ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရိႇ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျမန္မာအသံႏႇင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား လက္ေအာက္ရိႇ MRTV 3 New Studio Complex  အေဆာက္ အအုံႏႇင့္ ေျမေနရာအား ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ကုမၸဏီလိမီတက္ ကို  ပုဂၢလိကပုိင္ျပဳလုပ္ေရး ေကာ္မရႇင္၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အျပီးအျပတ္ ေရာင္းခ်လုိက္ၿပီ ျဖစ္သည္ဟု သိရိႇရသည္။

ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ကုမၸဏီလိမီတက္သည္ MRTV 3 New Studio Complex  အေဆာက္ အအုံႏႇင့္ေျမေနရာအား ေငြက်ပ္သန္း ၁၃ç၀၀၀.၀၀၀ ျဖင့္အၿပီးအျပတ္၀ယ္ ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရႇိရသည္။  ယင္းအတြက္ Down  payment  က်ပ္သန္း ၂ç၀၀၀.၀၀ကုိ ၂၀၀၉ ခုႏႇစ္၊ ဇူလုိင္လတြင္ ေပးသြင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ေရႊေတာင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ သန္း ၄ç၅၀၀ ကုိ ႏႇစ္ႏႇစ္အတြင္း ေပးသြင္း ခြင့္ရမည္ျဖစ္ကာ  ေငြက်န္ က်ပ္သန္း ၆ç၅၀၀ ကုိ သံုးႏႇစ္အတြင္း ေျခာက္ရစ္ခြဲ၍ ေပးသြင္းခြင့္ ရရိႇခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း လည္း သိရသည္။
MRTV-3 New Studio Complex   အေဆာက္အအုံႏႇင့္ ေျမေနရာ အား ေရႊေတာင္ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေငြအျပီးသတ္ေပးေခ်ၿပီးပါက ျပန္ၾကားေရး၀န္ၾကီးဌာနက  စနစ္တက် လႊဲေျပာင္းေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
ယင္းအေဆာက္အအုံႏႇင့္ေျမကုိ အၿပီးအျပတ္ အမည္ေပါက္၀ယ္ယူထားသူ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ ဦးေအာင္ေဇာ္ႏုိင္ (အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ၊ ေရႊေတာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ကုမၸဏီလီမိတက္) အား ေျမဂရမ္ ထုတ္ေပးရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက တာ၀န္ယူရမည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။
ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရႇိ MRTV 3 New Studio Complex  အေဆာက္အအုံႏႇင့္ ေျမေနရာအျပင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ျမန္မာ့႐ုပ္ရႇင္လုပ္ငန္းပုိင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းမေပၚရိႇ ရတနာပုံ႐ုပ္ရႇင္႐ုံ ေျမေနရာႏႇင့္ အေဆာက္အအံုကိုလည္း ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရႇင္ တစ္ဦးအား ေငြက်ပ္ ၉၂၀.၇၁၀ သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရႇိရသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏုိင္ငံပိုင္ ၀န္ႀကီးဌာန အေဆာက္အအံုမ်ားအား ပုဂၢလိကႏႇင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ အၿပီးအျပတ္ ေရာင္းခ်ရန္ ၿမိဳ႕ရြာႏႇင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမႇ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ အေဆာက္အအံုေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ရႇိၿပီး ယင္းတြင္ အမႇတ္(၁)စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနစုေပါင္း ႐ံုးမ်ား၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးႏႇင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန စုေပါင္း႐ံုး မ်ား၊ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး႐ံုး၊ ရန္ကုန္တုိင္း က်န္းမာေရး ဦးစီးဌာန(သိမ္ျဖဴ)႐ံုး၊ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန(ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း ႏႇင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္)၊  ပို႕ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန (သိမ္ျဖဴလမ္း ႏႇင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္)၊စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး႐ံုး (ျပည္လမ္း)၊  ျမန္မာႏုိင္ငံ စာစစ္အဖြဲ႕(အေနာ္ရထာလမ္းႏႇင့္ လသာလမ္းေထာင့္)၊ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး႐ံုး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း) စသည့္ အေဆာက္အအံု မ်ား ပါ၀င္သည္ဟု သိရႇိရသည္ ဟု Eleven Journal တြင္ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

About Bayote

Bayote has written 395 post in this Website..

   Send article as PDF