ဘုရားေဟာပါဠိေတာ္+အဌကထာ+ဋီကာ တုိ႔ကို ေထရ၀ါဒလို႔ေခၚပါတယ္။အဌကထာဆိုတာဘုရားေဟာခဲ့တဲ့ စကားေတြကုိအနက္ေဖၚျပတာေတြပါပဲ။အဌကထာလို႔ဆိုတဲ့က်မ္းျပဳဆရာေတြရဲ႕

ဘုရားစကားအေပၚမွားမွားယြင္းယြင္း ေကာက္ယူဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြေၾကာင့္

ဗုဒၶ၀ါဒဟာကမာၻမွာ က်ဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ေနာင္ဘ၀ျဖစ္ေရးနဲ႔ မျဖစ္ေရးဟာ

ဘာသာတရားတိုင္းမွာရွိေနတာေတြပါ။ ဗုဒၶလက္ထက္က ဘာသာေရးဆရာႀကီးေတြလည္း

ေနာင္ဘ၀ျဖစ္ေရးနဲ႔ မျဖစ္ေရးေတြပဲ လမ္းညႊန္ခဲ့ၾကသူေတြပဲ၊ ဘာသာတရားတိုင္းရဲ႕

အသည္းႏွလံုးပါပဲ။ အဲ့ဒီအသည္းႏွလံုးမရွိတဲ့ သေဘာတရားဟာ ဘာသာတရားမဟုတ္တဲ့

သေဘာတရားပဲ။

ဗုဒၶဟာ အဲ့ဒီဘာသာတရားမဟုတ္တဲ့သေဘာတရားကို ညႊန္ျပသူျဖစ္လို႔

ဗုဒၶနဲ႔ ေခတ္ၿပိဳင္ ဘာသာေရးသမားေတြက ဗုဒၶအေပၚ နားမလည္ႏုိင္ျဖစ္ၿပီးဗုဒၶကို

ေနာင္ဘ၀ျဖစ္၊မျဖစ္…အစရွိတဲ့ေမးခြန္းေတြေမးေတာ့ ဗုဒၶက အဲ့ဒါေတြ

ငါမေျပာဘူးလုိ႔ခ်ည္း ေျပာခဲ့သူပါ။

ဗုဒၶဟာ ဒါပဲေျပာသူဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွမယူတဲ့အယူကို ယူသူလို႔

ေျပာရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဗုဒၶက ဒါပဲေျပာသူမဟုတ္တာပဲ ျဖစ္တယ္။

လူ႔ဒုကၡေရာက္မႈနဲ႔ ဒုကၡေရာက္ေၾကာင္း၊ လူ႔လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းမႈနဲ႔

လြတ္လပ္ၿငိမ္းခ်မ္းေၾကာင္းေတြကို သူေျပာတယ္လို႔ ေျပာခဲ့သူပဲျဖစ္တယ္။

လူမွာဒုကၡေရာက္တာနဲ႔ လြတ္လပ္တာအျပင္ ေလးနက္တာဟာ

မရွိေတာ့တာပါပဲ။ အဲ့ဒီအခ်က္ေလးခ်က္ကို အဌကထာက်မ္းျပဳသူေတြ

နည္းနည္းေလးေတာင္ မရိပ္မိၾကဘူးျဖစ္ေနတယ္။ဒုကၡေရာက္တယ္ဆိုတဲ့

မလြတ္လပ္တာေတြ လူမွာဘယ္လိုျဖစ္သလဲဆိုတာ လံုး၀မသိသူေတြပါပဲ။

လူမွာဒါဟာအေရးႀကီးဆံုးပဲ၊ ဒါမသိေတာ့ ေရွ႕ေျပာ၊ ေနာက္ေျပာ၊အထက္ေျပာ၊

ေအာက္ေျပာ အဲ့ဒီအေျပာေတြနဲ႔ ေ၀ဆာလွပေအာင္ ေျပာတာေတြထဲ ေျမာေန၊

နစ္ေနတဲ့ ေထရ၀ါဒဟာ ယံုၾကည္ရုံထက္ ဘာအသိအျမင္ဒႆနမွ မရေတာ့လည္း

ေထရ၀ါဒမွ ႏႈတ္ထြက္ရျခင္း အပိုင္းအစ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရၿပီေပါ့။

About အရိယသစၥာခရီးသည္

has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF