“ဂႏၳ၀င္……..အင္းလ်ား………ရဲ႔နံနက္ခင္းအလွ”

1 မနက္အာရုဏ္တက္အမွွီအေျပးအလြားသြားလုိ႔ရုိက္ခဲ႔ရတဲ႔႔ ျပည္လမ္းေပၚက အငး္လ်ား အေနာက္ဘက္ျခမ္းပါ

2 အင္းလ်ားနံနက္ခင္းပါဘဲ ျမင္ကြင္းေလးေတြသိပ္မကြာေပမယ္႔ ေနရာကြာေတာ႔ ခံစားမူ႔လဲေျပာငး္သြြားပါတယ္ ေတာင္ဘက္ျခမ္းကရုိက္ထားတာပါ

3 အင္းလ်ားကန္အလည္ေလာက္မွာရွိတဲ႔သစ္ပင္အုပ္ကေလးပါ

4 ပုံေလးေတြက သိပ္မကြာပါဘူး ဒါေပမယ္႔ တိမ္အခင္းေလးေတြကြာပုံကလွပ5 အလည္တည္႔တည္႔ကေနျမင္ရျပန္တာက တမ်ိဳးလွ

6 ဒါကေတာ႔ အရင္တနု္းကလုိ႔ အျမင္ေဒါင္႔ေစာင္းေစာငး္ေလးရုိက္ၾကည္႔တာ

7 ေနေရာင္ျခည္အစပ်ဳိးခါစ အငး္လ်ားနံနက္ခင္းေလးပါ

8 ေနေရာင္ျခည္က ပုိျပီးေတာက္ပလာေတာ႔ ျမင္ကြင္းတစ္ခုုလုံးက ပုဇြန္ဆီေရာင္နဲ႔လွပ

9 အလင္းေရာင္ပုိုရင္႔လာေလေလ လွလာေလေလပါဘဲ

10 အင္းလ်ားကန္ေတာင္ဘက္ျခမး္က ျမင္ရတဲ႔နံနက္ခင္းေလးေတြရဲ႕ပုံေတြပါ

“ဂႏၱ၀င္အင္းလ်ား……………………”(အေနာက္ေတာင္ဘက္ျခမ္း)

 

ခံစားတတ္စ အရြယ္ကတည္းက  မျမင္ဘူးမေရာက္ဘူးေသးေပမယ္႔

အၾကားနဲ႔လြမ္းခဲ့ရတဲ႔အင္းလ်ားပါ။

သီခ်ငး္ထဲမွာ ၀တၱဳထဲမွာ အငး္လ်ားပါရင္ ရင္ခုန္ခဲ႔ရတဲ႔ ေနရာကို

ျပီးခဲ႔တဲ႔ ဇူလုိင္လထဲမွာ တစ္ခါေရာက္ပါတယ္။

ညေနခင္း ေလးမွာ။

မုိးေတြအုံးမူိင္းရီလုိ႔ေနပါတယ္။

အခုတစ္ေခါက္ မနက္ခင္းအာရုဏ္တက္ပုံေတြဘဲ စိတ္ထဲမွာ ရုိက္ခ်င္မိပါတယ္။

အဲေတာ႔ ………………………..

အခုျမင္ရတဲ႔ ပုံေလးေတြရလာတာေပါ႔ေနာ္။

 

 

ကိုေပါက္ရဲ႕စနက္ေရွာ႔မဟုတ္တဲ႔လက္ေဆာ႔

(12-1-12)