အရူးေတြကေတာ့
ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာဖုိ႔ျဖတ္လမ္းကလုိက္တတ္ၾကတယ္။
သုိ႔ေသာ္မၾကာခဏဆုိသလုိ ဆင္းရဲတြင္းထဲကို
ျဖတ္လမ္းကေန ေရာက္သြားၾကတယ္။

လူေတာ္ေတြကေတာ့ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာဖုိ႔အတြက္
စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ရတာကုိ သေဘာက်တယ္။
အဲဒီစနစ္ပ်က္စီးရင္ေတာ့
သူတုိ႔ရဲ့ၾကြာယ္၀ခ်မ္းသာမႈ လည္းပ်က္သုဥ္းသြားတယ္။

ပညာရွိေတြကေတာ့ ေက်နပ္ေရာင့္ရဲျခင္းဟာ
ဘ၀မွာ ခ်မ္းသာျခင္းပဲလုိ႔ သတ္မွတ္တယ္။
ဒါေၾကာင့္သူတို႔မွာ ရွိသမွ်ကို တန္ဖုိးထားတယ္။
ပစၥည္းဥစၥာမ်ားရဲ့ တန္ဖုိးအစစ္အမွန္ကို သိရွိတယ္။
ဒီအတြက္သူတုိ႔ဟာ အျမဲတစ္ေစခ်မ္းသာေနၾကတယ္။

About susunosuki

Soe Moe has written 42 post in this Website..

conscious!