ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဂၤလာေစ်းႀကီး မီးေလာင္သြားေသာ ျဖစ္စဥ္ေၾကာင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္မႈမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး မည္သည့္ကန္ထ႐ိုက္ကိုမွ် တာဝန္ေပးအပ္သြားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။ ေစ်းႀကီးအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေနစဥ္အတြင္းတြင္ ယာယီေစ်းႏွင့္ မဂၤလာေစ်းသစ္ရွိဆိုင္ခန္းလြတ္မ်ား၌ ေနရာမ်ားခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အခမဲ့ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသြားမည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါေစ်းႀကီးအား ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီးစီးပါက မူလအမည္ေပါက္အတိုင္းဆိုင္ခန္းမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ေစ်းသူေစ်းသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္ရသည့္ေန႔မွစ၍ ယခင္ကေပးေဆာင္ေနသည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္အခမ်ားအတိုင္းသာ ေပးေဆာင္ရန္စီစဥ္ထားသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းအျပင္ ေစ်းျပင္ဆင္သည့္အတြက္ မည္သည့္ေငြေၾကးမွ် ေပးေဆာင္ရန္မလိုအပ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းကေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အသိေပးေၾကညာခ်က္မ်ားကို ဗီႏုိင္းမ်ားျဖင့္ ေစ်းႀကီးတြင္ ကပ္၍ ေၾကညာထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..