စတုမဟာရာဇ္နတ္တို႕တြင္ အပါအ၀င္ျဖစ္ေသာ ေ၀မာနက ၿပိတၱာမင္းကို ယမမင္းဟုေခၚဆိုခ်င္းျဖစ္သည္။ ထိုယမမင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံ နတ္စည္းစိမ္ကိုခံစားၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္မႈ မေကာင္းမႈကံ၏ အက်ဳိးကို သာမန္ၿပိတၱာမ်ားကဲ့သို႕ပင္ခံစားရသည္။ ယမမင္းသည္ တစ္ဦးတည္းရွိသည္မဟုတ္ပါ။ အ၀ီစိငရဲႀကီးတြင္ တံခါးႀကီးေလးမ်က္ႏွာရွိသည္။ တံခါးႀကီးတစ္ဖက္တြင္ ယမမင္းတစ္ေယာက္က်စီ အုပ္စိုးသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ငရဲႀကီးတစ္ထပ္တြင္ ယမမင္း ေလးေယာက္ရွိသည္။ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္ဆိုေတာ့ ယမမင္း ( ၃၂ )ေယာက္ျဖစ္သည္။ ငရဲသို႕က်ေရာက္သူတိုင္း ယမမင္း၏အစစ္အေဆးကို ခံရမည္မဟုတ္။ အကုသုိလ္ႀကီးၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားသူသည္ အ၀ီစိငရဲသို႕အစစ္အေဆး အေမးအျမန္းမရွိ က်ၾကသည္။ အကုသိုလ္အားနည္း သူတို႕သာ ယမမင္း၏ အစစ္အေဆးကို ခံယူၿပီး ကံေကာင္းလွ်င္ လူျပည္သို႕ျပန္ေရာက္ၾကသည္။

About thihayarzar

thiha yarzar has written 76 post in this Website..