မဂၤလာေစ်းမီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေဆး၀ါးမ်ား ဆံုး႐ႈံးမႈျဖစ္ေပၚခဲ့၍ ျပည္တြင္းေဆးလိုအပ္ခ်က္အတြက္ ျပည္ပမွေဆး၀ါးမ်ား တင္သြင္းလိုပါက သြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးပစၥည္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ အသင္းမွတစ္ဆင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနတြင္ ဦးေဆာင္၍ ေလွ်ာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ မဂၤလာေစ်းမီေလာင္မႈေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တဲြျဖစ္ေပၚလာမည့္ ေဆးေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားအျပင္၊ ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္နည္းလမ္းမ်ားကို စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆးကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း ရစရာရွိသည့္အေႂကြးမ်ားအား အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ဆိုင္းငံ့ေပးေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ Discount Limit Amount ကုိပါ ေလ်ာ့ခ်ေပးေစလုိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေဆးႏွင့္ ေဆးပစၥည္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က Discount Limit ေရာ၊ Time Limit ေရာေပးဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ အခုေဆးေတြျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးေနပါၿပီ။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ပမာဏအထိ မွာယူႏုိင္ပါတယ္”ဟု ေဆးကုမၸဏီတစ္ခုမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ ေဆးတင္သြင္းမႈအတြက္ အခြန္ေလ်ာ့ခ်ေပးေစလိုသည့္ ဆႏၵရွိၾကေၾကာင္းႏွင့္ အလားတူ ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္းမွ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိၾကေၾကာင္း သိရသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..