က်မဘ၀တြင္အၿမတ္ႏိုးဆုံးအရာကား အမွန္တရားၿဖစ္၏ ။

အမွန္တရားကို ၿမတ္ႏိုးသၿဖင့္ အေဖက ေမာင္ႏွမအားလုံးထဲတြင္ က်မကိုလြန္စြာပင္အားထား၏ ။ က်မ၏ဆုံးၿဖတ္ခ်က္မွန္သမွ်က အေဖကလက္ခံ၏၊ ။ အားကိုး၏ ။ က်မကိုအေဖကယုံၾကည္၏ ။ က်မ၏ေမြးလက္စန္းဇာတာအရတူရာသီလဂ္ရ၏ ၊ ဇာတာအရလည္းအမွန္တရားကိုၿမတ္ႏိုး၏ ။ က်မသည္အမွန္တရားကိုၿမတ္ႏိုးသၿဖင့္ ၊ မဟုတ္လွ်င္ဆတ္ဆတ္ထိမွ်လက္မခံတတ္ ၊ ထစ္ကနဲဆိုက်မႏွင့္ထိတ္တိုက္ေတြ ့ရစၿမဲပင္။

က်မ(၁၁)ႏွစ္သၼီးအရြယ္က အေမကိုယ္တိုင္ ။ ကမၼဌာန္းေက်ာင္းပို့ကာ တရားအားထုတ္ခိုင္းရ၏ ။ သည္းခံၿခင္းတရားကို
အေမက်င့္သုံးခိုင္း၏ ။ အေမမေသခင္ တစ္လအလိုေလာက္က က်မထံမွ သည္းခံပါ့မည္ဆိုသည့္ “ဂတိ”စကားတစ္ခြန္းကိုသာ အေမကေတာင္းခံ၏ ။ က်မထံမွဂတိတစ္လုံးမေပးႏိုင္သည့္အခါ အေမေသရမွာစိတ္မေၿဖာင့္ဟုေၿပာ၏ ။အေမအေသေၿဖာင့္ႏိုင္ရန္ သည္းခံပါ့မည္ဟု က်မထံက ဂတိမရမၿခင္း အေမကေစာင့္၏ ။ ေနာက္ဆုံးတြင္ က်မမွ ။ မ်က္ရည္ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က်ကာ ။
သည္းခံပါ့မည္ဟုဂတိေပးရ၏ ။ က်မထံမွ ဂတိရမွသာ အေမ အေသေၿဖာင့္ခဲ့ရ၏ ။
က်မကား က်မကိုယ္၌က မၿပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ သည္းခံၿခင္းအား ။ အေမ့ အားေပးထားၿပီးၿဖစ္၍ ။
အသက္ဆုံးတိုင္ေအာင္ေစာင့္ထိန္းရေတာ့၏ ။

အမွန္တရားက သည္းခံၿခင္းႏွင့္တဲြဖက္မိ၍ အေကာင္းဆုံးတည္းဟူေသာ အရာကို ေနာင္အခါတြင္ က်မကိုယ္တိုင္ခံစားသိၿမင္ရ၏ ။ လတ္တေလာကာလလွ်င္က ေတာ့မေကာင္းပါ ၊ က်မဘ၀တြင္အမွန္တရားကိုၿမတ္ႏိုးသၿဖင့္ အားလုံးႏွင့္အတိုက္အခံၿဖစ္ခဲ့ရ၏ ။
တစ္ရက္တြင္ က်မခင္သည့္ဦးပဇင္းတပါးအား သြားေလွ်ာက္ဘူး၏ ၊ အမွန္တရားကို ၿမတ္ႏိုးသည့္မိမိက အရာရာကိုဆုံးရွဴံးေနရ၏ ၊

ဤသို့လွ်င္ကား မည္သို့ၿဖစ္ရပါသနည္းဟု ေလွ်ာက္ထားလွ်င္ ။ ဦးပဇင္းကရွင္းၿပသည္မွာ..

ဒကာမၾကီးကို ။ ဦးပဇင္း ပုံၿပင္တစ္ပုဒ္ ေၿပာၿပမည္ တရားႏွင့္ေၿဖပါဟုေၿပာ၏ ။ ထိုပုံၿပင္၏ ေခါင္းစဥ္ကိုသာ ဖတ္ၿပရလွ်င္ “မွန္တာေၿပာကရြာၿပင္ထြက္ေနရ၏” ဟုဆိုေသာပုံၿပင္ၿဖစ္၏ ။ အတိုခ်ဳပ္ေၿပာရေသာ္ ေကာင္းကင္အၿမင္နကၡတာရာတို့
စာဂက်င့္ကာ ၀ၾက (ေၿပာင္းၿပန္) စီးနင္းေနခိုက္ကာလ၌ အမွန္တရားသည္အမွားၿဖစ္ကာ အမွားသည္ အမွန္တရားၿဖစ္
ေနခိုက္ၾကံဳၾကိဳက္ေနလွ်င္ ။ အမွန္တရားကိုၿမတ္ႏိုးသည့္ သူေတာ္ေကာင္းကိုပင္လွ်င္ ။ ရြာေစာင့္နတ္က ကိုယ္ထင္ၿပကာ
အမွန္မေၿပာရန္ ။ သတိေပးေတာ္မူရသည့္ အၿဖစ္တို ့ရွိခဲ့ေၾကာင္းအား ။ ေၿပာကာဆုံးမဘူး၏ ။ အခ်ိန္ႏွင့္အေၿခေနအရ
အမ်ာ းမိုးခါးေရေသာက္ ဆိုသလို ရွင္ဘုရင္ၾကီး တစ္ေယာက္တည္း မေသာက္၍ ေနမရသကဲ့သို့ ။ လိုက္ေလွ်ာညီေထြ
ေနထိုင္မႈၿပဳႏိုင္ရန္ ေၿပာၿပကာဆုံးမ၏ ။ တရားႏွင့္္ေၿဖပါဟု ေၿပာကာ သည္းခံရန္ မွာၾကားေၿပာဆိုခဲ့၏ ။

က်မ၏ ပင္ကိုယ္ဗီဇ စိတ္အခံက ရုပ္၀ါဒီဆန္၏ ေခါင္းအလြန္မာ၏ ။ မွန္တယ္ထင္လွ်င္ ။ ေနာက္မဆုတ္တတ္ ။
ထိုစိတ္အခံ ဓါတ္ေၾကာင့္ပင္ ။ က်မမွာ ပါတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေ၀းကြာသလို ခံစားလာခဲ့ရ၏ ။ အထီးက်န္ဆန္ခဲ့ရ၏ ။
ခင္ပြန္း သားသၼီးမ်ားႏွင့္ပင္ သေဘာတရား ကြာၿခားလာေန သလိုၿဖစ္ခဲ့ရ၏ ။ က်မမွ အေမ့အား ။ ကိုယ္ေပးထားသည့္
ဂတိတစ္လုံးအား ။ ေစာင့္စည္းထိန္းသိမ္းကာ ။ သည္းခံၿခင္းတရားအား လက္ကိုင္ထားၿပီး က်မေနေနရ၏ ။

က်မ က်င္လည္ေနရေသာ ပါတ္၀န္းက်င္ အလုပ္ဌာနက အစိုးရ၀န္ထမ္းၿဖစ္၏ ။ က်မမွာ ေပါင္းစရာကား အၿခားမရွိ ။ အားလုံးႏွွင့္တသီးတၿခားစီ ေနေနႏိုင္သလိုၿဖစ္လာ၏ ။ တစ္ခါက အစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ လူၾကီးကေၿပာ၏ တစ္ေယာက္တည္းေနေနက ၾကာလာလွ်င္ ရွဴးသြားႏိုင္သည္ဟု ေၿပာဆိုဘူး၏ ။ က်မတစ္ေယာက္တည္း ေနတတ္ေနသည္ကို အားလုံးကသိၿမင္ေနၾက၏ ။
က်မက က်မ၏ ။ေဆြမ်ိဳးကလြဲလွ်င္ ေပါင္းစရာလူမရွိေပ ။ ေဆြမ်ိဳးဟုေၿပာရလွ်င္ က်မငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ၾကီးၿပင္းလာရေသာ
မိတ္ေဆြဘဘၾကီး၏ မိသားစုကလြဲလွ်င္ မည္သူ ့ကိုမွ် က်မ မခင္တြယ္္ပါ ။ အက်င့္သီလအား ခါး၀တ္ပုဆိုးကဲ့သို ့ေစာင့္ထိန္းကာ အသက္ထက္ဆုံး က်င့္ၾကံေနထိုင္သြားခဲ့သည့္ ။ ဘဘၾကီးကိုကား ။ အမိအဖမွလြဲလွ်င္ ။ က်မ ႏွလုံးသားမွာ ။ ဘုရားတည္ထား သကဲ့သို့ၿမတ္ႏိုးမိ၏ ။ စိတ္အစဥ္မွာ ထာ၀စဥ္ရွိေန၏ ။ က်မ၏လုပ္ကိုင္မႈ အရာရာ ။ မွန္သမွ်တို့သည္ အနားမွာရွိေနသလို ။ ဘဘၾကီး၏အရိပ္က အၿမဲတေစ လိုက္ပါေနသကဲ့သို့ရွိ၏ ။ အေၾကာင္းအရာအားလုံးတို့ မလိုက္နာႏိုင္လွ်င္ေတာင္ ဆုံးမစကားတို့က အစဥ္အၿမဲထာ၀စဥ္မွန္ေန၍ပင္ၿဖစ္၏ ။

က်မက အမွန္တရားကို ၿမတ္ႏိုးေနၿမဲၿဖစ္၏ ။ က်မဘ၀တြင္ ။ အေလးစားဆုံး ။ အၿမတ္ႏိုးဆုံး အရာသည္ကား အမွန္တရားပင္ၿဖစ္၏ ယေန့တိုင ္အမွန္တရားကိုၿမတ္ႏိုးကာ ကိုးကြယ္ကာအသက္ရွင္ေနထိုင္၏ ၊ အေမ့အား အရာရာကိုသည္းခံပါ့မည္ဟုေပးထားေသာ ဂတိ ၊
အေမ က်မထံမွဘာေၾကာင့္ ထိုဂတိကို ေတာင္းခံရသလဲဆိုသည့္ ေက်းဇူးတရားကို က်မေတြ ့ၿမင္လာရ၏ ။ အမွန္တရားကိုၿမတ္ႏိုးသူ အဖို့သည္းခံၿခင္းတရား မရွိလွ်င္ က်မကား ေပ်ာက္ဆုံးသြားႏိုင္၏ ၊ က်မအား လူမုန္းမ်ားကာ လုပ္ၾကံခံရကာ အသက္ပင္ဆုံးရွဳံးသြားႏိုင္၏ ။ အလုပ္ထဲတြင္လည္း အတိုက္အခိုက္လြန္စြာခံရ၏ ။ အလုပ္ႏွင့္ပါတ္သက္၍ ရာထူးရာခံႏွင့္ပါတ္သက္၍ မေတာ္မတရားလုပ္ၾကံခံရဘူး၏
က်မသာ၊သည္းခံမႈမရွိပါလွ်င္ က်မကို ၿပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ထိုသူတို့အားလုံး ။ ေထာင္ထဲေရာက္မည္ကား အမွန္ပင္ၿဖစ္၏။

က်မကို အၾကီးအကဲတစ္ေယာက္က ထိုကိစၥႏွင့္ပါတ္သက္၍ လုံး၀လက္မခံရန္ အၿဖစ္မွန္အားတင္ၿပရန္ ေၿပာၾကားဘူး၏ ။ အမွန္တရားကားလက္မခံ၍မွမရေပ ။ က်မက ေထရ၀ါဒ ဗုဒၶတစ္ရားေတာ္ကို ယုံၾကည္၏ ။ ၀ဋ္ကိုေၾကာက္၏ ။
သံသရာကိုေၾကာက္၏ ။ က်မကားၿပန္မလုပ္ခဲ့ ။ ထိုသူတို့သည္သာ က်ရွဳံးကုန္ၾက၏ ။ က်မကား ယေန့တိုင္ရပ္တည္ေနဆဲပင္ ။
က်မ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္အခ်ိန္တြင္ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္း တရားထားရွိကာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့၏ ။ သူမ်ား၏မ်က္ရည္ၾကီးငယ္ အပူစာတို့အား ။ က်မစိတ္က မႏွစ္သက္ ။ ၿပဳကားမလုပ္ခဲ့ ။ က်မအား ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ။
အခြင့္အေရးေပါင္းမ်ားစြာတို့ကို က်မလက္လြတ္ခဲ့၏ ။ မခံစား မရယူခဲ့ ။

အားလုံးေသာ သူတို့က ။ က်မကိုရူးမ်ားေနသလားဟုပင္ ။ ေနာက္ကြယ္တြင္ ။ ကဲ့ရဲ ့မႈၿပဳခဲ့ၾက၏ ။ က်မကားဂရုမစိုက္ ။ သည္းခံမႈ တရားတို ့ၿဖစ္သာ ။ လက္ကိုင္ထားၿပီး ။ ေနလာခဲ့၏ ။ အမွန္တရားကို ၿမတ္ႏိုးသၿဖင့္ က်မကိုယ္တိုင္ အရာရာအားလုံးကို ေက်ာ္လြားသြားႏိုင္ခဲ့၏ ။ ယေန့က်မရပ္တည္ေနႏိုင္၏ ။ က်မဘ၀တြင္ မည္သည့္အရာႏွင့္မွ် မလဲႏိုင္ေသာအရာကား အမွန္တရားသာလွ်င္ၿဖစ္ေတာ့၏ ။
(ကိုသစ္၏ဘာကိုအၿမတ္ႏိုးဆုံးလဲ) ကိုဖတ္မိ၍ေရးသားရခဲ့မိၿခင္းၿဖစ္ပါသည္ ။

aye.kk

About aye.kk

has written 247 post in this Website..

   Send article as PDF