သမၼတက အခက္အခဲအမ်ားႀကီးပိုက္ထားတဲ့ၾကားက ေျဖရွင္းေပးႏိုင္တဲ့ကိစၥကို အခ်ိန္မစြဲပဲ ေျဖရွင္းေပးေနတယ္လို႔ထင္မိတယ္. ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြဘက္က ဖိအားေပးမႈနဲ႔ေျမေတာင္ေျမာက္ေပးမႈဆိုတာကြဲလြဲဖို႔လိုတယ္. ႏိုင္ငံတကာက စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈဆိုတာ ဖိအားေပးတာ. ဖိအားမေပးတဲ့ႏိုင္ငံကို ဘုရားလိုကိုးကြယ္မိေတာ့ ပိုနစ္နာတယ္ဗ်. ဒါဟာ ဖိအားေပးထားတဲ့ အတြက္ လြတ္မိလြတ္ရာ၊ စြဲမိစြဲရာေကာက္စြဲမိတာ. ဒီအခ်ိန္ကစီးပြားပိတ္ဆို႔မႈမရွိပဲ ေျမေတာင္ေျမာက္တဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္ရေတာ့မယ့္အခ်ိန္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ထင္ပါတယ္.ျပည္သူေရာ၊ ျပင္ပအသိုင္းအ၀ိုင္းေရာ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ရပ္အမွန္ေတြေပၚမွာ ေျမေတာင္ေျမာက္ေပးဖို႔လို႔တယ္။ အျမဲတမ္း သံသရမ်က္လံုးနဲ႔ၾကည့္လို႔ေတာ့ မရႏိုင္ဘူး။ လမ္းမွားကိုျပန္ပို႔ေပးသလုိျဖစ္သြားႏုိင္တယ္. ကၽြန္ေတာ္တို႔က လႈိင္းႀကီးႀကီးမားမားကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့တာ။ ေလွကမၿငိမ္ေသးဘူး။ မာလိန္မွဴးကလည္း ငါ့ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးၿပီဆိုၿပီး ပဲ့လႊတ္လိုက္လို႔မရသလိုပါလာတဲ့လူေတြကလည္း ေရပက္သင့္ရင္၀ိုင္းပက္ထုတ္ေပးမွ ရမယ္လို႔ထင္တယ္။
သမိုင္းတြင္မဲ့ေန႔ post တြင္ မန္းရိပ္ေျပာတဲ့ “တျဖည္းျဖည္းေတာ့ ပန္းတုိင္ကုိ ေလွ်ာက္လာေနျပီလုိ႔ထင္ရတာပဲ မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္သာရမယ္ဆုိရင္ ျပီးျပည့္စုံလုိ႔ေျပာလုိ႔ရျပီ
ျပည္သူေတြဘက္က စည္းကမ္းရွိဖုိ႔ လမ္းညႊန္ရအုန္းမယ္” ဟာအမွန္ပဲ။ ျပည္သူေတြက ေတြ႕ကရာေတာင္းဆိုခ်င္တုိင္း၊ ဖိအားေပးတုိင္းလည္းမေကာင္းဘူးလို႔ျမင္တယ္။ သမၼတဆိုတာ ဆံုးျဖတ္ေပးရတဲ့သူဆိုေတာ့ သူဆီကို မွန္ကန္တဲ့သတင္းေတြ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ပို႔ႏိုင္ဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ ျပည္သူေတြဘက္က အဲဒါေတြလိုေသးတယ္။ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူဆိုတာ ျပည္သူဘက္ကစလုပ္တာ။ ကိုယ့္အတြက္ျပည့္စံုဖို႔ေပးၾကတာ။ ေတာင္းလို႔ေပးတယ္ေျပာရင္ မေပးနဲ႔၊ နာမည္၊ လိပ္စာ၊ အေၾကာင္းအရာ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေဖာ္ျပၿပီး ျမန္ဆန္တဲ့မီဒီယာအားကိုးနဲ႔ေျပာေျပာ၊ သမၼတဆီတိုက္ရိုက္ပို႔ပို႔ လုပ္လို႔ရေနၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုျပည္သူေတြဘက္က အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြဘက္ကို ကူညီဖို႔လိုတယ္.

About ေကာင္းျမတ္သူ

has written 7 post in this Website..