ရြာထဲမွာ ၅၀၀၀က်ပ္တန္ဖံုး ေတြအေၾကာင္းဖတ္မိေတာ့ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ဖံုးကိုင္ ရေတာ့မယ္ဆိုလိုစိတ္၀င္စားမိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း သမတဳကီးဆီ စာတင္ဳကမယ္လို့သိရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ေစ်းႏႈန္းသိပ္ေပါျပီး ကေလးကစားစရာေစ်းသာသာ ျဖစ္ေနလို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်နဲတယ္လို႔ သံသယ၀င္မိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ ဒီ၅၀၀၀တန္ ဖံုးက  သူမ်ားေဆာက္ထားျပီးသား အိမ္ကို ေသာ့ခတ္ျပီး တက္ေနသလိုမ်ားျဖစ္ေနမလားလို႔ထင္မိတယ္။ အဲဒါဆိုအိမ္ေဆာက္စရာမလိုပဲ ေသာ့တလံုးဖိုးပဲကုန္ပါမယ္။ ဒီလိုပဲ တာ၀ါတိုင္ ေဆာက္စရာမလိုပဲ ဖုန္း၁ လံုးဖိုးပဲ ကုန္ျပီး ေတာ္ေတာ္ေလးအလုပ္ျဖစ္နုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာႏိုင္ငံေရးဖြခ်က္ေတြမ်ားျဖစ္ေနေလမလားလို႔သံသယ၀င္မိပါတယ္။

သူဳကီးေရ စာလံုးက ဘာေဖာင့္ေတြလဲမသိဘူး။ နဂိုလက္ကြက္နဲ႔မတူဘူး။

q       w      e      r    y     u     i     o     p   [   ]

ဆ   တ       န     မ   အ  ပ  က    သ  စ  ဟ   `

 

a    s    d     f    g      h    j    k    l     ;       ‘

ေ      ်     ိ       ္     ါ       ့    ျ          ု     ူ    း     ဒ

 

z      x   c      v     b    n     m    ,     .    /

ဖ   ထ  ခ   လ   ဘ   ည    ာ   ယ      .     ။

 

Q   W  E    R   T      Y   U  I       O      P      [      ]

ွ်     ၽႊ     ႏ     ၽြ     ႊ     ႔       ႕       ႈ       ဥ     ဏ     ဧ     ´

 

A      S     D    F   G   H  J     K   L    ;       ‘

ဗ        ွ       ီ       ၤ        ြ      ံ     ဲ     ဳ      ဴ       ၚ     ဓ

 

Z      X    C      V  B  N    M   ,  .     /

ဇ     ဌ     ဃ     ဠ     ႀ    ၿ        ၾ                ၊

 

နွစ္သစ္=ႏွစ္သစ္

 

http://myanmargazette.net/90448/creative-writing

 

 

About nature

has written 52 post in this Website..

THAKHIN CJ #3262011 (5/5/16)

   Send article as PDF