မား-မတ္-မိုး-မာ-ေပါက္-ပု-ကင္း အဖြဲ႕ဂ်ီးခ်င့္….

 

ျမန္မာစာဗ်ည္း စာလံုး မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ အနည္းငယ္ ေျပာဆိုလိုပါတယ္ခ်င့္…

၁။ ဗ်ည္း-၃၃ လံုး ရွိသည္ဟု မွတ္ဖူးပါသည္ ခ်င့္ ….။

၍-ဤ-၌-၄င္း စသည္တို႔ မပါ၀င္ေသာေၾကာင့္ အႏွီ အရာတို႔မွာ ဘယ္ကလာသနည္းဆိုတာကို…သိခ်င္ပါတယ္ခ်င့္။

 

၂။ တို႔ တို႔ တို႔ လို မသံုးသေလာက္ အလြန္ အသံုးနည္းေသာ ဗ်ည္းမ်ားကို

ေနာင္တြင္ ဖ်က္သိမ္းသင့္ သည္ မဖ်က္သိမ္းသင့္သည္ ကို သိလိုပါတယ္ခ်င့္ …။

 

 

၃။ ႏိုင္ဂ်ံဂါး ဘာသာ စာလံုးမ်ားကို ျမန္မာစာတြင္ေရးရာတြင္ …

၃.၁ ျမန္မာမႈျပဳမည္ေလာ …(HR- လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္, entrepreneur – စြန္႔ဦးတီထြင္)

၃.၂ အသံထြက္အတိုင္းေရးမည္ေလာ …(ဒီမိုကေရစီ၊ အေမရိကန္၊ ၾသစေတးလ်)

အသံထြက္ အတိုင္းေရးပါက

၃.၂.၁ မည္သည္ ကို အမွန္ယူမည္နည္း (ဘက္ခမ္း ႏွင့္ ဘက္ဟမ္း ၊ နာအိုမီ ၀ပ္စ္ ႏွင့္ ညိဳမီ ၀ပ္စ္ ၊ ေမာ္ရင္ဟို ႏွင့္ ေမာ္ရင္ညိဳ…)

၃.၂.၂ အသံအမွန္ ထြက္ေအာင္ ေပါင္းမည္ေလာ..(film-ဖင္လ္မ္ ဖလင္မဟုတ္..၊ messenger မက္ဆင္န္ဂ်ာ ၊ Shiseido ရွိေဆဲးဒိုး)

၃.၃ ဘိုလိုညွပ္၍ ေရးမည္ေလာ …(Software, Framework, Compatibility)

ထိုသို႔ေရးပါက သတင္းစာ ၾဆာၾကီးမ်ား မီးဒုတ္ ရွိဳ႔ၾကသည္ဟု ၾကားဖူးပါသည္ ဟုတ္ပါသလားခ်င့္ …။

အဖြဲ႕ဂ်ီး၏ သေဘာထား မူ၀ါဒ ကို သိခ်င္ပါတယ္ခ်င့္..။

 

 

၄။ ေဆြးေႏြးခ်က္ အမွတ္ ၂ ႏွင့္ အမွတ္ ၃.၂.၂ ကို ကိုးကား၍ ဗ်ည္းအသစ္ တီထြင္ဖန္တီး တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိမရွိ သိခ်င္ပါတယ္ခ်င့္..။

ဥပမာ အသံုးမ်ားေသာ ..အဂၤလိ စာလံုး F ႏွင့္ V တို႔ ၏ အသံသည္ ျမန္မာစာတြင္ မရွိပါ ။ ဖဦးထုပ္ ႏွင့္ ဗလခ်ိဳက္(ဗထက္ခ်ိဳက္-ဟု အခ်ိဳ႔ေခၚ)

ကိုသာ သံုး၍ ျမန္မာမႈျပဳသည္ကို ေတြ႔ရပါတယ္ခ်င့္ ။ သည္ေတာ့ ဖဦးထုပ္ သည္ fa-oo-htoke မဟုတ္သျဖင့္ F သံမထြက္ပါ…။

ဗလခ်က္သည္လည္း ba-la-chike သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Va သံမထြက္ပါ။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူားတိုင္း F ႏွင့္ V ကို ဘိုမ်ားနည္းတူ

ပီသစြာ ထြက္ႏိုင္ၾကပါသည္ ။ “ေရးေတာ့ အမွန္ ဖတ္ေတာ့ အသံ” ဆိုသည့္ ျမန္မာစာေပ လက္ကိုင္ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ၾကီး

ဆန္႔က်င္လ်က္ရွိေသာ “ဖတ္ေတာ့ အေကာင္း ေရးေတာ့ ေစာင္း” ျဖစ္ေနသည္ကို ၀မ္းနည္းဖြယ္ရာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္ခ်င့္။

ဒါေၾကာင့္မို႔ အဆိုပါ စကားလံုး ၂လံုးအတြက္ ဗ်ည္းအသစ္ တီထြင္ဖန္တီးထည္ေဆာက္ေပးဖို႔ ေလးစားစြာ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္ခ်င့္…။

 

 

ပံု

ျမန္မာစာေပကို တိုးတက္ေစခ်င္သည့္

အံုးအြမ္

About ムラカミ

has written 498 post in this Website..

今でしょ? CJ # 9092011