အရူးေတြကေတာ့
သူတို႔ဟာ လုပ္ငန္းတစ္ဦးတည္း ပုိင္လုိၾကတယ္။
သူတုိ႔သာလွ်င္ အႏိုင္ရမယ္ လုိ႔ထင္ေနၾကတယ္။
သူတုိ႔ရဲ့လုပ္ငန္းဟာ တုိးတတ္မႈေႏွာင့္ေႏွးတယ္။

လူေတာ္ေတြကေတာ့
လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္ကို ေတာင္းဆုိၾကတယ္။
အျပည့္အ၀ ယွဥ္ျပိဳင္မႈရွိတဲ့လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ရာမွာ
သူတုိ႕ဟာ ျပႆနာထဲကို တုိးသြား
၀င္ေရာက္ေနတယ္ဆုိတာကုိ သူတုိ႔မသိၾကဘူး။

ပညာရွိေတြကေတာ့ မွ်တတဲ့ကုန္သြယ္ မႈကုိ လုိလားတယ္။
မိမိကုိင္တြယ္ႏုိင္ေသာ ေျခႏုိင္လက္ႏိုင္ရွိတဲ့
တုိးတက္မႈမ်ားနဲ႔ ေအာင္ျမင္တုိးတက္တဲ့
လမ္းကိုဖြင့္ေပးထားတယ္။

About susunosuki

Soe Moe has written 42 post in this Website..

conscious!