နေမာ တႆ ဘဂ၀ေတာ အရဟေတာ သမၼာသမၺဳဒၶႆ။

သစၥာေလးပါးကို ျပေတာ္မွုတတ္ေသာ လူတို ့၏ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္ေတာ္မွုေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သဟမၸတိ အမည္ရွိေသာ မဟာျဗဟၼာမင္း ကေတာင္းပန္အပ္သည္ ျဖစ္၍ ဘုရား,ပေစၥကဗုဒၶါ, အရိယာတို ့ ေကာင္းကင္မွ သက္ဆင္းရာ ေကာင္းကင္သို ့တတ္ေရာက္ရာျဖစ္၍ ” ကၠသိပတန”အမည္ရွိေသာ သားမ်ဳိးစံု တို ့အား ေဘးမဲ့ေပးရာ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ`၌ ငါးေယာက္အစု ရွိျခင္းေၾကာင့္ပဥၥ၀ဂီၢ အမည္ရွိေသာ  ေကာ႑ည, ၀ပၸ, ဘဒိၵယ, မဟာနာမ္, အႆဇိ ရဟန္းတို ့အား နိဗၺာန္သို ့ေရာက္ေစတတ္ေသာ ျမတ္ေသာ တရားျဖစ္ေသာ အၾကင္စမၼစၾကာေဒႆနာေတာ္ကို
ေဟာေတာ္မွုျပီ။

 

          ခပ္သိမ္းကုန္ေသာ သမၼဳတိနတ္, ဥပပတၱိနတ္, ၀ိသုဒိၶနတ္ တို ့သည္ နွစ္သက္အပ္ေသာ ေလာကီ ေလာကုတၱရာ ပစၥဳပၸန္သံသရာ စည္းစိမ္အားလံုးကို ျပီးေစတတ္ေသာ
ထိုဓမၼစၾကာေဒသနာေတာ္ကို ခပ္သိမ္းေသာေလာကီ၏ အစီးအပြားအက်ိဳးငွာ အိုသူေတာ္ေကာင္းတို ့ က်ြႏု္ပ္တို ့ရြတ္ဖတ္ၾကပါကုန္စို ့။
         အရွင္မဟာကႆပ,ဤဓမၼစကၠပၸ၀တၱနသုတ္ကို အကြ်ႏုပ္အာနႏၵာမေထရ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္မွ ဤသို ့ၾကားလုိက္ရပါ၏။အခါတစ္ပါး ျမတ္စြာဘုရားသည္
ဗာရာဏသီျပည္ ကၠသိပတနအမည္ရွိေသာ မိဂဒါ၀ုန္ေတာ`၌ ေနေတာ္မွု၏ ။ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားသခင္က ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့ကို မိန္ ့ေတာ္မွု၏။

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္း တို ့ရဟန္းျဖစ္ေသာ သူသည္ ဤအယုတ္တရား (အစြန္း)နွစ္ပါးတို ့ကို မမွီ၀ဲအပ္ကုန္။

(၁)     ယုတ္ညံ့ေသာ၊ ရြာသူတို ့၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ ၊ ပုထုဇဥ္ တို ့၏ အေလ့အက်င့္ျဖစ္ေသာ ၊အရိယာတို ့၏ ဥစၥာမဟုတ္ေသာ စီးပြားခ်မ္းသာျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ မစပ္ေသာ၊ေတဘူမက

တရားတည္းဟူေသာ ၀တၱဳကာမတို ့`၌ ဆႏၵ ရာဂတည္းဟူေသာ ကိေလသာကာမနွင့္စပ္ ယွဥ္ေသာ၊ ခ်မ္းသာကိုအဖန္တလဲလဲ ခံစားျခင္းဟု ဆိုအပ္ေသာ အယုတ္တရားအစြန္းတစ္ပါး။

(၂)    ဆူးေျငာင့္ကိုမွီ၍ အိပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ဆင္းရဲကို ေဆာင္တတ္ေသာ ၊အရိယာတို ့၏ ဥစၥာမဟုတ္ေသာ ၊တတၳိတို ့၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ၊ စီးပြားခ်မ္းသာျဖစ္ေၾကာင့္ႏွင့္ မစပ္ေသာ၊

မိမိကုိယ္၏ ပင္ပန္းျခင္းကို အဖန္တလဲလဲျဖစ္ေစတတ္ေသာ အယုတ္တရား အစြန္းတစ္ပါး။

ဤနွစ္ပါးတို ့ေပးတည္း။

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့၊ ထိုအယုတ္တရားအစြန္းနွစ္ပါးတို ့ကို မကပ္ေရာက္မွု  ၍ငါဘုရားသည္ ထိုးထြင္း၍သိေတာ္မွုအပ္ေသာ၊ သစၥာေလးပါးကိုျမင္ေတာ္မွုတတ္ေသာ၊ ပညာမ်က္စိကို ျပဳတတ္

ေသာသစၥာေလးပါးကိုသိျခင္းကိုျပဳတတ္ေသာ (ကာမသုခလႅိကုႏု-ေယာဂ သႆတဒိ႒ိဟူေသာ တစ္ခုေသာအစြန္း၏ )အလယ္`၌ျဖစ္ေသာ၊ ၀ဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ျခင္းကို အလိုရွိေသာသူတို ့့သည္ က်င့္အပ္ေသာ ၊အက်င့္သည္ ကိေလသာျငိမ္းျခင္းတည္း ဟူေသာ သဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္ အကိ်ဳးငွာ၊ သစၥာေလးပါးကို ထူးေသာ ဥာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွာ၊ သစၥာေလးပါးကိုေကာင္းစြာ သိျခင္းငွာ၊

အနုပါဒိေသသ နိဗၺာန္အက်ိဳးငွာ ျဖစ္၏။

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့၊ ငါဘုရားသည္ ထိုးထြင္း၍ သိေတာ္မွုအပ္ေသာ သစၥာေလးပါးကို ျမင္တတ္ေသာ ပညာမ်က္စိကို ျပဳတတ္ေသာ သစၥာေလးပါးကို သိျခင္းကိုျပဳတတ္ေသာ အၾကင္

အလယ္အလတ္ ျဖစ္ေသာ အက်င့့္သည္ ကိေလသာျငိမ္းျခင္း တည္းဟူေသာ သဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္ အက်ိဳးငွာ သစၥာေလးပါးကိုထူးေသာဥာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွာ သစၥာေလးပါးကိုေကာင္းစြာ သိျခင္းငွာ

အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္အက်ိဳးငွာ ျဖစ္၏။ ထိုအလယ္အလတ္ျဖစ္ေသာ အက်င့္သည္ အဘယ္နည္း?

 ျမတ္ေသာ အဂၤါ ရွစ္ပါးနွင့္ျပည့္စံုေသာ ဤမဂ္ပင္တည္း။

ဤမဂၢင္ဟူသည္မွာ

 ၁။ သမၼာဒိ႒ိ               =     ေကာင္းစြာ ျမင္ျခင္း။

    ၂။ သမၼာသကၤပၸ         =    ေကာင္းစြာ ၾကံျခင္း။

    ၃။ သမၼာ၀ါစာ             =    ေကာင္းစြာ ဆိုျခင္း။

    ၄။ သမၼာကမၼႏ ၱ          =    ေကာင္စြာ  ျပဳျခင္း။

    ၅။ သမၼာအာဇီ၀         =    ေကာင္းစြာ အသက္ေမြးျခင္း။

    ၆။ သမၼာ၀ါယာမ        =    ေကာင္းစြာ အားထုတ္ျခင္း။

    ၇။ သမၼသတိ             =    ေကာင္းစြာ ေအာက္ေမ့ျခင္း။

    ၈။ သမၼသမာဓိ          =    ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ျခင္း။

ဤရွစ္ပါးေသာ သေဘာတရားသည္ မဂၢင္မည္၏။

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့၊ ငါဘုရားသည္ ထိုးထြင္း၍သိအပ္ေသာ၊ သစၥာေလးပါးကို ျမင္တတ္ေသာ ပညာမ်က္စိကို ျပဳတတ္ေသာ သစၥာေလးပါး သိျခင္းကို ျပဳတတ္ေသာ ဤမဂၢင္ရွစ္ပါး တည္းဟူ

ေသာအလယ္အလတ္ ျဖစ္ေသာ အက်င့္သည္ ကိေလသာ ျငိမ္းျခင္းတည္းဟူေသာ သဥပါဒိေသသ နိဗၺာန္အက်ိဳးငွာ သစၥာေလးပါးကို ထူးေသာဥာဏ္ျဖင့္ သိျခင္းငွာ သစၥာေလးပါးကိုေကာင္းစြာ

သိျခင္းငွာ အနုပါဒိေသသ နီဗၺာန္အက်ိဳးငွာ ျဖစ္၏။

   ဒုကၡသစၥာ

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့

ပဋိသေႏၶ ေနရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။

ဆိုးရြားေဟာင္းျမင္း အိုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။

ဖ်ားနာရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။

ေသရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။

မခ်စ္မနွစ္လိုအပ္ေသာ သတၱ၀ါသခၤါရတို ့ႏွင့္ အတူ တကြပါင္းယွဥ္ရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။

ခ်စ္နွစ္လိုအပ္ေသာ သတၱ၀ါ သခၤါရတို ့ႏွင့္ ေကြကြင္းကင္းကြာ ရွဲခြာဖဲက်ဥ္မေပါင္းရျခင္း သည္လည္း ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။

ပဋိသေႏၶ ေနရျခင္း စေသာ သေဘာတရား ငါ့အား မျဖစ္ပါမွုေကာင္းေလစြ စသည္ျဖင့္ ေတာင့္တတိုင္းမရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။

အက်ဥ္းအားျဖင့္ ဥပါဒါန္၏အာရံုျဖစ္ေသာ ခႏၶာ ငါးပါးတို ့သည္ ဆင္းရဲျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။

ဤဇာတိ စေသာတရားသည္ ဒုကၡျဖစ္ေသာ အရိယာတို ့သည္ သိအပ္ေသာ သစၥာမည္၏။

သမုဒယသစၥာ

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့ တဏွာေလာဘသည္ တစ္ဖန္ဘ၀သစ္ ကိုျဖစ္ေစတတ္၏ ႏွစ္သက္ျခင္း တပ္မက္ျခင္း နွင့္တကြျဖစ္၏ ။ ထုိထို ဘ၀ အာရံဳ`၌အလြန္နွစ္သက္တက္၏ ။တဏွာဟူသည္မွာ

အဘယ္နည္း ?

 ၁။ ကာမတဏွာ         =    ရဴပါရံုစေသာ ၀တၳဳကာမကို တပ္မက္ေသာ တဏွာ ။

    ၂။ ဘ၀တဏွာ           =    သႆတဒိ႒ိနွင့္ တကြျဖစ္ေသာတဏွာ ။

    ၃။ ၀ိဘ၀တဏွာ        =    ဥေစၦဒ ဒိ ႒ိႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ တဏွာ။

ဤတဏွာ တည္းဟူေသာ သေဘာတရားသည္ ဒုကၡ၏ အေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ အရိယာ တို ့သည္ သိအပ္ေသာ သစၥာမည္၏ ။

 နိေရာဓသစၥာ

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့ တဏွာ ေလာဘ၏အၾကြင္းမဲ ့တပ္ျခင္း ကင္းရာ ျဖစ္ေသာနိဗၺာန္သည္ ရွိ၏။ စြန္ ့ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သည္ ရွိ၏ ။ေ၀းစြာ စြန္ ့ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သည္ရွိ၏ ။

လြတ္ရာျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သည္ရွိ၏ ။ ကပ္ျငိျခင္းကင္းရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ သည္ရွိ၏ ။ဤနိဗၺာန္ ဟူေသာသေဘာတရားသည္ ဒုကၡ ၏ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ အရိယာတို ့သည္သိအပ္ေသာ သစၥာမည္၏ ။

 မဂၢသစၥာ

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့ျမတ္ေသာဤမဂ္သည္ပင္လွ်င္ အဂၤါရွစ္ပါး ႏွင့္ျပည့္စံု၏ ဤမဂၢင္သည္လွ်င္ ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ရာနိဗၺာန္သို ့ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္ေသာ အရိယာတို ့သည္ သိအပ္ေသာသစၥာမည္၏ ။

 ဒုကၡသစၥာ `၌ သစၥဥာဏ္

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့ တဏွာၾကဥ္ေသာ ဤေတဘူမက တရားသည္ဒုကၡျဖစ္ေသာအရိယသစၥာမည္၏။

ဤသို ့ငါသည္ ဘုရားမျဖစ္မွီေရွးက မၾကားဖူးကုန္ေသာ သစၥာတရားတို ့`၌ ဒုကၡသစၥာ

ကိုျမင္တတ္ေသာ ပညာမ်က္စိသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏ ။ဒုကၡသစၥာ ကိုသိျခင္းသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏ ။ဒုကၡသစၥာကို ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏ ။ ဒုကၡသစၥာကို ဖံုးလြမ္းတတ္ေသာေမာဟတည္းဟူေသာ

အမိုက္တိုက္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ပညာ အေရာင္အလင္းသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏ ။

   ဒုကၡသစၥာ`၌ကိစၥဥာဏ္

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့ ထုိဒုကၡျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာကို (ဤတရားကား ဒုကၡတည္း ဤဒုကၡကား ဤမ်ွသာတည္း ဤထက္ပိုအလြန္ ဤမွေအာက္အယုတ္ မရွိဟု ) ထက္၀န္းက်င္မွ ပိုင္းျခား၍

သိအပ္၏။ ဤသို ့ငါသည္ ဘုရားမျဖစ္မွီ ေရွးက……….

`            ဒုကၡသစၥာ`၌ ကတဥာဏ္

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့ ထိုဒုကၡျဖစ္ေသာ အရိယသစၥကို (ဤတရားကား ဒုကၡတည္း ဤဒုကၡကား ဤမ်ွသာတည္း ဤထက္အလြန္ ဤမွေအာက္္အယုတ္မရွိဟု )  ထက္၀န္းက်င္မွ ပိုင္းျခား၍

သိအပ္၏။ ဤသို ့ငါသည္ ဘုရားမျဖစ္မွီ ေရွးက……….

သမုဒယသစၥာ`၌သစၥဥာဏ္

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့  ဤတဏွာဟူေသာ ေလာဘသည္ ဒုကၡ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာမည္၏ ။ ဤသို ့ငါသည္ဘုရားမျဖစ္မွီ ေရွးက မၾကားဖူးကုန္ေသာ သစၥာတရားတို ့`၌

သမုဒယသစၥာကို ျမင္တတ္ေသာ ပညာမ်က္စိသည္ ထင္ရွား ျဖစ္၏ ။ သမုဒယသစၥာကို သိျခင္းသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏ ။( တရားကိုယ္အားျဖင့္ တစ္ပါး အျခင္းအရာအားျဖင့္ ကာမတဏွာ, ဘ၀တဏွာ,

၀ိဘ၀တဏွာ ဟူ၍ သံုးပါး ရူပတဏွာ ,သဒၵတဏွာ ,ဂႏၶတဏွာ ,ရသတဏွာ ,ေဖာ႒ဗၺတဏွာ ,ဓမၼတဏွာ ဟူ၍ အာရံဳအားျဖင့္ တစ္ဆယ့္ရွစ္ပါး အဇၨဳတၱ , ဗဟိဒၶ သႏၱာန္ အားျဖင့္ သံုးဆယ့္ေျခာက္ပါး

၊အတိတ္ , အနာဂါတ္ ,ပစၥဳပၸန္ကာလ အားျဖင့္ တစ္ရာ ့ရွစ္ပါးရွိ၏ဟု) အျပားအားျဖင့္ သိျခင္းသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏။ သမုဒယသစၥာ ကို ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏ ။ သမုဒယသစၥာကို

ဖံုးလြမ္းတတ္ေသာ ေမာဟ တည္းဟူေသာ အမိုက္တိုက္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ပညာ အေရာင္အလင္းသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏ ။

သမုဒယသစၥာ`၌ ကိစၥဥာဏ္

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့ ထုိဒုကၡ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အရိယ သစၥာကိုပယ္အပ္၏ (ဒိ႒ိ၀ိစိကိစၦာ ကိုေသာတာပတၱိမဂ္ ျဖင့္ပယ္ အပ္၏။ ကာမရာဂ ကိုအနာဂါမိမဂ္ျဖင့္ ပယ္အပ္၏ ။ ရူပရာဂ

အရူပရာဂ ကို အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ပယ္အပ္၏ ။) ဤသို ့ငါသည္ဘုရားမျဖစ္မီေရွးက…………………

  သမုဒယသစၥာ`၌ ကတဥာဏ္

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့ ထိုဒုကၡ၏အေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ အရိယ သစၥာကို မဂ္ေလးပါးျဖင့္ အၾကြင္းမဲ့ ပယ္အပ္ျပီး ဤသို ့ငါသည္ ဘုရားမျဖစ္မီေရွးက………

နိေရာဓသစၥာ`၌ သစၥဥာဏ္

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့ ဤနိဗၺာန္ သည္ ဒုကၡ ၏ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာမည္၏ ။ ဤသို ့ငါသည္ ဘုရားမျဖစ္မီ ေရွးက မၾကားဖူးကုန္ေသာ သစၥာတရားတို ့`၌ နိေရာဓသစၥာကို ျမင္တတ္

ေသာ ပညာမ်က္စိသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏။ (တရားကိုယ္အားျဖင့္ တစ္ပါး ၊ သဥပါဒိေသသ အနုပါဒိေသသ အားျဖင့္နွစ္ပါး၊ သုညတ , အနိမိတၱ, အပၸဏီဟိတ အားျဖင့္ သံုးပါးရွီ၏ ဟု) အျပားအားျဖင့္

သိျခင္းသည္ထင္ရွားျဖစ္၏ ။ နိေရာဓသစၥာကို ထိုးထြင္း ၍ သိျခင္းသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏ ။ နိေရာဓသစၥာကို ဖုန္းလြမ္းတတ္ေသာ ေမာဟတည္းဟူေသာအမိုက္ တိုက္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ပညာ

အေရာင္အလင္းသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏ ။

နိေရာဓသစၥာ`၌ကတဥာဏ္

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့ ထိုဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ရာျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာကို မဂ္ဥဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္ ပစၥေ၀ကၡဏာ ဥာဏ္ တို ့ျဖင့္ မ်က္ေမွာက္ျပဳအပ္ျပီ ။ ဤသို ့ငါသည္ဘုရားမျဖစ္မီေရွ းက……..

  မဂၢသစၥာ`၌ သစၥဥာဏ္

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို  ့  ဤမဂၢင္ရွစ္ပါးသည္ ဒုကၡ၏ ခ်ဳပ္ရာနိဗၺာန္သို ့ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာမည္၏ ။ ဤသို ့ငါသည္ ဘုရားမျဖစ္မီ ေရွးက မၾကားဖူးကုန္ေသာ သစၥာ

တရားတို ့`၌ မဂၢသစၥာကို ျမင္တတ္ေသာ ပညာမ်က္စိသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏ ။ မဂၢသစၥာကို သိတတ္ေသာ ဥာဏ္သည္ထင္ရွားျဖစ္၏ ။ သမၼာဒိ႒ိ စသည္ကို အျပားအားျဖင့္ သိျခင္းသည္ထင္ရွားျဖစ္၏။

မဂၢသစၥာ ကိုဖံုးလြမ္းတတ္ေသာ ေမာဟတည္းဟူေသာ အမိုက္တိုက္ကို ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ ပညာအလင္းေရာင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္၏ ။

မဂၢသစၥာ `၌ ကိစၥဥာဏ္

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့ ထိုဒုကၡ ၏ ခ်ဳပ္ရာနိဗၺာန္သို ့ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ျဖစ္ေသာ အရိယသစၥာကို ပြားေစအပ္ျပီ ။ ဤသို ့ငါသည္ ဘုရားမျဖစ္မီေရွးက……

ေရွးကဘု၇ားျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္မခံခဲ ့ပံု

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့ အၾကင္မွ်ေလာက္ေသာ ကာလပတ္လံုး ဤသစၥာေလးပါးတို ့`၌ ဤသို ့ကိစၥဥာဏ္ ကတဥာဏ္ အားျဖင့္ သံုးပါးေသာ အျပန္ရွိေသာ သံုးပါးေလးလီျဖစ္၍ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး

ေသာအျခင္းအရာရွိေသာ ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာျဖစ္ေသာ ဥာဏ္အျမင္သည္ ငါ့အားအလြန္သန္ ့ရွင္းစင္ၾကယ္မွု ့မျဖစ္ေသး။

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့ ထို ဥာဏ္အျမင္ မစင္ၾကယ္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ငါဘုရားသည္ ကာမာ၀စရ နတ္ျပည္ငါးထပ္နွင့္ တကြ မာရ္မင္း၏ တည္ရာ ၀သ၀တၱီနတ္ျပည္နွင့္တကြ ျဗဟၼာ့့ျပည္ နွင့္တကြေသာ ၾသကာသ ေလာကအတြင္း ရဟန္း ပုဏၰားနွင့္တကြ သမုတိနတ္ တည္းဟူေသာ မင္းၾကြင္းေသာ လူနွင့္တကြေသာ သတၱေလာက`၌အတုမရွိေသာ အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္သဗၺညဳတဥာဏ္ ကိုထိုးထြင္း၍ သိျပီဟု ၀န္ခံေတာ္မမွုေသး ။

ယခုမွဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း၀န္ခံပံု

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့ အၾကင္အခါ`၌ကားဤသစၥာေလးပါးတို ့`၌ဤသို ့သစၥဥာဏ္ ကိစၥဥာဏ္ ကတဥာဏ္ အားျဖင့္ သံုးပါးေသာ အျပန္ရွိေသာ သံုးပါးေလးလီျဖစ္၍ တစ္ဆယ့္နွစ္ပါးေသာအျခင္းအရာရွိေသာ  ဟုတ္တိုင္းမွန္တိုင္းျဖစ္ေသာ ဥာဏ္အျမင္သည္ ငါ့အားအလြန္သန္ ့ရွင္းစင္ၾကယ္၏ ။

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့ ထိုဥာဏ္အျမင္ စင္ၾကယ္စြာျဖစ္ေသာ အခါ`၌ငါဘုရားသည္္ ကာမာ၀စရ နတ္ျပည္ငါးထပ္နွင့္ တကြ မာရ္မင္း၏ တည္ရာ ၀သ၀တၱီနတ္ျပည္နွင့္တကြ ျဗဟၼာ ့ျပည္ နွင့္တကြေသာ ၾသကာသ ေလာကအတြင္း ရဟန္း ပုဏၰားနွင့္တကြ သမုတိနတ္ တည္းဟူေသာ မင္းၾကြင္းေသာ လူနွင့္တကြေသာ သတၱေလာက`၌အတုမရွိေသာ အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္သဗၺညဳတဥာဏ္ ကိုထိုးထြင္း၍ သိျပီဟု၀န္ခံေတာ္မွုျပီ ။

ပစၥေ၀ကၡဏဥာဏ္ျဖင့္ သိျမင္ပံု

ငါ့အားပစၥေ၀ကၡဏာဥာဏ္ အျမင္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေလျပီ ။ငါ၏ အရဟတၱဖိုလ္ဥာဏ္ကို ဆန္ ့က်င္ဘက္လားရာတို ့က မဖ်က္ဆီးနိုင္ျပီ ။ ဤဘ၀သည္ အဆံုးစြန္ေသာ ဘ၀တည္း။ ဤယခု ပစၥေ၀ကၡဏာဥာဏ္ အျမင္သည္ထင္ရွားျဖစ္ျပီ ။

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို  ့ တရားကိုနွစ္သက္ၾကပံု

ပဥၥ၀ဂၢီရဟန္းတို ့က နွစ္လို၀မ္းေျမာက္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေသာ တရားေတာ္ကိုရိဳေသစြာဦးျဖင့္ ခံယူကုန္၏ ။

အရွင္ေကာ႑ည ေသာတာပန္ျဖစ္ပံု

ဂါထာမဖတ္ စုဏၰိယ သက္သက္ျဖစ္ေသာ ဤတရားေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မွုသည္ရွိေသာ္ အရွင္ေကာ႑ညေထရ္အား အပၸါယ္သို ့လားေစတတ္ေသာ ရာဂအစရွိေသာျမဳမွကင္းေသာ

အၾကြင္းမရွိ ဒိ႒ိ၀ိစိကိစၦာ ကိုပယ္သျဖင့္အညစ္အေၾကးကင္းေသာ သစၥာေလးပါးတရားေတာ္ကို

ျမင္တတ္ေသာ  ေသာတာပတၱိမဂ္ဥာဏ္ တည္းဟူေသာ မ်က္စိသည္ ထင္ရွားျဖစ္၏ ။  အလံုးစံုေသာ

ေတဘူမကတရားသည္ ျဖစ္ျခင္းသေဘာရွိ၏ ။ ထိုျဖစ္ျခင္းသေဘာရွိေသာ တရားဟူသမွ် ခ်ဳပ္ျခင္းသေဘာရွိ၏ ဤသို ့ထင္ရွားျဖစ္၏ ။

နတ္ျဗဟၼာတို ့ေကာင္းခ်ီးေပးပံု

ျမတ္စြာဘုရားသည္ စမၼစၾကာတရားေတာ္ ကိုေဟာေတာ္မွုအပ္သည္ရွိေသာ္ ဘုမၼစိုးနတ္တို ့သည္ ေကာင္းခ်ီးေပးေသာအသံကို တျပိဳင္နက္ေၾကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏ ။

ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဗာရာဏသီျပည္ ကၠသိပတန မိဂဒါ၀ုန္ေတာ္၀ယ္ ရဟန္းေလာက,ျဗဟၼာေလာက တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ်မတားျဖစ္နိုင္ မေဟာနိုင္ေသာ အတုမရွိေသာ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ကို

ေဟာတာ္မွုအပ္ျပီ ။ဤသို ့ေၾကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏ ။

    ဘုမၼစိုးနတ္တို ့၏ ေကာင္းခ်ီးေပးသံကိုၾကားကုန္ ၍စတုမဟာရာဇ္ နတ္တို ့ကလည္း ေကာင္းခ်ီးေပးေသာ အသံကိုအဆင့္ဆင့္ေၾကြးေၾကာ္ၾကကုန္ ၏ ။

စတုမဟာရာဇ္နတ္ တို ့၏ေကာင္းခ်ီးေပးသံကုိၾကားကုန္၍တာ၀တိ ံသာ နတ္တို ့ကလည္း ေကာင္းခ်ီးေပးေသာ အသံကို အဆင့္ဆင့္ ေၾကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏ ။

တာ၀တိ ံသာနတ္တို ့၏ေကာင္းခ်ီးေပးသံကို ၾကားကုန္၍ ယာမာနတ္တို ့ကလည္း ေကာင္းခ်ီးေပးေသာအသံကို အဆင့္ဆင့္ေၾကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏ ။

ယာမာနတ္တို ့၏ ေကာင္းခ်ီးေပးသံကိုၾကားကုန္၍ တုသိတာနတ္တို ့ကလည္း ေကာင္းခ်ီးေပးေသာအသံကိုအဆင့္ဆင့္ေၾကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏ ။

တုသိတာနတ္တို ့၏ ေကာင္းခ်ီးေပးသံကိုၾကားကုန္၍ နိမၼာနရတိနတ္တို ့ကလည္း ေကာင္းခ်ီးေပးေသာအသံကိုအဆင့္ဆင့္ေၾကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏ ။

နိမၼာနရတိ နတ္တို ့၏ေကာင္းခ်ီးေပးသံကိုၾကားကုန္၍ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱီနတ္တို ့ကလည္း ေကာင္းခ်ီးေပးေသာအသံကိုအဆင့္ဆင့္ေၾကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏ ။

ပရနိမၼိတ၀သ၀တၱီ နတ္တို ့၏ေကာင္းခ်ီးေပးသံကိုၾကားကုန္၍ ျဗဟၼာအေပါင္းတို ့ကလည္း ေကာင္းခ်ီးေပးေသာအသံကိုအဆင့္ဆင့္ေၾကြးေၾကာ္ၾကကုန္၏ ။

ထိုခဏထိုလယ ထိုမဟုတ္ျဖင့္ အထက္ကနိ႒ျဗဟၼာ့ျပည္တုိင္ေအာင္ ေက်ာ္ေစာေသာအသံသည္ပ်ံနွံ၍တက္၏ ။

  တစ္ေသာင္းေသာေလာကဓာတ္တုန္လွုပ္ပံု

ဤတစ္ေသာင္းေသာ စၾက၀႒ာေလာကဓာတ္သည္လည္းသက္၍လွုပ္၏ ။တက္၍ လွုပ္၏ ။ထိုမွ ဤမွဧယာဥ္ကဲ့သို ့လွုပ္၏ ။

အေရာင္အလင္းျဖစ္ေပၚလာပံု၏

အတိုင္းအရွည္မရွိေသာ ျပန္ ့ေျပာေသာ ေဒသနာဥာဏ္ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အေရာင္အလင္းသည္လည္း ေလာက`၌နတ္ျဗဟၼာတို ့၏ အာနုေဘာ္ကိုသာလြန္၍ ထင္ရွားျဖစ္၏ ။

  ျမတ္စြာဘုရားဥဒါန္းက်ဳးပံု

ထိုအခါ`၌ျမတ္စြာဘုရားက ၀မ္းေျမာက္ေသာ စကားကိုတစ္ေသာင္းတုိက္သား ၾကားသိေအာင္ ျမြတ္ဆိုေတာ္မွု၏ ။  အို ရဟန္းတို ့ ေကာ႑ည သည္စင္စစ္ သစၥာေလးပါးကိုသိေလျပီ ။

ေကာ႑ညသည္ စင္စစ္ သစၥာေလးပါးကိုသိေလျပီ ဤသို ့ျမြတ္ဆိုေတာ္မွု၏ ။

ဤသို ့ဥဒါန္းက်ဳးေတာ္မွုေသာ ေၾကာင့္သာလွ်င္ အရွင္ ေကာ႑ညအား အညာသိေကာ႑ည ဟူ၍သာလွ်င္အမည္တြင္ေလ၏ ။

အညာသိေကာ႑ညရွင္ရဟန္းအျဖစ္ေတာင္းပံု

ထိုေသာတာပန္ျဖစ္ျပီးေသာအခါ`၌ အရွင္ညာသိေကာ႑ညသည္ ျမင္အပ္ျပီးေသာ သစၥာတရားရွိသည္ျဖစ္၍ ေရာက္အပ္ျပီးေသာ သစၥာတရားရွိသည္ျဖစ္၍ သိအပ္ျပိးေသာသစၥာတရား

ရွိသည္ျဖစ္၍ ဥာဏ္ျဖင့္ သက္၀င္အပ္ျပီးေသာ သစၥာတရားရွိသည္ျဖစ္၍ ကူးေျမာက္ျပီးေသာ တစ္ဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ ယံုမွားျခင္း ရွစ္ပါးေသာ ယံုမွားျခင္း ကင္းသည္ျဖစ္၍ကိုယ္တုိင္မ်က္ေမွာက္

သိျမင္အပ္ေသာေၾကာင့္သူတစ္ပါးတို ့အား ယံုၾကည္ျခင္းမျဖစ္မွု၍ ျမတ္စြာဘုရားကုိဤသို ့ေသာစကားကုိေလွ်ာက္၏ ။

ျမတ္စြာဘုရား အကြ်နွု္ပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံ`၌ ရွင္အျဖစ္ကိုရခ်င္ပါ၏ ရဟန္းအျဖစ္ကိုရခ်င္ပါ၏ ဤသို ့ေလွ်ာက္၏ ။

ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္းျဖစ္ပံု

ရဟန္းလာေလာ့ တရားေတာ္ကို ေကာင္းစြာငါေဟာအပ္ျပီ..၀ဋ္ဆင္းရဲ၏အဆံုးကိုျပဳျခင္းငွာ အထက္မဂ္သံုးပါးတည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာအက်င့္ကိုေကာင္းစြာက်င့္သံုးေလာ့ ဤသို ့

ျမတ္စြာဘုရားက မိန္ ့ေတာ္မူ၏ ။ အရွင္အညာသိေကာ႑ညအား ထုိဧဟိဘိကၡဳ ပဥၥင္း အျဖစ္သည္သာလွ်င္ ရဟန္းခံျခင္း ရဟန္းျပဳျခင္းကိစၥ ျပီးေျမာက္ေလ၏ ။

ဓမၼစကၠပၸ၀တၱနသုတၱံ နိ႒ိတံ
က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ရုိက္ျပီးတင္ထားတာပါ..စာလံုးေပါင္းမွာတာမ်ားပါရင္.ခြင့္လြတ္ေပးပါ

About သားငယ္

has written 20 post in this Website..

   Send article as PDF