ေအာင္ဆန္းတိုက္ၿဖဳတ္၊ အားကုန္ထုတ္လို႔
မာယုတ္မိစၧာ၊ နယ္ခ်ဲ႕ခ်ာတို႔
ေဝးကြာခဲ့ၿပီ၊ ဗမာျပည္ေပါ့။
အတည္ေပါက္မွတ္ ၊ တို႔လြတ္လပ္…လို႔
မ်ဳိးရပ္ေဆြဥာ၊ ဟစ္ေအာ္ရွာတုန္း
ၿဗဳန္း…ဆို ေအာင္ဆန္းေသေတာ့သည္။
ေအာင္ဆန္းေရ…
သင္ေသ ေျဖာင့္ေျဖာင့္၊ မေျဖာင့္ေျဖာင့္ကို
ေစာင့္ၾကည့္ဆိုင္းၾကည့္ ရွာခဲ့ၿပီ။
သင္ဟာေသသြား၊ နွစ္အားျဖင့္ေနာ္
(၆၀)ေက်ာ္လည္း၊ “ကၽြန္”ထဲမွာဘဲ တဝဲလည္လည္ ။
အသဲငယ္ငယ္၊ ဥာဏ္ငယ္ငယ္နဲ႔
ဘယ္ဝယ္ဘယ္ကမ္း၊ ဆိုက္မွန္းမသိ
ေသခ်ာၾကည့္ေသာ္ ငါ့မွာ ဗလာလက္နဲ႔ပဲ။
…………………………………
ဗလာလက္ကို၊ ေသခ်ာခ်က္ေသာ္
အသက္တမွ်၊ သံုးခ်ဖို႔ရန္
ငါတို႔ဥာဏ္ကား၊ ထိုင္းကားထိုင္းလ်က္ ထံုကားထံု။
…………………………………
ဗလာလက္ကို၊ ေသခ်ာခ်က္ေသာ္
မာလ်က္သာလ်က္၊ ခႏၶာအသက္တို႔
မပ်က္ခံ့ခိုင္၊ မတည္နိုင္ပဲ
ယိုင္ကားယိုင္လ်က္ က်ဳံကားက်ဳံ။ ။
…………………………………
ဗလာလက္ကို၊ ေသခ်ာခ်က္ေသာ္
တိုးတက္စီးပြား၊ မျဖစ္ျငားပဲ
မြဲကားမြဲလ်က္ ၿမဳံကားၿမဳံ။ ။
…………………………………
ၿခဳံငံုသံုးသပ္၊ ေသခ်ာမွတ္ေသာ္
အငတ္တိုင္းျပည္၊ တို႔တိုင္းျပည္ကြ
ေအာင္ဆန္းရ ။
ဒီကေန႔ဟာ လြတ္လပ္ေရးေန႔တဲ့။ (မနက္ျဖန္ ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္ေန႔ကိုဆိုလိုသည္။)
ဘာလြတ္လပ္လို႔လဲ။
ဘာမွ မလြတ္လပ္ေသးဘူး
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေရ။
ငါတို႔ဟာ ဒီကေန႔အထိ
လြတ္လပ္ေရး အတုၾကီးနဲ႔ ေနၾကရတုန္း။
သင့္သမီးကေတာ့ ၾကိဳးစားရွာတယ္။
(တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရး
တိုင္းသူျပည္သား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး
အဲဒီညီညြတ္ေရးႏွစ္ခု မရွိသမွ်ကာလပတ္လုံး
ဒီတိုင္းျပည္ဟာ
ဘယ္ပါတီ တက္တက္
ဘယ္အစိုးရ တက္တက္
ဖာသည္တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနမွာပဲ။)
(ေအာက္ဆံုးအပိုဒ္ကား တိုင္းျပည္ဖခင္ၾကီး၏ မိန္႔ခြန္းမွ။)

About lionking

has written 8 post in this Website..