ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ေလာင္းကစားဥပေဒ(The Burma GamblingAct 1899)ကို ဧၿပီလ(၂၂)ေန႔တြင္
ျပဌာန္းခဲ႔ပါသည္။
1899 ခု ဥပေဒသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ သက္ေရာက္ျခင္းမရွိသည္႕အျပင္ ေလာင္းကစားမွဳ႕ ဖမ္းဆီးမိပါက
ေငြဒါဏ္သာေဆာင္ၾကရသည္႕အတြက္ ေပ်ာ႔ကြက္ဟာကြက္မ်ားႏွင့္ အေရးယူမွဳ႕အားနဲခ်က္မ်ားကို အခြင့္ေကာင္းယူကာ
ေလာင္းကစားမွဳ႕မ်ား က်ယ္ျပန္႕မ်ားျပားလာခဲ႔ပါသည္။
ထို႔ေၾကာင္႔ …. 1899 ခုႏွစ္ ေလာင္းကစားဥပေဒကိုဖ်က္သိမ္းၿပီး …    1986 ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ(21)ရက္ေန႔တြင္
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (6) ျဖင့္  ေလာင္းကစားဥပေဒကို ျပင္ဆင္ ျပဌာန္းခဲ႔ပါသည္။
ေလာင္းကစားဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၀)တြင္ … မည္သူမွ် ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ထီ သို႔မဟုတ္ ကံစမ္းကစားနည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးအား
စီမံခန္႔ခြဲျခင္း ထိုကံစမ္းကစားနည္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး အက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္း ေလာင္းေၾကးအျဖစ္လက္ခံျခင္း တနည္းနည္းျဖင့္
အားေပးကူညီျခင္းမ်ား မျပဳရဟု ျပဌာန္းထားပါတယ္။
ယခု .. ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကံစမ္းမဲမ်ား မိွဳလိုေပါက္ ရိွေနတာဟာ ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းေနတယ္ဆိုတာ ေလ႔လာသိရိွႏိုင္ပါတယ္ …
ဥပမာတခုအေနနဲ႔ … ကံစမ္းမဲသည္ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းမွဳ႕ မရွိဘူးဆိုလွ်င္ .. မိမိသေဘာႏွင့္ ကားအသစ္ တစီး ၀ယ္ၿပီး ကံစမ္းမဲ
လက္မွတ္ေတြေရာင္းမယ္ ..  ဒါကို သက္ဆိုင္ရာကခြင့္ျပဳ႕ပါ႔မလား .. အရက္ကံစမ္းမဲမ်ားနဲ႔ အျခားေသာကံစမ္းမဲမ်ားမွာ …
မိမိတို႔ ေရာင္းခ်ေသာ ပစၥည္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္ယူတာပါ .. အလွဴတို႔ မဂၤလာေဆာင္တို႔လိုေနရာမွာ
ခင္မင္ရင္းႏွီးသူေတြကို ကံစမ္းမဲ ေဖါက္ေပးတာ အက်ိဳးအျမတ္ရယူျခင္းမဟုတ္ပါဘူး ဒါ႔ေၾကာင့္ ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းမွဳ႕ မရွိဘူးလို႔
ဆိုႏိုင္ပါတယ္။
ေလာင္းကစားဥပေဒႏွင့္ပါတ္သက္ၿပီး ေလာင္းကစားကရိယာဆိုသည္မွာ … ေလာင္းကစားျခင္းတြင္အသံုးျပဳေသာ ..
ဖဲ၊အန္စာ၊မာေက်ာက္၊တိုကင္၊ဒဂၤါး၊ဇယ္ျပား၊ကစားခံု၊ကစားခြက္၊ဇယား၊ကားခ်ပ္၊ေသတၱာ၊ပံုစံ၊စါရင္း၊ေလာင္းကစားရန္ႀကံစည္ျပဳလုပ္ထားေသာ
(သို႕မဟုတ္)အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ အျခားအရာမ်ား ေလာင္းကစားျခင္းတြင္အသံုးျပဳေသာ တိရစၧာန္၊ယာဥ္တို႕ကိုဆိုလိုပါသည္။
ကံစမ္းမဲမ်ားအားလံုးလိုလို သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ျပဳလုပ္ေနၾကတာ ျငင္းလို႕မရပါဘူး …
ေငြေၾကးအက်ိဳးအျမတ္အတြက္ရည္ရြယ္ၿပီး ျပဳလုပ္ထားေသာကံစမ္းမဲမွန္သမွ်သည္ .. ေလာင္းကစား ဥပေဒ ပုဒ္မ(၁၀)ကိုက်ဴးလြန္
သည္႕အတြက္ … ေလာင္းကစားဥပေဒႏွင့္ ဖမ္းဆီးတရားဆဲြဆိုႏိုင္ပါတယ္ ။  ကံစမ္းမဲသည္ ဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္းတယ္ဆိုတာ .. ဥပေဒပညာရွင္
ေတြအားလံုးသိၾကပါတယ္ … တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးသာ တကယ္လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖၚၾကမယ္ဆိုရင္ …
၀န္ခံခ်က္ ။  ။  ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၁) ရက္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္(၆) မွ ျပဌာန္းထားေသာ (ေလာင္းကစားဥပေဒ)
ကို ေကာက္ႏွဳတ္ၿပီး ဗဟုသုတအျဖစ္ တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
အားလံုးကို ေလးစားစြာျဖင့္ …

About myohtat

has written 18 post in this Website..

   Send article as PDF