အ၀တ္သကၤန္းလွဴရက်ိဳး (၈) မ်ိဳး
၁။ ျဖစ္ေလရာ ဘုံဘ၀တို႔၌ ေရႊႏွင့္တူေသာ အဆင္းရွိျခင္း။
၂။ အညစ္အေၾကး ကင္းစင္ျခင္း။
၃။ ကိုယ္ေရာင္ ထြက္ျခင္း။
၄။ ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာကိုယ္ ရွိျခင္း။
၅။ ဦးေခါင္းထက္၌ အေရာ္င္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ ပုဆိုးေပါင္းတစ္သိန္းတို႔ မိုးကာျခင္း။
၆။ ပိုးထည္၊ ကမၺလာထည္၊ ဖဲထည္၊ ၀ါထည္ အ၀တ္ပုဆိုးတို႔ကို အလိုရွိသမွ် ရနိုင္ျခင္း။
၇။ မဟာလတာတန္ဆာကို ၀တ္ဆင္ရျခင္း။
၈။ ဧဟိဘိကၡဴ ေခၚခံရျခင္း။

ခါးပန္းၾကိဳးလွဴရျခင္းအက်ိဳး (၆) ပါး
၁။ သမာဓိ မပ်က္စီးျခင္း။
၂။ သမာဓိကို စုိးပိုင္ျခင္း။
၃။ ပရိသတ္ မျပိဳမကြဲျခင္း။
၄။ သူတစ္ပါးကို နား၀င္ေအာင္ ေျပာဆိုနိုင္ျခင္း။
၅။ သတိခိုင္ျမဲျခင္း။
၆။ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္မႈ မရွိျခင္း။

သပိတ္လွဴရျခင္းအက်ိဳး (၈) မ်ိဳး
၁။ ေရႊခြက္၊ ျမခြက္၊ ေငြခြက္၊ ပတၱျမားခြက္တို႔ကို သုံးေဆာင္ရျခင္း။
၂။ ေဘးဥပါဒ္ မရွိျခင္း။
၃။ ေရာဂါရန္မန္ဒဏ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔မွ ကင္းရွႈ္းျခင္း။
၄။ လူနတ္အေပါငးတို႔၏ ပူေဇာ္ျမတ္ႏီုးသည္ကို ခံရျခင္း။
၅။ လာဘ္မ်ားျခင္း။
၆။ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာ မပ်က္စီးႏိုင္ဘဲ တည္ခုိင္ျခင္း။
၇။ စိတ္ႏွလုံး တည္တံ့ျခင္း။
၈။ ကိေလသာ အာသေ၀ါ နည္းပါးစြာႏွင့္ အျမတ္တရားကိုသာ လိုလားျခင္း။

သင္ဓုန္းဓားလွဴရျခင္းအက်ိဳး (၇) ပါး
၁။ ရဲရင့္ျခင္း။
၂။ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္မႈ ကင္းျခင္း။
၃။ ရဲရင့္မႈ ေ၀သာရဇၨဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္း။
၄။ မယိမ္းမယုိင္ ခိုင္ခံ့ျခင္း။
၅။ ၀ီရိယစြမ္းအင္ ထက္သန္ျခင္း။
၆။ စိတ္ေနစိတ္ထား ျမင့္မားျခင္း။
၇။ ကိေလသာကို ျဖတ္ႏိုင္ေသာ အရဟတၱမဂၤဥာဏ္ႏွင့္ ျပည့္စုံျခင္း။

ေရစစ္လွဴရျခင္းအက်ိဳး (၆) မ်ိဳး
၁။ သူမ်ားထက္ အသက္ရွည္ျခင္း။
၂။ ရန္သူမ်ား မဖ်က္ဆီးႏီုင္ျခင္း။
၃။ လက္နက္မ်ား မထိရွႏိုင္ျခင္း။
၄။ အဆိပ္ေဘးမွ ကင္းလြတ္ရျခင္း။
၅။ အမ်ားလက္ခ်က္ျဖင့္ မေသႏိုင္ျခင္း။
၆။ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း သန္႔သန္႔ရွငး္ရွင္း ေနထိုင္ရျခင္း။

အပ္လွဴရျခင္းအက်ိဳး (၅) မ်ိဳး
၁။ ထက္ျမက္ေသာအသိဥာဏ္ပညာ ရွိျခင္း။
၂။ ရုပ္အဆင္းအဂၤါ လွပတင့္တယ္ျခင္း။
၃။ ဥစၥာပစၥည္း ေပါမ်ားၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာျခင္း။
၄။ ယုံမွားသံသယမွ ကင္းလႊတ္ျခင္း။
၅။ ယုံမွားျခင္းကို ျဖတ္ႏိုင္ေသာ ဥာဏ္ပညာရွိျခင္း။


ထီးလွဴရျခင္းအက်ိဳး (၈) မ်ိဳး

၁။ ပူလြန္း၊ ေအးလြန္းျခင္းကို မခံစားရျခင္း။
၂။ ခႏၶာကိုယ္၌ အညစ္အေၾကးမ်ား ကင္းရွင္းရျခင္း။
၃။ အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းရွင္းရျခင္း။
၄။ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းျခင္း။
၅။ သူတစ္ပါးရိုေသမႈကို ခံရျခင္း။
၆။ ရုပ္အဆင္းလွပ ႏူးညံ့ရျခင္း။
၇။ စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ႏွလုံးရွိျခင္း။
၈။ စည္းစိမ္ဥစၥာရန္သူမ်ား မဖ်က္ဆီးႏိုင္ျခင္း။

ယပ္လွဴရျခင္းအက်ိဳး (၉) မ်ိဳး
၁။ ပူပန္မႈေသာကမရွိျခင္း။
၂။ ခႏၶာကိုယ္ေအးျမခ်မ္းသာျခင္း။
၃။ စိတ္ေအးျမခ်မ္းသာျခင္း။
၄။ ရာဂမီးေတာက္ေလာင္မႈ ကင္းရွင္းျခင္း။
၅။ ေဒါသမီးေတာက္ေလာင္မႈ ကင္းရွင္းျခင္း။
၆။ ေမာဟမီးေတာက္ေလာင္မႈ ကင္းရွင္းျခင္း။
၇။ ဒိ႒ိမီးပူကင္းရွင္းျခင္း။
၈။ မာနမီးပူကင္းရွင္းျခင္း။
၉။ ရန္သူမ်ားကိုေအာင္ႏိုင္ျခင္း။

ဖိနပ္လွဴရျခင္းအက်ိဳး (၄) မ်ိဳး
၁။ ယာဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုရရွိျခင္း။
၂။ ေျခလွမ္းတိုင္း ေျခနင္းခံေပၚေပါက္လာရျခင္း။
၃။ လြယ္ကူခ်မ္းသာစြာ ခရီးသြားလာႏိုင္ျခင္း။
၄။ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ရွိျခင္း။

သားေရနယ္အခင္း လွဴရျခင္းအက်ိဳး (၆) မ်ိဳး
၁။ တင့္တယ္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ လုံးရပ္သ႑ာန္ရွိျခင္း။
၂။ ေကာင္းစြာ ေစ့စပ္ေသာကိုယ္ရွိျခင္း။
၃။ ဥာဏ္ပညာၾကီးမားရျခင္း။
၄။ အ၀တ္ေကာင္းမ်ားကို သုံးေဆာင္ရျခင္း။
၅။ အခင္းေကာင္းမ်ားကိုသာ သုံးေဆာင္ရျခင္း။
၆။ ျမတ္ေသာစ်ာန္သမာပတ္ ခ်မ္းသာကို ခံစားရျခင္း။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 943 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

   Send article as PDF