မိမိကိုယ္တိုင္ မွန္ေသာအယူႏွင့္အနည္းငယ္ နီးစပ္ရန္ရည္ရြယ္ပါတယ္။ ေရးတဲ့ေနရာမွာ (၁) မူရင္းစာသားမ်ား (၂) မူရင္းစာမ်ားကိုကၽြန္ေတာ္၏ နားလည္ထားမႈမ်ား (၃) ထို နားလည္ ထားမႈနဲ႕ ပါတ္သက္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္၏အေတြးမ်ားကို အဓိကထား၍ ျပဳျပင္လမ္းညႊန္ေပးေစ လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေရြးခ်ယ္သံုးႏႈံးသည့္ စကားလံုးမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ အစြန္းထြက္ စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို ဒုတိယေနရာထား၍ ျပဳျပင္ေပးရန္ေတာင္းပန္ပါသည္။ ျပဳလုပ္မႈမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အက်ိဳးတရားကို တိက်စြာသိရိွႏိ္္ုင္ၿပီး အတိုင္းအတာသိသိ ျဖင့္ျပဳလုပ္ပါက ျပဳလုပ္မႈမ်ား၌ ၿငိကပ္သာယာမႈမရိွ ဆိုေသာအခ်က္တစ္ခုကိုသာ ဦးတည္ ေရးသားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအခ်က္သည္ မူရင္းစာသားမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္၏ နားလည္ထားမႈ တစ္ခုသာျဖစ္ပါတယ္ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းကို ျပဳျပင္လမ္းညႊန္ေပးေစလိုပါတယ္။ မူရင္းစာသားမ်ား ကိုေအာက္တြင္ေဖၚျပအပ္ပါသည္။ (၁) ရည္႐ြယ္ခ်က္လြန္ျဖင္႔ ေကာင္းေသာ ကိုယ္,ႏႈတ္,ႏွလုံးလႈပ္႐ွားမႈကို ျပဳလုပ္သူ သည္လည္း မိမိျပဳလုပ္ေသာ ကိုယ္,ႏႈတ္, ႏွလုံးလႈပ္႐ွားမႈ၌ ၿငိကပ္သာယာ၏။ အေၾကာင္းမွာ လႈပ္႐ွားမႈမ်ား၏ အမွန္အကန္ျဖစ္ပြား မႈမ်ားကို မသိျမင္ဘဲ ပိုပိုမိုမို လြန္လြန္ကဲကဲ ျဖစ္ပြား လိမ္႔မည္ဟု ေျမာ္လင္႔ ရည္႐ြယ္ မိေသာေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ လႈပ္႐ွားမႈ၏ အမွန္အကန္ သေဘာသဘာ၀ကို မသိမျမင္ဘဲ လႈပ္႐ွားပါက လႈပ္႐ွားမႈ၌ ၿငိကပ္သာယာမည္ အမွန္ျဖစ္၏။ (သာမညသေဘာတရားက်မ္း Ebook စာ ၇၆ ) “လႈပ္႐ွားမႈမ်ား၏ အမွန္အကန္ျဖစ္ပြား မႈမ်ားကို မသိျမင္ဘဲ ပိုပိုမိုမို လြန္လြန္ကဲကဲ ျဖစ္ပြားလိမ္႔မည္ဟု ေျမာ္လင္႔ ရည္႐ြယ္ မိေသာေၾကာင့္” ဟူ၍ေရးသားထားသည့္အတြက္ “လႈပ္႐ွားမႈမ်ား၏ အမွန္အကန္ျဖစ္ပြား မႈမ်ားကို ေသခ်ာတိက်စြာ(အပိုအလိုမရိွ) သိျမင္ပါက” ျပဳလုပ္မႈမ်ား၌ ၿငိကပ္သာယာမႈမရိွဟု နားလည္ရပါသည္။ (၂) ရည္႐ြယ္ခ်က္မွန္ျဖင္႔ ျပဳလုပ္သူသည္ ျပဳလုပ္မႈ၏ အက်ိဳးတရားမွန္ကို ရည္႐ြယ္၍ အတိုင္းအတာသိသိျဖင္႔ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ျပဳလုပ္မႈအျဖစ္၌ သာယာၿငိကပ္မႈမ႐ွိေပ။ ( သာမညသေဘာတရားက်မ္း Ebook စာ ၈၆) အျပဳအမူမ်ား၏ အက်ိဳးတရားမွန္အား သိႏိုင္ျခင္းရိွမရိွႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေခတ္လူငယ္ တစ္ဦး၏ အေမးကို ရွင္ဥာဏက ေျဖဆိုထားသည္။ ထိုေျဖဆိုထားမႈသည္ အျပဳအမူမ်ား၏ အက်ိဳးတရားမွန္ကို (အပိုအလိုမရိွ) သိႏိုင္မႈမရိွျခင္းကို ရည္ညႊန္းေနေသာ အေျဖျဖစ္သည္ ဟု ကၽြန္ေတာ္ နားလည္ပါသည္။ မွန္ျခင္း၊ မွားျခင္းကို ျပဳျပင္လမ္းညႊန္ ေပးေစလိုပါသည္။ မူရင္းစာသားမ်ားကို ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားပါသည္။ (၃) ေခတ္လူငယ္တစ္ဦး၏အေမး ။ ။ လူတစ္ေယာက္ ညအေမွာင္မွာ တစ္ေယာက္တည္း ကားေမာင္းလာတယ္ ဆိုပါစို႔။ လူသြားလူလာ လည္း မ႐ွိ၊ ကားအသြားအလာလည္းျပတ္ေနတဲ႔ ေနရာတစ္ခု ထားပါေတာ႔။ လမ္းအလည္ တည့္တည့္မွာ လူတစ္ေယာက္ ေမွာက္လ်က္လဲေနပါၿပီ။ ေ႐ွာင္သြားလို႔လည္း မရ၊ လမ္းကလည္း က်ဥ္း၊ မိုးကလည္း ႐ြာ။ တစ္ခုခု မျဖစ္မေန လုပ္ရပါေတာ႔ မယ္။ တက္နင္းၿပီး ေမာင္းေျပး ရမလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကားေပၚကဆင္းၿပီး စူးစမ္းကူညီေပးရမလား။ ဒါေပမဲ႔ ကိုယ္ သူ႔နားေရာက္မွ ဟန္ေဆာင္ေနတာကထၿပီး ရန္ျပဳလုယက္ေနမွ ဒုကၡ။ တက္နင္းၿပီး ေမာင္းေျပး ရေအာင္ကလည္း လူေကာင္းျဖစ္ေနလ်င္ မေကာင္းျပန္ဘူး၊ ဘာလုပ္ရမလဲေပါ႔။ ျဖစ္ခ်င္ရာျဖစ္ကြာ၊ တစ္ခုခုေ႐ြးခ်ယ္ ၿပီး လုပ္လိုက္ေတာ႔မယ္၊ ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ အက်ိဳးရလဒ္ကို ေက်ေက်နပ္နပ္ႀကီး ခံယူမယ္။ အဲသည္လို ဆုံးျဖတ္လိုက္ရမွာလား၊ စသည္ျဖင္႔ေပါ႔ေလ။ ကားဆရာ ေ႐ြးခ်ယ္တဲ႔လမ္း က လြန္က်ဴးမႈ ျဖစ္ေနျပန္လည္းမဟန္ေသးဘူး။ ဒါေၾကာင္႔ တပည့္ ေတာ္ အေနနဲ႔ လြန္က်ဴးမႈရဲ႕ စံႏႈန္းေတြကို သိခ်င္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက လြန္က်ဴး တယ္၊ မလြန္က်ဴးဘူးဆိုတာႀကိဳသိႏိုင္လားေပါ႔။ ျဖစ္ေပၚလာတဲ႔ အက်ိဳးဆက္ကို ၾကည့္ၿပီးမွ ေပါက္ေဖာ္ လုပ္ရမွာလားေပါ႔။ဒါမွမဟုတ္ ကားေမာင္းတဲ႔လူ ႀကဳံေတြ႕ရတဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ျပဳ လုပ္ရမဲ႔ အေျခအေနမ်ိဳး က မဂၢင္႐ွစ္ပါးထဲမွာ မပါဘူးလားေပါ႔။ ဒါမွမဟုတ္ တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ဥပမာ က လူ႔ေလာကထဲမွာ မျဖစ္ႏိုင္တဲ႔ မ႐ွိႏိုင္တဲ႔ ဥပမာလားေပါ႔။ ဘာသာတရားဆိုတာဘာလဲ Ebook စာ (၄၄) မွ (၄) ရွင္ဥာဏ၏အေျဖ ။ ။ အဖယ္ခိုင္းႏိုင္လ်င္ ခိုင္းဖို႔ေပါ႔။ မခိုင္းႏိုင္လ်င္လည္း ကားက ေ႐ွ႕ခ်ည္းေမာင္းလို႔ရတဲ႔ ယာဥ္ မွ မဟုတ္တာပဲ။ ေကြ႕မရလည္း ေနာက္ဆုတ္သြားလိုက္ဖို႔ေပါ႔။ ကိုယ္က အေရးႀကီးေန တယ္ ဆိုလ်င္လည္း သူမ်ားကိုတိုက္သတ္သြားရေလာက္ေအာင္ အေရး အားျဖင္႔ မႀကီးထိုက္ ပါဘူး။ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးႀကီး တစ္ျခားနည္းလမ္းနဲ႔ ပ်က္ကြက္ ႏိုင္တာ ေတြ႐ွိတာ လည္း ႏွလုံးသြင္းရမွာေပါ႔။ သကၤာမကင္းလ်င္ ေနာက္ျပန္ဆုတ္၊ လူအင္အား ထပ္႐ွာၿပီး မွသြား။ ကယ္မရမဲ႔သူျဖစ္တယ္ ထင္လ်င္ ကိုယ္႔ဘက္ကျပင္ဆင္ၿပီး ကယ္ဖို႔လုပ္ရမွာေပါ႔။ အထင္နဲ႔ အျမင္လြဲမွားၿပီး ခံရတယ္ဆိုေသာ္မွ ကိုယ္ကသူ႔အတြက္ အႏၲရာယ္႐ွိသူအျဖစ္ မရပ္တည္ လ်င္ ကိုယ္႔မွာ အဆုံး႐ႈံးအထိပါး မမ်ားႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေတြ ဟုတ္တယ္မထင္လ်င္ ခြင္႔လႊတ္ပါ။ (ဘာသာတရားဆိုတာဘာလဲ Ebook စာ (၆၉) မွ ျပဳလုပ္မႈမ်ား၏ ျဖစ္ေပၚလာမည့္အက်ိဳးတရားကို တိက်စြာ(အပိုအလိုမရိွ) သိရိွႏိ္္ုင္ၿပီး အတိုင္းအတာသိသိ ျဖင့္ျပဳလုပ္ပါက ျပဳလုပ္မႈမ်ား၌ ၿငိကပ္သာယာမႈမရိွဟူေသာ ယူဆထားခ်က္ ႏွင့္ အျပဳအမူမ်ား၏ အက်ိဳးတရားမွန္ကို (အပိုအလိုမရိွ) သိႏိုင္မႈမရိွျခင္းကို ရည္ညႊန္းေနေသာ ရွင္ဥာဏ၏အေျဖ ထိုအခ်က္ႏွစ္ခုသည္ အရိယသစၥာဆီသို႕နီးစပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္၏ ေရွ႕တြင္ ကာဆီးေနေသာ တံတိုင္းအမွတ္ (၁) ျဖစ္ပါသည္။

About blank

has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF