အေကာင္းဆုံး ဓာတ္ပုံမ်ား ကို ေရြးရတာ မလြယ္ပါ၊

 ေခါင္းၾကီးပိုင္းသတင္း ျဖစ္ရပ္ေတြ အလိုက္ေရြးခ်ယ္ရတာ၊

ႏွစ္ဆန္းပဌမ ၄ လ က  ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ 

ဂ်ပန္ေရၾကီးမႈနဲ႕ေျမငလ်င္၊
အာရပ္အေရးေတာ္ပုံ၊
Greece ဂါရိႏိုင္ငံ၊Spain စပိန္ ႏိုင္ငံ နဲ႕အေနာက္ႏိုင္ငံ တို႕ဆီ ျပန္႕ႏွံ႕ သြားတဲ့ဆန္ဒျပတာေတြ
လန္ဒန္က မင္ဂလာေဆာင္ အခမ္းအနား

ေတာင္ဆူဒန္ ႏိုင္ငံသစ္ တည္ေထာင္လာျခင္း

စတဲ့သတင္းၾကီးျဖစ္ရပ္ေတြက ဓာတ္ပုံေတြ ကို
ပဌမ ပိုင္း အျဖစ္တင္လိုက္ရတာပါ

The Year in Pictures: Part I – The Big Picture – Boston.com

http://www.boston.com/bigpicture/2011/12/the_year_in_pictures_part.html

The Year in Pictures: Part I – The Big Picture – Boston.com

http://www.boston.com/bigpicture/2011/12/the_year_in_pictures_part.html

Dec 19, 2011

  

The Year in Pictures: Part I

Any “best of” list must surely be subjective. This one is no different. Choosing the best photographs of the year is an enormously difficult task, with many terrific photographs slipping through the cracks.

But with major news events as a guide, and with single images I fell in love with throughout the year forcing their way into the edit, I look at my favorite pictures from the first four months of the year.

 

Two main stories dominated headlines in the first part of the year: the Japan earthquake and tsunami, and the rising of the Arab Spring. The protests in the Middle East would spread to Greece, Spain, and eventually inspire the Occupy movement in Western nations.

 

 

 

Other stories included a historic wave of tornados in the U.S., a Royal wedding in London, and the creation of the world’s newest nation in South Sudan. Images from the rest of the year will follow in posts later this week. — Lane Turner (36 photos total)

 

 

 

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.