ေၾကာင္တို႔မည္သည္ ၾကြက္ဟူေသာသတၱ၀ါကို စားရန္စားဖြယ္အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ေဆာ့ရန္ ကစားစရာအျဖစ္ လည္းေကာင္း ထင္ျမင္ယူဆထားၾကသည္။ တကယ္ဆိုပါလွ်င္ ၾကြက္ဟူေသာသတၱ၀ါမွာ ကိုက္ဖဲ့စားေသာက္ရ မည္ဆိုလွ်င္ သစ္သားပင္မခ်န္ထားတတ္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အႏွီအေကာင္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေၾကာင္ မ်ိဳးေၾကာင္ႏြယ္မ်ားအတြက္ ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ခ်စ္ခင္တတ္ေသာလူသားတို႔အား ျပန္လည္ေက်းဇူးဆပ္ရန္ သဘာ၀မွဖန္တီးလာေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေမြးရာပါတာ၀န္ျဖစ္ေပၚလာေပေတာ့သည္။

ေၾကာင္ႏွင့္ၾကြက္၊ ၀က္သားႏွင့္တရုတ္၊ ရခိုင္ႏွင့္ငရုတ္သီး ခြဲျခားမရသကဲ့သို႔ သမိုင္း၀င္လက္တြဲေဖာ္ဒြန္တြဲလာ သည့္ ေနႏွင့္လ ေရႊႏွင့္ျမကဲ့သို႔ အဖက္အေဖာ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာခဲ့ေပ၏။

ေၾကာင္တို႔မူလအစေခတ္တြင္ ၾကြက္မ်ားအား ေျပးေျပးလႊားလႊားသြားသြားလာလာ ဖမ္းယူစားေသာက္ခဲ့ရေသာ ခက္ခဲ့သည့္ ေၾကာင္တို႔ခေယာင္းလမ္းမ်ားရွိခဲ့ဖူးပါသည္။ ၾကြက္ႏွင့္ ငါးေၾကာ္၊ ပုဇြန္ေၾကာ္ဆိုသည္မွာ ေၾကာင္တို႔ အတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္ေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာေကာင္းမ်ားျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ လူသားတို႔မွ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ ရုပ္ရည္ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္တို႔အား အေဖာ္မြန္မ်ားမျဖစ္စတင္ ေမြးျမဴသည့္အခ်ိန္မွစတင္ကာ ကၽြႏု္ပ္ တို႔ေၾကာင္မ်ားကား လူသားတို႔အတြက္လြန္စြာ အက်ိဳးမျပဳေသာ ၾကြက္သတၱ၀ါတို႔အား ႏွိမ္နင္းျခင္းျဖင့္ လူသားတို႔၏ ေက်းဇူးတရားမ်ားကို စြမ္းစြမ္တမံတန္ျပန္ခဲ့ၾကေၾကာင္း မွတ္တမ္းမတင္ခင္အခ်ိန္မွစ သိရွိခဲ့ၾကျပီး ျဖစ္သျဖင့္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပျခင္းငွာမျပဳေတာ့ေပ။

ျမန္မာ့ရိုးရာစကားပံုလာ ေၾကာင္ဆရာၾကြက္ဟူေသာစကားကိုကား ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္စု၏ဂုဏ္သိမ္ငယ္ေစေသာ ေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္သင့္ေၾကာင္း အလ်င္းသင့္ခိုက္ေျပာၾကားလိုပါေသးသည္။ ေၾကာင္တို႔၏ အရွိန္အ၀ါႀကီးမားလာ သည္ႏွင့္အမွ် အႏွီၾကြက္ဟူေသာသတၱ၀ါတို႔သည္ ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ရွာေဖြစားေသာက္ရေသာဘ၀သို႔ အလိုလို ေရာက္ရွိလာသည္ျဖစ္သျဖင့္ ဖိႏွိပ္ထားသူတို႔ တုန္႔ျပန္တတ္သည့္အတိုင္း နည္းလမ္းသစ္မ်ား၊ ေဖာက္ထြင္းမႈ အသစ္မ်ားအသံုးျပဳလာမႈကို ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္မ်ားႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရျပန္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ မဟာမိတ္ လူသားတို႔တီထြင္အသံုးျပဳေသာ ေဆး၀ါးမ်ား (ၾကြက္သတ္ေဆး)၊ လက္နက္ကိရိယာမ်ား (ၾကြက္ေထာင္ေခ်ာက္)၊ လွ်ပ္စစ္သံုးကိရိယာမ်ား (ၾကြက္ေျပးစက္မ်ား) အကူအညီျဖင့္ ၾကြက္မ်ားအား အႏိုင္ယူခဲ့သည္ခ်ည္းျဖစ္ေတာ့သည္။

ထိုသို႔ၾကြက္ဖမ္းၾကြက္လိုက္အလုပ္မွာကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔မ်ိဳးႏြယ္စု၏ မိရိုးဖလာလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ္လဲ တိုးတက္လာ ေသာ ေခတ္စနစ္ကိုလိုက္ကာျဖင့္ တိုးတက္ေသာအျခားအလုပ္အကိုင္မ်ားကို ေၾကာင္မ်ားလုပ္ကိုင္လာၾကသည္ ကိုလဲ သတိခ်ပ္သင့္ေပသည္။ စစ္ေရးအရ အေရးႀကီးေသာ စပိုင္ေထာက္လွမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္စုတာ၀န္ယူခဲ့ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ားရွိေနျပီျဖစ္သည္။

http://www.todayifoundout.com/index.php/2011/08/the-cia-once-tried-using-cats-as-spies/

 

ထိုသို႔အေရးပါေသာစပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးလုပ္ငန္းျဖစ္ေသာ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္လဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္စုက႑မွာ ခ်န္လွပ္ထားႏိုင္စရာမရွိခဲ့ေတာ့ေပ။ Garfield ကဲ့သို႔ ေၾကာင္သရုပ္ေဆာင္ ေပၚေပါက္လာျခင္မွာလဲ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မ်ိဳးႏြယ္စုအတြက္ ဂုဏ္ယူစရာအတိျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေၾကာင္တို႔မွတစ္ဆင့္ ဆင့္ပြားထြက္လာေသာ ေၾကာင္ႀကီးမ်ိဳးႏြယ္မ်ားျဖစ္သည့္ က်ား၊ ျခေသၤ့၊ က်ားသစ္ကဲ့သို႔ေသာ ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္ မ်ားကို Apple မွထုတ္လုပ္ေသာ OSX နာမည္မ်ားတြင္ ဂုဏ္ျပဳသံုးႏႈန္းထားသည္မွာလဲ ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္တို႔၏ သမိုင္း၀င္ဂုဏ္ျပဳခံရမႈပင္မဟုတ္ပါေလာ..

Black Cat ဟူေသာတံဆိပ္ျဖင့္ အေဖ်ာ္ယမကာလုပ္ငန္းတြင္လဲ ေဂ်ာ္နီလမ္းေလွ်ာက္ကဲ့သို႔ ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္ဂုဏ္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္ခ်ည္းျဖစ္၏။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အဆိုေက်ာ္ျဖဴျဖဴေက်ာ္သိန္းပင္လွ်င္ စင္ျမင့္ထက္ ေၾကာင္သံေအာ္ဆိုျပျခင္းအားျဖင့္ အႏွီအဆို ေတာ္မသည္ပင္လွ်င္ ေၾကာင္တို႔အား တိတ္တခိုးအားက်ခဲ့ဖူးသည္ဟု သက္ေသခံေနျပီးျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အညာေဒသတစ္ေနရာမွ ရန္ေအာင္အမည္ရွိေသာေၾကာင္တစ္ေကာင္မွာ လူတို႔စကားကိုပင္ ျပန္လည္ေျပာဆို ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ညဏ္ရည္အထူးျမင့္ခဲ့သည္ဆိုေသာ သက္ေသပင္ရွိခဲ့သည္။

ေရွးက်ေသာ ယဥ္ေက်းမႈတြင္ပင္ ေၾကာင္အား နတ္ဘုရား၏အမွတ္သေကတအျဖစ္မွတ္ယူခဲ့ဖူးသည္။

စုန္းအတတ္ပညာမ်ားတြင္လဲ ေၾကာင္းမ်ားသည္ တစ္ခန္းတစ္က႑တြင္ စြမ္းစြမ္းတမံပါ၀င္ခဲ့သည္ခ်ည္းျဖစ္၏။

http://pio.tripod.com/magicpaw/catmyths.html

ယခု ေဂဇက္တြင္ပင္ ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္စု၏ အင္တိုက္အားတိုက္ပါ၀င္ ေရးသားေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားအား သဂ်ီး၊ တံခါးေစာင့္ႀကီးႏွင့္ အေပါင္းအပါတို႔မွ လက္ခံအတည္ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္ပါသည္။

ထိုသို႔ေသာအေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားေၾကာင့္ ေၾကာင္တို႔သည္ ၾကြက္ခုတ္ျခင္းဟူေသာ မိရိုးဖလာေခတ္ေဟာင္း အလုပ္အကိုင္မ်ားကို စြန္႔လႊတ္ျပီး ပိုမိုတာ၀န္ႀကီးေသာ ပိုမိုေခတ္မီေသာအခန္းက႑မ်ားတြင္ တာ၀န္ယူျပီးျဖစ္ ေနေၾကာင္း ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္စုအားလံုးကိုယ္စား ကၽြႏ္ုပ္ေၾကာင္၀တုတ္မွ ဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြားစြာ ေရးသာေဖာ္ျပလုိက္ရ ေပေတာ့သည္။

 

ေၾကာင္၀တုတ္ (ေၾကာင္မ်ိဳးႏြယ္စုသမိုင္းေဖာ္ထုတ္သူ)

ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၁ ႏွစ္ကုန္ပိုင္း

About ေၾကာင္၀တုတ္

ေၾကာင္၀တုတ္ has written 104 post in this Website..

တစ္ခါတစ္ေလ... ေလာကၾကီးအား ေျပာင္းျပန္ၾကည့္တတ္ေပသည္...