ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္ စက္သံုးဆီဆုိင္အခ်ဳိ႕တြင္ လက္ရွိသံုးစြဲလ်က္ရွိသည့္ဆီပန္႔မ်ားအစား ဒီဂ်စ္တယ္ပန္႔မ်ားကို အစားထုိးတပ္ဆင္ျပီး ဆီေရာင္းခ်မႈကိုလည္း ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုပန္႔မ်ားကို တင္သြင္းေရာင္းခ်ေပးသည့္ International Marine Services Co.,Ltd အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဇာ္ဟိန္းက ေမလ ၂၁ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။ အဆိုပါ ဒီဂ်စ္တယ္ဆီပန္႕မ်ားသည္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ စက္သံုးဆီေရာင္းေစ်းအတိုင္း ၀ယ္ယူသူထည့္လိုသည့္ ဆီပမာဏကို တိက်စြာထည့္ေပးႏုိင္မည့္ပန္႔မ်ားျဖစ္ကာ လက္ရွိတြင္ ထိုပန္႔မ်ားကို ကုမၸဏီသံုးခုမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မည့္ စက္သံုးဆီဆိုင္ေပါင္း ၂၀ တြင္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။ “ဒီဂ်စ္တယ္ပန္႔ေတြကိုေတာ့ ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စိတ္၀င္စားၾကတယ္။ သံုးစြဲမယ့္ကုမၸဏီေတြကလည္း လက္ရွိပန္႔ေတြေနရာမွာ ဒီပန္႔ေတြကို အျမန္ဆံုးေျပာင္းလဲတပ္ဆင္သြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ စက္သံုးဆီေရာင္းခ်ေပးရာတြင္ လက္ရွိက်င့္သံုးလ်က္ရွိသည့္ပံုစံအစား ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ က်သင့္ေငြေဘာက္ခ်ာထုတ္ေပးသည့္စနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င္သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆိုသည္။ ပုဂၢလိကစက္သံုးဆီဆိုင္မ်ားအေနျဖင့္ ၀ယ္ယူသူမ်ားကို ၀န္ေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ ထိုဒီဂ်စ္တယ္ဆီပန္႔မ်ားကို အစားထိုးတပ္ဆင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိသံုးစြဲလ်က္ရွိသည့္စနစ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္မည့္ ဒီဂ်စ္တယ္ဆီပန္႔မ်ားမွာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံလုပ္ Tatsuno တံဆိပ္ပန္႔မ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုင္းႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပန္႔တစ္ခု၏တန္ဖိုးမွာ က်ပ္သိန္း ၇၀-၈၀ ၀န္းက်င္ျဖစ္ျပီး ေမာ္ဒယ္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။ ထိုဒီဂ်စ္တယ္ဆီပန္႔မ်ားကို ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ျခင္းအားျဖင့္ စက္သံုးဆီေလ်ာ့နည္း၍ အေလအလြင့္ျဖစ္ျခင္းမ်ားကို သက္သာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ မီးအားမျပည့္ပါက စက္မလည္ပတ္ႏုိင္သည့္ အားနည္းခ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: Internet Journal

About intro

Lionel Intro has written 162 post in this Website..