾကပါေစ ....

>>> မႏၱလာ ေလးရယ္မွ ခိုင္ခိုင္ တေယာက္လည္း ....ဟာ့ဒစ္စ္ ...ဆာဗာ...ဟက္ကာ ..ေပါက္ကရ စာ ႏွင့္ ....ဆိုးသြမ္းမန္ဘာ
တည္းဟူေသာ ရန္သူမ်ိဳး-၅ပါး ဒဏ္မွ ကင္းေ၀းႏိုင္ပါေစ...


ေတာ္ေသးဘီ...
ေမာတြားဘီ....


ပံု

ႏွဴးဘာဂီ......

About ムラカミ

has written 498 post in this Website..

今でしょ? CJ # 9092011