အေရးၾကီးျပီ ညီေနာင္အေပါင္းတုိ႕...ေသြးစည္းကာ ညီေစညီၾကစုိ႕...


ဒီေန႕ အင္တာနက္သတင္းမ်ားမွာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႕ဆုိင္လုိ႕ သတင္းအခ်ိဳ႕ ဖတ္ရပါတယ္။ (၁) ျပန္လြတ္လာတဲ႕ အက္စ္အန္အယ္ဒီေခါင္းေဆာင္ ဦးခြန္ထြန္းဦးကုိ ရွမ္းက်ားျဖဴပါတီမွ ပါတီႏွစ္ရပ္ေပါင္းျပီး လားရႈိးျမိဳ႕နယ္ ကုိယ္စားျပဳဝင္ျပိဳင္ဖုိ႕ ကမ္းလွမ္းခ်က္နဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ မဝင္ဘဲေနခဲ႕တဲ႕ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ျပန္လည္ မွတ္ပုံတင္ရန္ရွိျခင္း (၂) မိထၳီလာျမိဳ႕နယ္ အန္အယ္လ္ဒီ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ပါတီဗဟိုမွ ဦးဝင္းထိန္ (အန္အယ္လ္ဒီ ရုံးအဖြဲ႕မွဴး)အား ေရြးခ်ယ္လုိက္ျခင္းကုိ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးမွ စိန္ေခၚကာ တသီးပုဂၢလ အေရြးခံမည္ဆုိျခင္း။ ဧရာဝတီတုိင္း ျမန္ေအာင္ျမိဳ႕နယ္မွာလည္း အလားတူ ျပသနာ ရွိေနတယ္။ http://burmese.dvb.no/archives/20131 (၃) ေနျပည္ေတာ္ နယ္ေျမမ်ားမွာ အဆုိေတာ္ ကုိေဇယ်ာေသာ္နဲ႕ လတ္တေလာ ျပန္လြတ္လာသူ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အန္အယ္လ္ဒီပါတီမွ ဝင္အေရြးခံပါမယ္။
ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းေရြးတာနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး သေဘာထား တင္းမာသူမ်ားကို မေရြးဘူးလုိ႕ ေဒၚစုမွာ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရနဲ႕ သေဘာတူထားခ်က္ ရွိသလားလုိ႕ အေတြးေပၚမိတယ္။ မိထၳီလာကိစၥမွာဆုိရင္ အေတာ္ ရုပ္ဆုိးပါတယ္။ သို႕ေပမယ့္ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအး အေလ်ာ့ေပးသင့္တယ္ ျမင္တယ္။ ဗဟုိမွေရြးခ်ယ္ လုိက္သူသည္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ႕ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝသူ ျဖစ္တာေၾကာင့္ လက္ခံသင့္တယ္။ ပါတီဗဟုိေကာ္မတီအေနနဲ႕ ေဒၚျမင့္ျမင့္ေအးရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ကို တာဝန္ပုိၾကီးတဲ့ ေနရာသတ္မွတ္ေပးျခင္းျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္တယ္။
ၾကားျဖတ္ လစ္လပ္၄၈ ေနရာရွိျပီး အတုိက္အခံမ်ား အႏုိင္ရဖုိ႕ လုိအပ္တယ္။ ဒါေတာင္ လႊတ္ေတာ္ထဲ လူနည္းစု အျဖစ္နဲ႕သာ ရပ္တည္ႏုိင္မယ္။ အန္အယ္လ္ဒီ ပါတီဖက္ကေန ၾကည့္ရင္ေတာ့ တစုတေဝးထဲျဖစ္ဖုိ႕ ေနရာတုိင္းမွာ အႏုိင္ရမွ ျဖစ္ပါမယ္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက အန္အယ္လ္ဒီ ၈၂ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္နဲ႕ အႏုိင္ရခဲ႕တာပါ။ ျပည္နယ္မ်ားမွာ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား အားေကာင္းျပီး အန္အယ္လ္ဒီ၊ အာဏာရ ပါတီမ်ားနဲ႕ သူႏုိင္ငါႏုိင္ အျပိဳင္က်ဲႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ ယေန႕ထြက္ေပၚလာတဲ႕ သတင္းမ်ားအရ ျပည္နယ္မ်ားမွာ အတုိက္အခံမဲ ကြဲဖုိ႕မ်ားစြာ ရွိေနပါတယ္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ျမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕မွာ အားေကာင္းတဲ႕ အတုိက္အခံႏွစ္ဦး သုံးဦးရွိေနလုိ႕ မဲျပန္႕သြားျပီး ယခင္အာဏာရပါတီ တစည အႏုိင္ရသြားတဲ႕ သာဓကမ်ားစြာ ရွိခဲ႕ပါတယ္။ ျပီးခဲ႕တဲ့ပြဲမွာလဲ ေတာင္ဥကၠလာမွာ အလားတူ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳး ေတြ႕ရပါတယ္။
အန္အယ္လ္ဒီအေနနဲ႕ လႊတ္ေတာ္တြင္းမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖုိ႕ မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ျပီးသြားလို႕ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရေအာင္ မွန္ကန္တဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ရွိရပါေတာ့မယ္။ အစုိးရဖက္က အတုိက္အခံမ်ားကုိ ထုိးႏွက္ရာမွာ သူတုိ႕ႏုိင္ခ်င္တဲ႕ ေရြးေဂါက္ပြဲမွာ ေဒၚစုကုိ ဖယ္ထုတ္ထားျပီး အရုိးအရင္း ခ်ေကၽြးမယ့္ပြဲၾကေတာ့ မဲျပန္႕သြားေအာင္ ဖမ္းထားသူမ်ားကို လႊတ္ေပးတယ္။ မၾကာခင္ ယခုထက္ ပုိရႈပ္ေထြးတဲ႕ အေျခအေနမ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ဖုိ႕ ရွိေနပါတယ္။ မသထာေရစာ ေနရာအေရအတြက္ကို အတုိက္အခံမ်ားအၾကား စားခြက္လုေအာင္ လုပ္ထားတာမုိ႕ အန္အယ္လ္ဒီ ဘယ္လုိျပင္ဆင္ထားသလဲ။ ဝါးလုံးထုိးအေျဖာင့္တန္း ေရြးေကာက္ပြဲေနရာတုိင္း အႏုိင္ရေအာင္ လုပ္မွာလား၊ ဝင္လာႏုိင္ဖြယ္ရွိတဲ႕ မဟာမိတ္ေဟာင္း တုိင္းရင္းသား အတုိက္အခံအသစ္မ်ားနဲ႕ ညွိႏႈိင္းယူမွာလား စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းလွပါတယ္။ ျပန္လြတ္လာတဲ႕ ၈၈မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕ရဲ႕ အင္အားကုိေရာ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ယူမွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး မဟာမိတ္အျဖစ္ ထားရွိသြားမွာလား။ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႕ ၈၈မ်ိဳးဆက္အဖြဲ႕ သေဘာထားကြဲလြဲစရာ မရွိေပမဲ႕ ႏွစ္ကုိယ့္တစိတ္ ျဖစ္ဟန္လည္း သိပ္မရွိလွဘူး။
ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏုိင္ဖုိ႕ ကိုယ့္အားကုိယ္ကိုးမယ္ဆုိရင္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ အဖြဲ႕မ်ားနဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္၊ မဲစာရင္း၊ မဲေပးျခင္းနဲ႕ မဲေရတြက္မႈမ်ားမွာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တယ္။ ၁၉၉၀ခုႏွစ္ တုန္းကလုိ အခ်ိန္ျပည့္တာနဲ႕ အမ်ားျပည္သူ ေရွ႕ေမွာက္ မဲပုံးေဖာက္ ေရတြက္ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ေစဖုိ႕ အားထုတ္သင့္တယ္။ ေနျပည္ေတာ္ ေလးေနရာမွာ ကုိေဇယ်ာေသာ္တုိ႕လုိ မ်ိဳးဆက္သစ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အႏုိင္ရဖုိ႕ ဒီမုိကရက္ အဖြဲ႕တုိင္း၊ စိတ္ပါဝင္စားသူတုိင္းက အန္အယ္လ္ဒီအေရးထက္ ဒီမုိကေရစီအေရးအျဖစ္ ဝုိင္းဝန္းကူညီၾကဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF