ေ၀ဖန္ေရးသည္ ခက္ခဲ..နက္နဲေသာ ပညာရပ္တစ္ခုျပဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ စာေပေ၀ဖန္ေရး.( အနုပညာေ၀ဖန္ေရး ) သည္..အလြန္ နက္ရွိဳင္းေသာ../ အလြန္ သိမ္ေမြ ့ေသာ..

အရာ ျဖစ္သည္ ။

စာေပ အနုပညာ ပစၥည္းတစ္ခုကို ေ၀ဖန္ေတာ့မည္..ဆိုလွ်င္.. ေ၀ဖန္ေရးသမားသည္..သတိၾကိးၾကီးထားျပီး..

ေ၀ဖန္ရပါသည္။
စာေပ အနုပညာ၏ သေဘာ သဘာ၀ကိုက နက္ရွိဳင္းေသာ..( က်ယ္ျပန္ ့ေသာ/ ဆန္းၾကယ္ေသာ..) ေၾကာင့္

ျဖစ္ပါသည္။
ေမာ္ဒန္ အနုပညာကို ဂႏၳ၀င္ ေ၀ဖန္ေရးျဖင့္ ေ၀ဖန္လွ်င္..မသင့္ေတာ္…ပါ။…

ဂႏၳ၀င္ အနုပညာကို ေမာ္ဒန္ေ၀ဖန္ေရး..ျဖင့္ ေ၀ဖန္လွ်င္လည္း.. တလြဲေတြသာ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။

( ယေန့ထိ ေမာ္ဒန္အနုပညာအေပၚ..အျပစ္ျမင္ေနၾကသူမ်ားသည္..ေမာ္ဒန္အနုပညာကို ဂႏၳ၀င္ ေ၀ဖန္ေရး အစဥ္အလာမ်ားျဖင့္

တိုင္းတာ..ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္..ဟု ဆိုခ်င္ပါသည္။ )

သူ ့ဘက္ ကမ္းက မီး…ဘယ္ေလာက္ လင္းသလဲ..သိခ်င္လွ်င္..ကိုယ့္ဘက္ကမ္းက မီးကို

မွိတ္ၾကည့္ရပါမည္။ ။

မုန္းေသာ မ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္လွ်င္ မွားသလို..ခ်စ္ေသာ မ်က္စိျဖင့္လည္း ၾကည့္ဖို ့ မလိုပါ။

သမာသမတ္က်ေသာ / မွ်တ သင့္ေလ်ာ္ေသာ/ ဓမၼဓိ႒ာန္ က်ေသာ အျမင္ မ်ားျဖင့္သာ..ၾကည့္ရပါမည္။

________________________________________________

ေ၀ဖန္ေရးသမား တစ္ေယာက္သည္

၁ ။ ကိုယ့္အၾကိဳက္နွင့္ ကိုက္ညီမွဳ / မညီ မွဳ..ဆိုင္ရာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို စြန္ ့လြတ္ရမည္။

၂ ။ လူမ်ိဴးစြဲ ၊ ဘာသာ စြဲ ၊ အုပ္စု စြဲ ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ မ်ားနွင့္..စနစ္၀ါဒအစြဲမ်ား ( အျခားအစြဲမ်ားကိုလည္း.)

စြန္ ့လြတ္ထားရမည္။

၃ ။ ဖန္တီးသူအေပၚ.အထင္ေသးမွဳ..၊ ဖန္တီးထားေသာ အနုပညာအေပၚ..အထင္ေသးမွဳမ်ား မရွိေစရ ။

အထင္ၾကီးမွဳလည္း မရွိေစရ ။ အထင္ေသး ရံွဳ ့ခ် လိုျခင္း ၊ အထင္ၾကီးေလးစားျခင္း..ဆိုေသာ အစြန္းနွစ္ဖက္မွ

လြတ္ကင္းေနရပါမည္။

၄ ။ ေ၀ဖန္ေရးသမားသည္..ကိုယ့္ ဂုဏ္ ကိုယ္မေဖာ္ရ ။ ကိုယ့္မွာရွိေသာ ဂုဏ္ တစ္ခုခုျဖင့္ ယွဥ္ထိုး ၍

မတိုင္းတာရ ။

၅ ။ ထိုအရာသည္ အနုပညာပစၥည္းျဖစ္သည္..ဆိုေသာ အခ်က္နွင့္ မည္သည့္ အနုပညာ အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္..

ဆိုေသာ အခ်က္မ်ားကိုသာ… အဓိက ထားျပီး..ေ၀ဖန္သင့္သည္။

၆ ။ ေ၀ဖန္သူတြင္ သင့္တင့္မွ်တေသာ / စနစ္တက်ရွိေသာ… သိအိုရီမ်ား…၊ စံႏွဳန္းမ်ား…စနစ္မ်ား…

ရွိရပါမည္။

၇ ။ ေ၀ဖန္ေရးသမားသည္ ထိုက္သင့္ေသာ အရည္အခ်င္း ရွိရပါမည္။

( ထိုက္သင့္ေသာ အရည္အခ်င္းဆိုသည္မွာ ပညာတတ္ ဘြဲ ့မ်ားမ်ားရ ရမည္ ဟု မဆိုလိုပါ ။

အနုပညာနွင့္ပက္သက္၍ က်ယ္ျပန္ ့စြာ တတ္သိနားလည္ ထားေသာ အရည္အခ်င္း ကို ဆိုလိုပါသည္။ )

ထိုအခ်က္မ်ား မပါ၀င္ေသာ ေ၀ဖန္ေရး..သည္ ေ၀ဖန္ေရး အမည္ မခံထိုက္ပါ။

ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မွဳ.ျပဳလုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။
________________________________________________

ေ၀ဖန္ေရးသမားတစ္ေယာက္ လိုက္နာသိရွိသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားကို (အတို ့အထိမွ်သာ )

တင္ျပ ခဲ ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္ အယူအဆကို တင္ျပျခင္းသာ ျဖစ္၍ ကၽြန္ေတာ္ နွင့္ သေဘာထားခ်င္း မတူညီေသာ

မိတ္ေဆြမ်ားလည္း..လြတ္လပ္စြာ ကြဲလြဲၾကပါလိ္မ့္မည္။

မွားေနေသာ အခ်က္မ်ား / လစ္ဟာေနေသာ အခ်က္မ်ား ပါရွိေနလွ်င္… ျပင္ေပး ၾကပါ။

ကၽြန္ေတာ့္ ထက္ တတ္..သိ နားလည္ သူမ်ားက ကၽြန္ေတာ့ အယူအဆ ထက္ ပိုျပည့္စံုေသာ အခ်က္မ်ားကို ျဖည့္စြက္

တင္ျပေပးၾကေစခ်င္ပါသည္။

အနုပညာေလာက အတြက္ အက်ိဳးမ်ားလိမ့္မည္…ဟု..ယံုၾကည္ပါသည္။

___________________________

ေလးစားစြာျဖင့္…

အလင္းဆက္

alinsett.art@gmail.com

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .

   Send article as PDF