အလွယာဥ္ Slideshow စလိုက္႐ိႈး အတြက္ Link လင့္ေတြကိုႏွိပ္ပါ၊

 

အလွယာဥ္မ်ားမွာ Sierra Madre စီရာ မာေဒြး (အနီးအနားကျမိဳ႕) ဆီသို႕သြား ျပီး စုေန ၾကတယ္၊ လူေတြၾကည့္ဘို႕ႏွစ္ရက္ထားေသးတယ္၊

ေအာက္ပိုင္းကဗီဒီယိုေတြဟာ လူေတြက ယင္းရပ္နားရာကိုသြားျပီး အနီးကပ္ ႐ိုက္ထား တဲ့ဗီဒီယိုေတြပါ၊

 

 

 

 

ဂ်ပုျမင္းေတြကိုထုတ္ျပတာ

 

 

 

 

 

 

China Airlines ခ်ိဳင္နားေလေၾကာင္း က အလွယာဥ္

 

 

 

 

 

လမ္းနဲ႕တူ ေအာင္ သဘာဝ ပစ္စည္း အျဖစ္ အာလူးနဲ႕ လမ္းလိုခင္းထားတာ

 

 

 

 

Pasadena Rose Parade 2012

http://www.flickr.com/photos/attgrl/sets/72157628686788809/show/with/6626098621/

 

2012 Tournament of Roses Parade

http://www.flickr.com/photos/51724239@N00/sets/72157628704577931/show/

 

Search results for pasadena rose parade 2012

http://www.flickr.com/search/show/with/6638679107/?page=2&q=pasadena+rose+parade+2012&w=31619869%40N03&ss=2

 

Rose Parade Float 2012 upclose – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=DWEwrGjIvBo&feature=results_main&playnext=1&list=PL530FB347EC86E73C

Rose Parade Float 2012 upclose – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=BME40wRNiTo

Rose Parade Floats 2012 upclose – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=sYgRvwhPgTM

Rose Parade Float 2012 upclose – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=_yKfEzUaJO0

 

2012 Rose Parade Floats (up-close)_Part 1 of 5 – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=BnRCv7nxUe0

Jan 03, 2012; 2012 Rose Parade Floats (up-close)_Part 5
There were about 40 floats for viewing in Sierra Madre,CA on Jan 2 and 3.

 

2012 Rose Parade Floats (up-close)_Part 2 of 5 – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=3lXDVPuNRxU

 

2012 Rose Parade Floats (up-close)_Part 3 of 5 – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=L6MMNhcsSFM

 

2012 Rose Parade Floats (up-close)_Part 4 of 5 – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=GZcbtxYXgyI&feature=related

 

2012 Rose Parade Floats (up-close)_Part 5 (Final) – YouTube

http://www.youtube.com/watch?v=YuLh7o0oOMg&feature=related

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About Kyaemon

Kyae Mon has written 715 post in this Website..

Likes to post news and educational items.

   Send article as PDF