ယခုလ ပထမပတ္မွ စတင္၍ ထြက္ရွိေနေသာ ေကာလာဟာလမ်ားအရ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ Sim Card မ်ား စတင္ေရာင္းခ်မည္ဆုိျခင္းမွာ နည္းပညာေရာ၊ နည္းဥပေဒအရပါ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခုလ ပထမပတ္မွ စတင္၍ ထြက္ရွိေနေသာ ေကာလာဟာလမ်ားအရ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ Sim Card မ်ား စတင္ေရာင္းခ်မည္ဆုိျခင္းမွာ နည္းပညာေရာ၊ နည္းဥပေဒအရပါ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေၾကးနန္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စာတိုက္ သင္တန္းေက်ာင္း တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက လက္ရွိေပးေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၏ ရလဒ္အေျဖအရ ၅၀၀၀ တန္ Sim Card ေရာင္းခ်မႈ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္တာေတာ့ ဥပေဒအရဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ပဲ ေပါင္းလုပ္ရမွာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ လုပ္ခြင့္ရွိ တဲ့ လုပ္ငန္းေတြရွိတယ္။ ဥပမာ- သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းတို႔၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းတို႔၊ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတို႔၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း တို႔ လွ်ပ္စစ္တို႔ စတာေတြက ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ လုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဆိုၿပီး အေျခခံဥပေဒမွာကို ျပ႒ာန္းထားတာ။ အဲဒီလုပ္ငန္း​ေတြကိုပဲ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဴးစီးပြား အလို႔ငွာဆိုတဲ့ တစ္ပိုဒ္ရွိတယ္။ Private (ပုဂၢလိက) ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ေပါင္းလုပ္မယ္ ဆိုရင္လည္း ခြင့္ျပဳတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေပါင္းလုပ္ရမယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ GSM သန္း ၃၀ စီမံကိန္း လုပ္သလိုမ်ိဳး ေပါင္းလုပ္ရမယ္” ဟု သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက သတင္းေထာက္တစ္ဦး ၏ ေမးျမန္းမႈ အေပၚျပန္လည္​ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းမွာ နည္းဥပေဒအရ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ကိုေထာက္ျပခဲ့သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ေနစဥ္အတြင္း သတင္းစာဆရာမ်ားက အဆိုပါ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာတြင္လည္း ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရး အေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ထင္ျမင္ခ်က္ မေပးလို​ေၾကာင္း၊ နည္းပညာအရ မိုဘိုင္းကြန္ယက္ တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ တည္ေဆာက္ရာမွာ ေနခ်င္းညခ်င္း မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ဖုန္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ခ်ေပးထားတဲ့ ဖုန္းေတြနဲ႔ ဘယ္လိုကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ ေခၚဆိုမယ္ ဆိုတာကို နားမလည္ႏိုင္​ေၾကာင္း၊ အလားတူ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ မိုဘိုင္းကြန္ယက္ထဲ မျဖတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စသည္​ျဖင့္ နည္းပညာအရ မျဖစ္ႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေနမ်ားကို မိုဘိုင္းဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးသိန္းဝင္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးတို႔က ရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီသည္ ၅၀၀၀ တန္ဆင္းမ္ကဒ္ေရာင္းခ်ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးသို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ တင္ထားဆဲ အေျခအေနသာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ၅၀၀၀ တန္ ဆင္းမ္ကဒ္ေရာင္းခ်​မည့္ သတင္းသည္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္စားေသာ သတင္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေၾကးနန္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စာတိုက္ သင္တန္းေက်ာင္း တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက လက္ရွိေပးေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၏ ရလဒ္အေျဖအရ ၅၀၀၀ တန္ Sim Card ေရာင္းခ်မႈ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္တာေတာ့ ဥပေဒအရဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ပဲ ေပါင္းလုပ္ရမွာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ လုပ္ခြင့္ရွိ တဲ့ လုပ္ငန္းေတြရွိတယ္။ ဥပမာ- သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းတို႔၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းတို႔၊ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတို႔၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း တို႔ လွ်ပ္စစ္တို႔ စတာေတြက ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ လုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဆိုၿပီး အေျခခံဥပေဒမွာကို ျပ႒ာန္းထားတာ။ အဲဒီလုပ္ငန္း​ေတြကိုပဲ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဴးစီးပြား အလို႔ငွာဆိုတဲ့ တစ္ပိုဒ္ရွိတယ္။ Private (ပုဂၢလိက) ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ေပါင္းလုပ္မယ္ ဆိုရင္လည္း ခြင့္ျပဳတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေပါင္းလုပ္ရမယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ GSM ယခုလ ပထမပတ္မွ စတင္၍ ထြက္ရွိေနေသာ ေကာလာဟာလမ်ားအရ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ Sim Card မ်ား စတင္ေရာင္းခ်မည္ဆုိျခင္းမွာ နည္းပညာေရာ၊ နည္းဥပေဒအရပါ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေၾကးနန္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ စာတိုက္ သင္တန္းေက်ာင္း တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက လက္ရွိေပးေနေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၏ ရလဒ္အေျဖအရ ၅၀၀၀ တန္ Sim Card ေရာင္းခ်မႈ ျဖစ္လာမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း သိရသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားလည္တာေတာ့ ဥပေဒအရဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ပဲ ေပါင္းလုပ္ရမွာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ လုပ္ခြင့္ရွိ တဲ့ လုပ္ငန္းေတြရွိတယ္။ ဥပမာ- သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းတို႔၊ တြင္းထြက္ပစၥည္းတို႔၊ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းတို႔၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း တို႔ လွ်ပ္စစ္တို႔ စတာေတြက ႏိုင္ငံေတာ္ကသာ လုပ္ခြင့္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြဆိုၿပီး အေျခခံဥပေဒမွာကို ျပ႒ာန္းထားတာ။ အဲဒီလုပ္ငန္း​ေတြကိုပဲ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဴးစီးပြား အလို႔ငွာဆိုတဲ့ တစ္ပိုဒ္ရွိတယ္။ Private (ပုဂၢလိက) ကုမၸဏီေတြနဲ႔ ေပါင္းလုပ္မယ္ ဆိုရင္လည္း ခြင့္ျပဳတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေပါင္းလုပ္ရမယ္။ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ GSM သန္း ၃၀ စီမံကိန္း လုပ္သလိုမ်ိဳး ေပါင္းလုပ္ရမယ္” ဟု သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက သတင္းေထာက္တစ္ဦး ၏ ေမးျမန္းမႈ အေပၚျပန္လည္​ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းမွာ နည္းဥပေဒအရ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ကိုေထာက္ျပခဲ့သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ေနစဥ္အတြင္း သတင္းစာဆရာမ်ားက အဆိုပါ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာတြင္လည္း ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရး အေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ထင္ျမင္ခ်က္ မေပးလို​ေၾကာင္း၊ နည္းပညာအရ မိုဘိုင္းကြန္ယက္ တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ တည္ေဆာက္ရာမွာ ေနခ်င္းညခ်င္း မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ဖုန္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ခ်ေပးထားတဲ့ ဖုန္းေတြနဲ႔ ဘယ္လိုကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ ေခၚဆိုမယ္ ဆိုတာကို နားမလည္ႏိုင္​ေၾကာင္း၊ အလားတူ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ မိုဘိုင္းကြန္ယက္ထဲ မျဖတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စသည္​ျဖင့္ နည္းပညာအရ မျဖစ္ႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေနမ်ားကို မိုဘိုင္းဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးသိန္းဝင္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးတို႔က ရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီသည္ ၅၀၀၀ တန္ဆင္းမ္ကဒ္ေရာင္းခ်ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးသို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ တင္ထားဆဲ အေျခအေနသာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ၅၀၀၀ တန္ ဆင္းမ္ကဒ္ေရာင္းခ်​မည့္ သတင္းသည္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္စားေသာ သတင္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။န္း ၃၀ စီမံကိန္း လုပ္သလိုမ်ိဳး ေပါင္းလုပ္ရမယ္” ဟု သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက သတင္းေထာက္တစ္ဦး ၏ ေမးျမန္းမႈ အေပၚျပန္လည္​ေျဖၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းမွာ နည္းဥပေဒအရ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ကိုေထာက္ျပခဲ့သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ လုပ္ေနစဥ္အတြင္း သတင္းစာဆရာမ်ားက အဆိုပါ ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းရာတြင္လည္း ျမန္မာ့ဆက္ သြယ္ေရး အေနျဖင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းမရွိဘဲ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္စံုတစ္ရာ ထင္ျမင္ခ်က္ မေပးလို​ေၾကာင္း၊ နည္းပညာအရ မိုဘိုင္းကြန္ယက္ တစ္ခုျဖစ္ဖို႔ တည္ေဆာက္ရာမွာ ေနခ်င္းညခ်င္း မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး ဖုန္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးက ခ်ေပးထားတဲ့ ဖုန္းေတြနဲ႔ ဘယ္လိုကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ ေခၚဆိုမယ္ ဆိုတာကို နားမလည္ႏိုင္​ေၾကာင္း၊ အလားတူ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး၏ မိုဘိုင္းကြန္ယက္ထဲ မျဖတ္ဘဲ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း စသည္​ျဖင့္ နည္းပညာအရ မျဖစ္ႏိုင္ေသးသည့္ အေျခအေနမ်ားကို မိုဘိုင္းဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးသိန္းဝင္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဌာန အင္ဂ်င္နီယာခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးတို႔က ရွင္းျပေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီသည္ ၅၀၀၀ တန္ဆင္းမ္ကဒ္ေရာင္းခ်ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးသို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ တင္ထားဆဲ အေျခအေနသာျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မရေသးေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ၅၀၀၀ တန္ ဆင္းမ္ကဒ္ေရာင္းခ်​မည့္ သတင္းသည္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္းျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျပည္သူမ်ား စိတ္ဝင္စားေသာ သတင္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့သည္။

ခုပို ့စ္ကို credit ေပးလိုက္ပါတယ္။လူစိတ္၀င္စားမွုေတြ အရမ္းမ်ားေနတယ္ေလ။

http://shwelone.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1601:sim-card-5000-kyate-unvailable-now&catid=54:latest-technology-news

About အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး

အတိသဥၹာ နာဂရခ်စ္သူ/ သန္းထြဋ္ဦး has written 139 post in this Website..

ေၾကာက္တတ္ ရင္ ႏွစ္ခါ ေသတယ္။

   Send article as PDF