အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိတကၠသိုလ္မ်ားတြင္ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဆိုင္ရာ(IT) မဟာဘြဲ႔တက္ေရာက္သင္ၾကားရန္အတြက္ ပညာသင္ဆုေခၚယူျခင္း

(၁) ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္

v ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းဝင္ျဖစ္ရမည္။

v အသိအမွတ္ျပဳတကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘြဲ႔ရရွိၿပီး မဟာဘြဲ႔သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ အဆင့္မွီသူ ျဖစ္ရမည္။

v (၁.၁.၂၀၁၂) ေန႔တြင္ အသက္(၃၅)ႏွစ္ထက္ မႀကီးသူျဖစ္ရမည္။

(၂) ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ

v ပညာအရည္အခ်င္းအေထာက္အထားမ်ား (ဘြဲ႔လက္မွတ္မိတၱဴ၊ Transcript မိတၱဴ )

v မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊

v အသင္းဝင္ကဒ္ျပားမိတၱဴ၊

v အစိုးရ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ အၾကီးအကဲ ေထာက္ခံစာ

v ဓါတ္ပံု(၂)ပံု) တို႔ကိုပူးတြဲတင္ျပရမည္။

(၃) ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ (၁၀.၁.၂၀၁၂) ေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

(၄) ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးမ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါ သည္။ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို MCPA အသင္း႐ံုးမ်ားတြင္ လည္းေကာင္း၊ MCPA Website (www.mcpamyanmar.org)တြင္ လည္းေကာင္းdownload ရယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

(၅) ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္းမွ စစ္ေဆးေသာ အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုရမည္။ အဂၤလိပ္စာႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈစာေမးပြဲကို (၂)နာရီၾကာ စစ္ေဆးမည္။

(၆) အရည္အခ်င္းစစ္ေရးေျဖစာေမးပြဲကို ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၌ (၁၅.၁.၂၀၁၂)ေန႔ နံနက္(၉း၀၀) နာရီတြင္ လာေရာက္ေျဖဆိုရမည္။

(၇) အရည္အခ်င္းစစ္ေရးေျဖေအာင္စာရင္းကို (၁၉.၁.၂၀၁၂)ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမည္ျဖစ္သည္။

(၈) အရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားကို (၂၁.၁.၂၀၁၂)ေန႔တြင္ လူေတြ႔ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးမည္။

(၉) ေနာက္ဆံုးေအာင္စာရင္း (Final Result)ကို (၂၃.၁.၂၀၁၂)ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္အသင္း႐ံုးခန္း၊ အေဆာင္(၄)၊ အခန္း(၄)၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္ခ္၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဖုန္း ၀၁- ၆၅၂၂၇၆ ႏွင့္ ၀၉-၇၃၀၈၈၃၀၀ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းစံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 943 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

   Send article as PDF