မဂၤလာေစ်းမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရမည့္ စတုတၴထပ္ႏွင့္ ပဥၥမထပ္ရွိ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို ဦးစားေပးအျဖစ္ မဂၤလာေစ်းသစ္(မဂၤလာမြန္ေစ်း)ရွိ ဆိုင္ခန္းအလြတ္အခ်ဳိ႕တြင္ေနရာခ်ထားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေမလ ၂၇ ရက္ေန႕က ျပဳလုပ္သည့္ မဂၤလာေစ်းမွ ဆုိင္ခန္းပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

က်န္အထပ္မ်ားမ်ားမွ ဆိုင္ခန္းမ်ားကို မဂၤလာမြန္ေစ်းအနီး (Favourite Karaoke ဆိုင္ေနာက္) ရွိေဘာလုံးကြင္းတြင္ ယာယီအကြက္ငယ္မ်ားျပဳလုပ္၍ ယာယီေစ်းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေဘာလုံးကြင္းကို ယာယီေစ်းအျဖစ္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေျမတိုင္းမႈမ်ားစတင္ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ေျမတိုင္းမႈမ်ားၿပီးစီးပါက အက်ယ္အ၀န္းအလိုက္ ေျမကြက္ငယ္မ်ားျပဳလုပ္၍ ဆိုင္ခန္းပိုင္ရွင္မ်ားကို ေျမေနရာခြဲေ၀ေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Eleven Media Group မွ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About intro

Lionel Intro has written 161 post in this Website..