အရူးေတြဟာ အျမဲတမ္းသူတပါးကုိ
ျပစ္တင္ေျပာဆုိ တတ္တယ္။ ဒီေတာ့သူတလုိ႔မွာ မျမင္ရတဲ့
ရန္သူမ်ားျပီးေတာ့ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈကုိျဖစ္ေစတယ္။

လူေတာ္ေတြကေတာ့
သူတုိ႔ကုိယ္သူတို႔ပဲ ျပစ္တင္ေျပာဆုိ ၾကတယ္။
အျခားသူေတြက သူတုိ႔ကုိကုိယ္ခ်င္းစာၾကတယ္။
သုိ႔ေသာ္ သံသယ ရွိၾကတယ္။

ပညာရွိေတြကေတာ့
ဘယ္သူ႔ကုိမွျပစ္တင္ေျပာဆုိျခင္းမရွိဘူး။
ဘယ္သူမွ အမွားကို တမင္တကာ မျပဳခ်င္ၾကပါဘူး
ဆုိတာသိရွိၾကတယ္။

About susunosuki

Soe Moe has written 42 post in this Website..

conscious!