ေအာက္ကေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၇ဲ ့လက္႐ွိအေျခေနကုိ ႐ုိး႐ုိး႐ွင္း႐ွင္းသုံးသပ္ထားတဲ့ ကၽြန္ေတာ္၇ဲ့အျမင္မ်ားသာျဖစ္ပါတယ္၊ လြတ္လပ္စြာ သေဘာထား ကြဲနုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က စာေ၇းမေကာင္းတဲ့အတြက္ သည္းခံျပီးဖတ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ျမန္မာနိုင္ငံ
၇ဲ ့လက္႐ွိ အေျခအေန ကုိၾကည့္မယ္ဆုိ၇င္ အစုိး၇က ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိလုပ္ေပးမယ္ဆုိတဲ့အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၀င္မဲ့ပါတီေတြက
ေ၇ြးေကာက္ပြဲေကာ္မ႐ွင္မွာ ပါတီမွတ္ပုံတင္တာေတြလုပ္ေနၾကျပီး၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ ဆန္ ့က်င္တဲ့သူေတြက်ေတာ့လဲ ဆန္ ့က်င္၇မယ့္နည္းလမ္း ေတြ႐ွာၾကံေနၾကတဲ့အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ေအာက္ကေမးခြန္း ၃ ခုထြက္လာပါတယ္။
၁) အစုိး၇ကဘာလုိ ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးတာလဲ
၂) NLD နဲ ့တခ်ိဳ ့ေတြက ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိဘာလုိ ့ဆန္ ့က်င္ၾကတာလဲ
၃) တခ်ိဳ ့ေတြက်ေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပဲြကုိဘာလုိ ့၀င္ၾကတာလဲ

နံပါတ္(၁) ေမးခြန္း၇ဲ ့အေျဖကေတာ့႐ွင္းပါတယ္။ အစုိး၇ကသူတုိ ့ေျပာေျပာေနတဲ့ ROAD MAP အ၇ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိမလုပ္ မျဖစ္လုပ္ေပး၇မယ္၊ လုပ္ခ်င္လုိ ့လုပ္ေပးတာလုိ ့မဆုိလုိပါ။ မျဖစ္မေနလုပ္ေပး ၇တဲ့ အေျခအေနမုိ ့လုိ ့လုပ္ေပးတာျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့တ၇ားမွ်တတာ မမ်ွတတာက သူတုိ ့အတြက္ အေ၇းမပါဘဲ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ လုပ္ေပးမွာပဲ။ အဲဒီေတာ့ပါခ်င္တဲ့သူပါ၊ မပါခ်င္တဲ့သူ မပါနဲ ့ ဆုိတဲ့ သေဘာပဲ။ သူတုိ ့ကေတာ့ သူတုိ ့၇ဲ ့ROAD MAP အ၇ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ေပးျပီး ေ႐ြးေကာက္တင္ ေျမွာက္ခံ၇တဲ့ပါတီ (သူတုိ ့ေထာက္ခံတဲ့ပါတီေပါ)့ ကုိအာဏာလြွဲေျပာင္းေပးမယ္။

နံပါတ္(၂) ေမးခြန္း၇ဲ ့အေျဖကေတာ့ NLD က ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၇လဒ္ကုိဆုတ္ကုိင္ထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကုိ လက္မခံပဲ အစုိး၇၇ဲ ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိဆန္ ့က်င္တယ္။ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာနုိင္ထားျပီးအစုိး၇မလုပ္၇ပဲ အခုမွေ႐ြးေကာက္ပဲြျပန္၀င္၇င္႐ွက္စ၇ာ၊ သိကၡာက်စ၇ာ လုိ ့ျမင္တယ္။ အစုိး၇၇ဲ ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာလည္းတ၇ားမ်ွတမွဳ႐ွိမွာမဟုတ္ဘူးဆုိျပီး လက္မခံဘူး။ က်န္တဲ ့ေ႐ြးေကာက္ပဲြ လက္မခံတဲ့
အဖြဲ ့အစည္းေတြကလည္း NLD နဲ ့ပူးေပါင္းျပီး ့ေ႐ြးေကာက္ပဲြ ကုိဆန္ ့က်င္ၾကတယ္။

နံပါတ္(၃) ေမးခြန္း၇ဲ ့အေျဖကေတာ့ တခ်ိဳ ့ေသာ အစုိး၇ဆန္ ့က်င္သူမ်ားက အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္သာေက်ာ္ လာတယ္၊ ျပည္တြင္းကဆန္ ့က်င္တယ္၊ ျပည္ပကဆန္ ့က်င္တယ္၊ ဒါေပမဲ ့ဘာတခုမွျဖစ္မလာဘူး၊ ျပည္သူေတြပဲပုိဒုကၡေ၇ာက္တာေတြျမင္လာေတာ့ အခုအတုိင္းသြားေန၇င္ေတာ့ ထူးျခားလာမယ္လုိ ့မ ထင္ေတာ့ဘူး။ အဲဒီေတာ့ အစုိး၇ေနာက္လုိက္ျပီး လုပ္လုိ ့၇နုိင္တာေလးေတြလုပ္၇င္ျပည္သူေတြ အတြက္ေကာင္းမလား
လုိ ့ထင္ၾကတယ္။ အနည္းဆုံး လႊတ္ေတာ္မွာေျပာပုိင္ခြင့္ေတြ႐ွိလာမယ္လုိ ့ထင္ ၾကတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာသူတုိ ့ဘာေျပာေျပာ အစုိး၇ကဂ႐ုမစုိက္တာထက္စာ၇င္ ပုိေကာင္းမယ္လုိ ့ တြက္ၾကတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္သူတုိ ့ေတြပါတီေတြေထာင္ျပီးေ႐ြးေကာက္ပဲြ ၀င္ၾကတယ္။
သူတုိ ့စဥ္းစား တာကျငိမ္းခ်မ္းေ၇း၇ယူထားတဲ ့အဖြဲ ့အစည္းေတြနဲ့ဆင္တူတယ္၊ ကဲြတာတခုက ျငိမ္းခ်မ္းေ၇း၇ယူ ထားတဲ ့
အဖြဲ ့အစည္းေတြကသူတုိ ့လုိခ်င္တာကုိ၇နွဳိင္သေလာက္(အကုန္၇မယ္လုိ ့မဆုိလုိပါ) ညိွနွုိင္းယူလုိ့၇တယ္။

အထက္ကေဆြးေႏြးခဲ ့သလုိပဲ နံပါတ္ (၁) အေျဖကေတာ့အ၇မ္း႐ွင္းေနျပီ။ သိပ္ေဆြးေႏြးစ၇ာ မလုိ ေတာ့ဘူး။ လက္႐ွိအစုိး၇ကုိ
ဆန္ ့က်င္သူေတြကနည္းလမ္းေပါင္းစုံ၊ နုိင္ငံေ၇းေ၇ာ၊ စစ္ေ၇းေ၇ာ၊ နုိင္ငံအတြင္းကေ၇ာ၊ နုိင္ငံျပင္ပကပါ အဖက္ဖက္က ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ ဆန္ ့က်င္တိုက္ခုိက္လာ ၾကတယ္။ ဆန္ ့က်င္သူေတြသာ ဒီနည္းနဲ ့မ၇၇င္ဟုိနည္းေျပာင္းတုိက္၊ ဟုိနည္းမ၇၇င္ဒီနည္းျပန္ ေျပာင္းတုိက္နဲ ့ ကမၻာေပၚက အ၇င္း႐ွင္စနစ္ကုိ တုိက္တုန္းက ကြန္ျမဴနစ္ေတြ၊ ဆုိ၇ွယ္လစ္ေတြ အသုံးျပဳခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းေပါင္းစုံ၊ ကြန္ျမဴနစ္ေတြ
ဆုိ၇ွယ္လစ္ေတြဆီကေန ဒီမုိကေ၇စီ၇႐ိွေ၇းၾကိဳးပမ္း စဥ္တုိက္ပြဲေတြကေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ နည္းလမ္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးအသုံးျပဳၾကနဲ ့၊ US ကေ၇ာEUကပါ အၾကံ ေပးေတြ၇ဲ့နည္းလမ္းေပါင္းစုံနဲ ့ပါ တုိက္လာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္႐ွိအစုိး၇ကေတာ့ ဒုံ၇င္းကဒုံ၇င္းပဲ၊ ဆန္ ့က်င္သူေတြသာ ေထာင္က်သူက်၊ ေသတဲ့သူေသ၊ ကြဲတဲ ့အဖြဲ ့ကကြဲ၊ အစုိး၇နဲ ့ေပါင္းတဲ့သူက ေပါင္းနဲ ့အင္အားေလ်ွာ့လာတယ္။ အဲဒီေတာ့ အစုိး၇ကအေပၚစီးမွာဆုိေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲကုိလုပ္ကို လုပ္မွာျဖစ္တယ္။

စဥ္းစားၾကည့္ၾက၇ေအာင္ ဒုတိယေမးခြန္း၇ဲ့အေျဖျဖစ္တဲ ့ NLDနဲ ့အခ်ိဳ ့ကေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိလက္မခံပဲ အစုိး၇ဆန္ ့က်င္ေ၇းကုိဆက္လုပ္မယ္ဆုိ၇င္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ၊ ဘာျဖစ္မလဲ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိဆန္ ့ က်င္ဖုိ ့အတြက္ နုိ္င္ငံတကာကုိဖိအားေပးခုိင္းမယ္၊ နုိင္ငံတြင္းကျပည္သူေတြကုိလွဳံ့ေဆာ္မယ္၊ NLD ေျပာသလုိသူတုိ ့လူမွဳေ၇းေတြလုပ္မယ္။ အဲဒါေတြပဲသူတုိ ့လုပ္လုိ ့၇မယ္။နိဳင္ငံတကာဖိအားနဲ ့တုိက္ နည္းကေတာ့ စီးပြားေ၇းပိတ္ဆုိ ့မယ္ အစုိး၇နဲ ့ပတ္သက္သူေတြကုိ ျပည္၀င္ခြင့္တားျမစ္မယ္ ဆုိတာ ေတြပဲ။ စီးပြားေ၇းပိတ္ဆုိ ့တဲ့အတြက္၊ ျပည္တြင္းမွာအလုပ္အကုိင္႐ွားပါးမယ္၊ အစုိး၇နဲ ့ပတ္သက္သူ ေတြြသာ အခြင့္အေ၇း၇မယ္၊ ျပည္သူအမ်ားစုဒုကၡေ၇ာက္မယ္၊ ျပည္သူေတြအစုိး၇ကုိအျပစ္ျမင္မယ္၊ ဆူပူၾကမယ္၊လမ္းေပၚထြက္မယ္၊ တနု္ိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ အံုႀကြမႈႀကီး ျဖစ္မယ္ ဒါဆုိ၇င္ အစုိး၇ ဒုကၡေ၇ာက္ျပီ၊ နုိင္ငံတကာ
၇ဲ ့ေတာင္းဆုိမွဳကုိလက္ခံ၇ေတာ့မယ္၊ NLDနဲ ့ေဆြးေႏြး၇မယ္၊ NLD ေတာင္းဆုိတာကုိလုိက္ေလ်ာ၇မယ္။ ဒါကေတာ့ နိဳင္ငံတကာဖိအား
နဲ ့တုိက္နည္းေပါ့၊ နုိင္ငံတြင္းက ျပည္သူေတြကုိလွဳံ့ေဆာ္တာကလည္း အဲဒီလုိခပ္ဆင္ဆင္ပါပဲ၊ တနု္ိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ ့အံုႀကြမႈ ႀကီးျဖစ္္ေအာင္ပဲ။ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ရွိေနျပီ၊ ဘာထူးလဲ။ ျပည္သူေတြကေတာ့ ပုိဒုကၡေ၇ာက္လာတယ္။ လမ္းေပၚလည္းမထြက္ခ်င္ေတာ့ဘူး၊ ထြက္
၇င္လည္း ေထာင္က်တာ ေသတာပဲအဖတ္တင္တာကုိး။ သူတုိ ့ေတြ (အစုိး၇နဲ ့ပူးေပါင္းအလုပ္လုပ္သူ ျပည္တြင္းကေကာ၊ျပည္ပကပါ) သာခ်မ္းသာျပီးခ်မ္း သာလာတယ္ ျပည္သူေတြအမ်ားစုကဘယ္လုိအေျခအေနမွာ ေနၾက၇လဲ၊ဘယ္ေလာက္ဆင္း၇ဲ ၾကလဲ။ အဲဒီလုိျပည္သူေတြဒုကၡေ၇ာက္ေတာ့ NLD နဲ ့တခ်ိဳ ့ကအစုိး၇ကုိအျပစ္တင္တယ္၊ အစုိး၇က NLD နဲ ့ ဆန္ ့က်င္သူေတြကုိ အျပစ္တင္တယ္။
တခ်ိဳ ့ဆန္ ့က်င္သူေတြမ်ားဆုိျပည္သုူေတြကုိ ဒီေလာက္ဒုကၡ ေ၇ာက္ေနၾကတာေတာင္လမ္းေပၚမထြက္လုိ ့မအုံႀကြလုိ ့ဆုိျပီးေတာ့ အျပစ္တင္ေသး။ ျပည္သူေတြက ေကာဘယ္သူ ့ကုိအျပစ္တင္၇မွာလဲ၊ အစုိး၇ကုိလား၊ အစုိး၇ကုိနုိင္ေအာင္မတုိက္နိုင္တဲ ့ဆန္ ့က်င္သူ ေတြကုိလား။ တနုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ ့ ၈၈ က အံုႀကြမႈႀကီးျဖစ္တာေတာင္ အစုိး၇က ဘယ္လုိကုိင္ တြယ္လဲ။ လြယ္လြယ္ေလးပဲ။ NLD ကအဲဒီအေျခအေနကုိသိေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမပါေတာ့ဘူး၊ လူမွဳ ေ၇းပဲလုပ္မယ္လုိ ့ေျပာလာတယ္။ အစုိး၇ကုိမေထာက္ခံ၇င္ အစုိး၇ကဘယ္လုိလုပ္ခြင့္ေပးမွာလဲ၊ ႐ွင္း ေနတာပဲ။ အစုိး၇က မလုပ္နဲ ့ဆုိ၇င္သူတုိ ့ဘာလုပ္မလဲ၊ နဳိင္ငံတကာကုိတုိင္မွာလား၊ နဳိင္ငံတကာက ေကာ ဘာလုပ္ေပးမွာလဲ။ NLD စမ္းတ၀ါး၀ါးျဖစ္သြားျပီ။ အဲဒါကေ႐ြးေကာက္ပြဲမလုပ္ခင္ NLD လုပ္နုိင္ တာေပါ့။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိမလုပ္ျဖစ္ေအာင္တား
ဖုိ ့ကလည္း တနုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ ့ ၈၈ ကလုိ အံုႀကြမႈႀကီးျဖစ္မွဆုိေတာ့မျဖစ္နုိင္ေတာ့ဘူး၊ အလွမ္းေ၀းသြားျပီ။ ျဖစ္လာ၇င္ေတာင္အစုိး၇က ေကာင္း ေကာင္းကုိင္တြယ္နုိင္သြားျပီ။ နဳိင္ငံတကာကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိတ၇ားမ်ွတေအာင္လုပ္ဖုိ ့ စေျပာ ေနျပီ၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမလုပ္နဲ ့
လုိ ့မေျပာဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကေတာ့လုပ္ျဖစ္မွာပဲ။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပီးအေျခအေန စဥ္းစားၾကည့္၇ေအာင္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပီးသြား၇င္ အစုိး၇ေထာက္ခံသူ အမ်ားစုနဲ ့မေထာက္ခံသူ အနည္းစု(ခန္ ့မွန္း<၂၀%) ပါလာျပီတဲ့၊ အဲဒီလုိအေျခအေနမေ၇ာက္ေ၇ာက္ ေအာင္ အစုိး၇ကလုပ္ပါျပီတဲ့၊ ကဲ NLD နဲ ့ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆန္ ့က်င္သူေတြ ဘာေျပာမလဲ၊ ေ႐ြေကာက္ပြဲ တ၇ား မ၀င္ဘူးလုိ ့ေျပာမွာလား။ အဲဒီလုိေျပာလာ၇င္ မေထာက္ခံသူ အနည္းစု(ခန့္မွန္း <၂၀%) က ေက်နပ္မွာလား။ အေျခအေန ပုိ႐ွုပ္ေထြးသြားမယ္။ အစုိး၇က NLD ကုိသူတုိ ့အနည္းစု(ခန့္မွန္း<၀%) နဲ ့တုိက္ခုိင္း႐ုံပဲ။ အ၇မ္းလြယ္သြားျပီ။

အထက္က တနုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ ့ ၁၉၈၈ ၊၂၀၀၇ တုန္းကလုိ အံုႀကြမႈႀကီးျဖစ္ခဲ့တာကုိ ျပန္ၾကည့္ ၾက၇ေအာင္။ ၈၈ တုန္းက အစုိး၇ကအဲဒီလုိတနုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာနဲ ့ အံုႀကြမႈႀကီး ျဖစ္ေအာင္လႊတ္ ထားေပးျပီးမွ အာဏာသိမ္းမယ္ဆုိျပီးေတာ့ လုံး၀ကုိလွြတ္ထားေပးခဲ့တယ္။ အဲဒီ၇ဲ ့၇လဒ္ကသူတုိ ့ေတြ သူတုိ ့ထဲမွာဘယ္သူေတြက သူတုိ ့ကုိဆန္ ့က်င္လဲဆုိတာသိလာတယ္။ အစုိး၇၀န္ထမ္းေတြဆုိ အမ်ား ၾကီးပဲ အလုပ္ျဖဳတ္ခံ၇တယ္။ သူတုိ ့လုိခ်င္သလုိပဲအကုန္ျဖစ္သြားတယ္၊ မျဖစ္တာတခုက ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကုိျပည္သူေတြသတိထားမိတာကေတာ့သူတုိ ့မလုိခ်င္တာပဲ။၂၀၀၇ သံဃာအေ၇းအခင္း ကုိလည္းၾကည့္ပါ အစုိး၇ေနာက္ဆုံးမွသုံးခဲ့တဲ့ အၾကမ္းနည္းေတြကို သံဃာေတြအနည္းစု စတင္စီတန္း လွည့္လွည္စဥ္က လုံး၀မသုံးခဲ့တာပဲ။ အစုိး၇ကမသုံးခဲ့တာ၊ ေနာက္ဆုံးအဲဒီနည္းသုံး၇င္ နွိမ္နွင္းနုိင္မယ္ ဆုိတာသူတုိ ့သိေနတာပဲ။ အျခားနည္းလမ္းေတြသာအမ်ိဳးမ်ိဳးသုံးခဲ့ျပီး အံုႀကြမႈကုိၾကီးလာေစတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ကလူအေတာ္မ်ားမ်ားေျပာၾကတယ္ အစုိး၇ကဘာလုိ ့အဲဒီေလာက္အေျခအေနျဖစ္ေအာင္ လႊတ္ေပးတာလဲ၊ သူတုိ ့ေသနတ္
နဲ ့ပစ္ျပီးထိန္းမယ္ဆုိတာသိေနတာပဲ။ သူတုိ ့ကုိဆန္ ့က်င္သူေတြ၇ဲ့ အေနအထားကိုသိခ်င္လုိ ့စမ္းတာလုိ ့ျမင္တယ္။ အဲဒါလည္းျပီးေ၇ာ ဆန့္က်င္ သူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား ကုိဖမ္းျပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ ့စည္းပုံကုိ သုိသုိသ္ိပ္သိပ္ သူတုိ ့စိတ္ၾကိဳက္လုပ္ေတာ့တာပဲ။ သူတုိ ့လြတ္လြတ္လပ္ လပ္လုပ္၇င္ အေျခအေနမေကာင္း နုိင္တာကုိ ၂၀၀၇ မွာသိသြားတယ္။ ၁၉၉၁နဲ ့ ၁၉၉၆ အေ၇းအခင္း ကုိၾကည့္ပါ၊ သူတုိ ့မျဖစ္ေစခ်င္ဘူးဆုိ၇င္ ခ်က္ခ်င္း
၀င္ထိန္းပစ္တယ္၊ အံုႀကြမွဳကုိမၾကီးေစဘူး။ ၁၉၈၈ တုန္းကလည္းၾကည့္ ဦးစိန္လြင္ ကုိေဒါက္တာေမာင္ေမာင္နဲ ့ေျပာင္းေပးလုိက္ေတာ့ အစုိး၇ပဲ တကယ္ ျပဳတ္က်သြားသလုိ အၾကီးအက်ယ္ေအာင္ျမင္မွဳၾကီးပဲဆုိျပီးေတာ့ထင္ေနၾကတာေပါ့၊ ေနာက္ေတာ့ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ကေန စစ္တပ္က အာဏာလႊဲယူလုိက္ေတာ့မွ သူတုိ ့လုပ္ခ်င္တာလုပ္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ ေသေသခ်ာခ်ာထင္႐ွားသြားတယ္။ ၁၉၈၈ နဲ ့၂၀၀၇
အေ၇းအခင္းကုိ အစုိး၇ဆန္ ့က်င္သူ ေတြ က တကယ့္ေအာင္ျမင္မွဳၾကီးလုိ ့ ေျပာေနၾကတာကေတာ့ အမွန္ကုိမျမင္တာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ျပည္သူေတြကုိ အဲဒါကုိေအာင္ျမင္မွဳၾကီးလုိ ့ ျမင္ေစခ်င္ျပီး အဲဒီလုိထပ္လုပ္ၾကလုိ ့တမင္သက္သက္ ေျပာေနတာလား ဆုိတာေတာ့
သူတုိ ့ကုိယ္တုိင္ မွပဲသိမယ္။ ျပည္သူေတြကေတာ့ အံုႀကြမွဳ ေတြကုိ စိတ္မ၀င္စားလွေတာ့ဘူး၊ အေျခအေန ၾကည့္ျပီး အဖမ္းခံ၇ျခင္းမွလႊတ္နုိင္ေခ်႐ွိမွပဲပါေတာ့တယ္။ အစုိး၇ကုိမေက်နပ္လုိ ့ခံျပင္းလုိ ့ေဒါသျဖစ္လုိ ့သာ ၀င္ပါ၇တာကုိး၊ ေအာင္ျမင္မယ္မဟုတ္ဘူးဆုိတာ ကုိၾကိဳတင္သိေနၾကတယ္၊ဆန္ ့က်င္သူေတြကုိေထာက္ခံတာထက္ အစုိး၇ကုိမေက်နပ္ခ်က္က ျပည္သူ ေတြမွာပုိမ်ားတယ္။ NLD နဲ့ အစုိး၇
ဆန္ ့က်င္သူေတြအေနနဲ ့အေျခအေနမွန္ကုိသုံးသပ္သင့္တယ္။ အျခားနုိင္ငံေတြမွာလုိ အဲဒီလုိအံုႀကြမွဳေတြကေန အစုိး၇ေျပာင္းလဲတာမ်ိဳးကုိ ျမန္မာျပည္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ သင့္ေတာ့ဘူး။ NLD ပါတီ၀င္ေတြသာေထာင္က်မယ္၊ ေထာင္ထဲမွာေသမယ္၊ အဲဒါေတြပဲ၇ဖုိ ့႐ွိတယ္။ ဘာမွအက်ဳိးမ႐ွိတဲ့ စြန့္စားမွဳ၊အေသခံမွဳပဲ။ သူတုိ ့မိသားစုေတြပါအကုန္ဒုကၡေ၇ာက္ၾက၇တယ္။

တတိယေမးခြန္း၇ဲ ့အေျဖကေတာ့ အစုိး၇ကုိတုိက္လုိ ့မ၇ေတာ့လုိ ့အစုိး၇လုပ္ခြင့္ ေပးတာေလး ေတြ လုပ္၇င္းျပည္သူေတြ ကုိ လက္႐ွိဒုကၡေတြကသက္သာေစမယ္၊ ျပီးေတာ့အစုိး၇ကုိလဲ တ၇ား၀င္ေ၀ဖန္ လုိ ့၇မယ္ဆုိျပီးေတာ့၀င္ၾကတာ။ လုပ္စ၇ာမ႐ွိေတာ့လုိ့လုပ္က်၇တာဆုိေတာ့ မွားတယ္ မွန္တယ္လုိ ့ ေျပာလုိ့မ၇ေတာ့ဘူး။ လုပ္ကုိလုပ္၇မယ့္ အေျခအေနျဖစ္ေနတယ္။ တကယ္ေတာ့ အစုိး၇ကုိဆန္ ့က်င္ သူေတြမွာ ေ႐ြးခ်ယ္စ၇ာလမ္း မွမ႐ွိေတာ့ပဲ၊ ဘာျဖစ္လုိ ့လဲဆုိေတာ့ျမန္မာနုိင္ငံမွာ တခုတည္းေသာ ဦးတည္ခ်က္႐ွိတဲ့(သူတုိ ့ပဲအုပ္ခ်ုဳပ္မယ္) ၊ အ႐ွည္ၾကာဆုံးနဲ ့စနစ္တက်ဖဲြ ့စည္းထားတဲ့အဖဲြ ့အစည္းက စစ္တပ္ျဖစ္ေနလုိ ့ပဲ။ အာဏာနဲ ့အုပ္ခ်ဳပ္ေတာ့ ပုိေတာင့္တင္းသလုိျဖစ္သြားတယ္။ အျခားအဖဲြ ့အစည္း ေတြက အဲဒီလုိမွမဟုတ္ပဲ အခ်င္းခ်င္းခ်မယ္၊ ကြဲမယ္ဆုိတာပဲ။ NLD ဆုိၾကည့္ စဖြဲ ့ေတာ့ ဦးေအာင္ၾကီးပါတယ္၊ မၾကာပါဘူး စစ္အစုိး၇ကေ႐ြးေကာက္ပြဲေတာင္မလုပ္ေပးေသးဘူး၊ သေဘာ ထားကြဲတယ္ဆုိျပီး ကြဲေတာ့တာပဲ။ ေဟာအခုလည္းၾကည့္၊ ကြဲျပန္ျပီ။ အဲဒါကဘာကုိျပလဲဆုိေတာ့ သူတုိ ့ေတြမွာ မွန္ကန္တဲ့လမ္းစဥ္မ႐ွိလုိ ့ပဲ၊ သူတုိ ့ေတြဟာ အစုိး၇လုပ္၇ပ္ အေပၚမွာမီးစဥ္ၾကည့္ ကေန ၇လုိ ့ပဲ။
ေ၇တုိေ၇႐ွည္ strategies ေတြ tactics ေတြ ဘာမွမ႐ွိတာပဲ။ အစုိး၇ကေတာ့႐ွိတယ္ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲ ကုိ၇နုိင္သေလာက္ နည္းေပါင္းစုံသုံးျပီး အခ်ိန္ဆြဲတယ္၊ ျပည္သူေတြကုိအဲဒီအခ်ိန္မွာ မက္လုံးေတြေပးျပီး သူတုိ ့ဖက္ကုိပါေစတယ္။

အစုိး၇က လြန္ခဲ့တဲ့အႏွစ္ႏွစ္ ဆယ္အတြင္းမွာ NLD အပါအ၀င္ ဆန္ ့က်င္သူေတြကုိကုိင္တြယ္တာမွာ မွားတာမ႐ွိသေလာက္ပဲ၊ NLD ကုိ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပီးေတာ့ အာဏာမလြွဲေပးပဲ သူတုိ ့လုိခ်င္တဲ ့ညီလာခံကုိဆြဲေခၚ သြားတယ္။ NLD ကလည္းေ႐ြးစ၇ာမ႐ွိေတာ့ ညီလာခံကုိလုိက္သြားတယ္၊ ေနာက္ေတာ့အစုိး၇နဲ ့ သေဘာမတုိက္ဆုိင္ေတာ့ ျပန္ထြက္တယ္၊ အစုိး၇ကအဲဒီမွာ အလြန္သေဘာက်သြားတယ္၊ အခ်ိန္ဆြဲေတာ့တာပဲ။ NLDထြက္ျပီးတာနဲ ့သိပ္မၾကာပါဘူး ညီလာခံမွာ အစုိး၇အၾကဳိက္မေျပာ၇င္ ဖမ္းေတာ့တာပဲ။ အျခားအဖြဲ ့အစည္းေတြလည္း ဘာမွမလုပ္နိုင္ေတာ့ဘူး။ တကယ္ဆုိ အခုလုိ အနွစ္နွစ္ဆယ္ၾကာေတာ့မွ ဘာမွမက်န္တာထက္စာ၇င္ အဲဒီတုန္းကသာမထြက္ခဲ့၇င္ အျခားအဖြဲ ့အ စည္းေတြလည္း ညီလာခံမွာNLD အကူအညီနဲ ့ေျပာနုိင္ဆုိနုိင္႐ွိမယ္။ NLD ကတဖက္သတ္ အျခား အဖြဲ ့အစည္းေတြထားခဲ့ျပီး ထြက္ခဲ့တယ္၊ ေနာက္ေတာ့ထိပ္တုိက္၇င္ဆုိင္ေ၇းေတြလုပ္တယ္၊ အစုိး၇ အၾကဳိက္ေတြၾကီးပဲလုပ္တယ္။ အစုိး၇က လြယ္လြယ္ပဲေထာင္ထဲထည့္လုိက္တာေပါ့။ ေထာင္ထဲမွာေ႐ြး ေကာက္ခံခဲ့၇တဲ့သူ ေတြလည္းေသ တဲ့သူေတြလဲေသၾက၊ ထြက္ေျပးတဲ့သူ ေတြလဲထြက္ေျပးၾက၊ သူတုိ ့ မိသားစုေတြလည္း
ဒုကၡေ၇ာက္ၾက၊ ဒါေပမဲ့ဘာ၇လဒ္မွ မ႐ွိဘူး။ အစုိး၇လုိခ်င္တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ခံထား တဲ့ကုိယ္စားလွယ္ေတြေလ်ာ့နည္းသြားေ၇း၊ အခ်ိန္စြဲေ၇းက အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ေဒၚစုဆုိလည္းသူ ့၇ဲ ့ အဖုိးတန္တဲ ့ အခ်ိန္ေတြကုိ အက်ယ္ခ်ဳပ္နဲ့ပဲကုန္ဆုံး၇တယ္။ ေဒၚစုသာအျပင္မွာေနျပီး အစုိး၇နဲ ့ အဆင္ေျပေအာင္ေနျပီး ျပည္သူေတြအတြက္ ေျပာေပး၇င္ ျပည္သူေတြ အေတာ္သက္သာမယ္။ အစုိး၇လည္းအၾကပ္႐ုိက္မယ္၊ ဖမ္းလုိ ့လဲမ၇ဘူး။ အခုေတာ့ ထိပ္တုိက္၇င္ဆုိင္ေ၇းဆုိျပီးေတာ့ အက်ယ္ ခ်ဳပ္နဲ ့သြားေနတယ္။ ေစာဒကတက္လုိ့၇တာက ေဒၚစုဘာလုပ္လုပ္ဖမ္းမွာပဲ ဆုိတာပဲ။ အစုိး၇အၾကိဳက္ ျငိမ္းခ်မ္းေ၇းအဖြဲ ့အစည္းေတြလုိပဲ လုပ္မယ္ေနမယ္ဆုိ၇င္ေတာ့ဖမ္းမယ္မထင္ပါ။ အဲဒါဆုိ၇င္ ျပည္သူ ေတြလဲ အဲဒီေလာက္ စုတ္ျပတ္သတ္မယ္မထင္ပါ။ ေဒၚစုကအျမဲတန္း ေတြ ့ဆုံေဆြးေနြးမယ့္ အေၾကာင္း ေျပာေနတာပဲဆုိျပီးေျပာ၇င္ေတာ့ ေတြ ့ဆုံေဆြးေႏြး
ဖုိ ့ေတာင္းဆုိတယ္ဆုိတာဘာလဲလုိ ့ ျပန္ေမး၇မယ္။ အဲဒါက အာဏာ႐ွိတဲ့သူကမ႐ွိတဲ့သူကုိ ကမ္းလွမ္းတာ၊ အစုိး၇ကအာဏာ႐ွိတဲ့သူ၊ NLDကဘာအာဏာ မွမ႐ွိဘူး။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္လုိျဖစ္မွာလည္း။ NLDက အာဏာ႐ွိသလုိလုပ္ေနလုိ ့ မ၇ဘူး။

NLD ေတာက္ေလ်ွာက္အမွားေတြ လုပ္တဲ့အခိ်န္မွာ အစုိး၇ကျပန္တုိက္တာ အမွန္ေတြၾကီးပဲ။ တခုျဖစ္နုိ္င္ တာက NLDမွာအၾကံေပးေကာင္းမ႐ွိပဲ အစုိး၇မွာအလြန္ေတာ္တဲ့ အၾကံေပးေတြ႐ွိေနနုိင္တာပဲ။ ဘာျဖစ္ လုိ ့လဲဆုိေတာ့ တခါနွစ္ခါမွန္တယ္ဆုိ၇င္ ၾကက္ကန္းလုိ ့ေျပာလုိ ့၇တယ္၊ အခုေတာ့ အစုိး၇က NLD နဲ ့ ဆန့္က်င္သူေတြကုိ ခေလးတေယာက္ထိန္းတာထက္ကုိ လြယ္လြယ္ကုူကူနဲ ့ထိန္းေနနုိင္တာပဲ။ ဒါမွမဟုတ္၇င္ေတာ့ NLD ကအၾကံေပးေတြက လုံး၀သုံးမ၇လုိ ့ပဲ ျဖစ္မယ္။ Emotion ေနာက္ ကုိအ၇မ္းလုိက္ၾကလုိ ့ျဖစ္မယ္။ ၁၉၉၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပီးခါစဆုိ ပူပူေႏြးေႏြး ေ႐ြးေကာက္ခံ ထား၇ တဲ့ပါတီ အေနနဲ ့ NLD မွာလုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြအမ်ားၾကီး႐ွိခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့တေျဖးေျဖး မလုပ္တတ္ မကုိင္ တတ္နဲ့ ေနာက္ဆုံးေတာ့ေနာက္ထပ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ျပန္လုပ္မယ့္အခ်ိန္ ကုိေ၇ာက္ သြားတယ္။ NLD အေနနဲ ့လုပ္ပုိင္ခြင့္လည္းအမ်ားၾကီး၇ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ အစုိး၇ကုိစည္း႐ုံး၇မယ့္အစား ၇န္သူလုိ ဆက္ဆံ ေတာ့ အစုိး၇၇ဲ ့အျပဳတ္တုိက္တာကုိခံ၇တယ္။ NLD သာအဲဒီအခ်ိန္ကပါးနပ္၇င္ အစုိး၇
နဲ ့ထိပ္တုိက္ ၇င္ဆုိင္တာမိ်ဳးေတြကုိ ေ႐ွာင္ျပီးအစုိး၇နဲ ့ေပါင္း၇မွာ၊ အဲဒါဆုိ၇င္အစုိး၇နဲ ့NLD နဲ ့ ၇န္သူမျဖစ္ေတာ့ပါ။ အခုေတာ့ အစုိး၇က အဲဒီလုိထိပ္တုိက္၇င္ဆုိင္တဲ့အတြက္ NLD ကုိေၾကာက္ျပီး ႐ွင္းေတာ့တာေပါ့၊ လုံး၀ကုိလွဳပ္႐ွားခြင့္မေပးေတာ့ NLD ေသသလုိျဖစ္ျပီး ဘာမွလုပ္လုိ ့မ၇ေတာ့တာ အသိသာၾကီးပဲ။

အပုိင္း(၂) ဆက္ဖတ္ပါ။

About Sayagyi

has written 3 post in this Website..