ပစၥဳပၸန္ကမၼဝါဒ၏ အျမင့္ဆံုးတရားရၿပီးသူ(ၾကားဖူးေနၾကစကားနဲ႕ဆုိပါက ရဟႏၱာ၊ ဘုရား ဟုနားလည္ရမည္လို႕ယူဆပါသည္) ရဲ႕ အိမ္ေထာင္ေရး အျမင္ကိုတင္ျပပါမည္။

သာမညပုဂ္ၢိဳလ္ အမ်ိးအစား သုံးမ်ိဳး႐ွိ၏။ သာမညတရားကို ကိုယ္တိုင္သိသူ တစ္ဦး။ သာမညတရားကို ကိုယ္တိုင္႐ွိေအာင္ ေလ႔က်င္႔သူ တစ္ဦးႏွင္႔ သာမညတရားကို ကိုယ္တိုင္ရ႐ွိၿပီးသူ တစ္ဦး။ေပါင္းသုံးဦးတို႔ ျဖစ္၏။ (သာမညသေဘာတရားက်မ္း Ebook စာ ၁၀၈)
ထုိစာသားမ်ားအရ တရားရသူ အဆင့္ (၃) ဆင့္ရိွသည္ဟုနားလည္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အျမင့္ဆံုးတရား ရၿပီးသူ ဟူေသာစကားကို အသံုးျပဳထားပါသည္။

သူသည္ (အျမင့္ဆံုးတရားရၿပီးသူ ကုိရည္ညႊန္းသည္) အိမ္ေထာင္သားေမြးမႈကို အျပစ္မတင္ေသာ္လည္း လူတစ္ဦးက အျခားလူတစ္ဦးကို ရယူသိမ္းပိုက္ျခင္းသေဘာ သက္၀င္သျဖင္႔ ခ်ီးမြမ္းမႈလည္း မျပဳေပ။ လူတစ္ဦးသည္ အျခားလူတစ္ဦး၏ သိမ္းပိုက္မႈကို ခံယူရန္မသင္႔ျမတ္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊လူတစ္ဦးသည္ အျခားလူတစ္ဦးကို သိမ္းပိုက္မႈမျပဳအပ္ ဟူ၍လည္းေကာင္း သိျမင္ေနသူ ျဖစ္သည္။(သာမညသေဘာတရားက်မ္း Ebook စာ ၁၁၇)

အိပ္မက္မက္တတ္သူ၊ က်န္းမာေရးအားေလ်ာ္စြာသုတ္မ်ားထြက္က်ႏိုင္သူ၊ သားမ်ိဳး ေစ႔ မခန္းသူ ျဖစ္သည္။ (သာမညသေဘာတရားက်မ္း Ebook စာ ၁၁၉)

အထက္ပါအိမ္ေထာင္ေရးအျမင္သည္ Living Together ေနထိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္လားမသိပါ။

About blank

has written 5 post in this Website..

   Send article as PDF