မီးေလာင္ကၽြမ္းမႈျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ မဂၤလာေစ်းႀကီးမွ ေအာက္ထပ္ေစ်းဆိုင္ခန္းအခ်ိဳ႕ သိမ္ႀကီးေစ်းႏွင့္အဆိုပါ မဂၤလာေစ်းဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္ႏွင့္ယုဇနပလာဇာဝန္းက်င္တစ္ဝိုက္တို႔တြင္ ဆိုင္ခန္းေနရာမ်ားကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္ လွစ္ၾကသည္ဟု သိရသည္။ မဂၤလာေစ်းႀကီးရွိ ေအာက္ထပ္အထည္ဆိုင္မ်ား၊ ေစ်းဆိုင္ခန္းမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္ကာလတြင္ ေရာင္းအားေကာင္းသည့္ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္ရာသီႏွင့္ ကိုက္ညီေန၍ ေဖာက္သည္မပ်က္ေစေရးအတြက္ ယင္းကဲ့သို႔ဖြင့္လွစ္ေနၾကရသည္ဟု သိရသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း မဂၤလာေစ်းႀကီးျပန္လည္ရွင္းလင္းေနျခင္းႏွင့္ ယာယီေစ်းျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးမည့္ အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းမရွိဘဲ လက္ရွိေက်ာင္းဖြင့္ရာသီအမီ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သိမ္ႀကီးေစ်းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္ဟုသတင္းရရွိသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..