ေလးသေခ်ၤႏွင့္ ကမၻာတသိန္း တြက္ကိန္းျပည္႕ထ၊လံု႕လသည္းစြာ၊ဒါနပါရမီ၊သီလပါရမီ၊နိကၡမပါရမီ
၀ိရိယပါရမီ၊ခႏၱီပါရမီ၊ပညာပါရမီ၊သစၥာပါရမီ၊ေမတၱာပါရမီ၊အဓိဌာန္ပါရမီ၊ဥေပကၡာပါရမီ၊ပါရမီဆယ္ပါး
အျပားသံုးဆယ္ကိုျဖည္႕ၿပီး ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အားေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူေသာ နတ္လည္းသတ္ ၍ မေန
ေသပါေစသား။
သြားေတာ္ေလးဆယ္၊စြယ္ေတာ္ေလးေခ်ာင္း၊ညွပ္ရိုးေတာ္ႏွစ္ေခ်ာင္း၊ဓါတ္ေတာ္ေပါင္းရွစ္ရြတ္ကို ေစာင့္ေသာ
နတ္လည္း သတ္ ၍ မေနေသပါေစသား။
လက္်ာရံ ရွင္သာရိပုတၱရာ၊လက္၀ဲရံ ရွင္ေမာဂၢလာန္စေသာ ရဟႏၱာျမတ္တို႕၏ ဓါတ္ေတာ္ ေမြေတာ္ကိုေစာင့္ေသာ
နတ္လည္း သတ္ ၍ မေနေသပါေစသား။
ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူေသာ ၀ိနည္းငါးက်မ္း၊သုတ္သံုးက်မ္း၊အဘိဓမၼာခုႏွစ္က်မ္း၊ပိဋကတ္သံုးပံု၊မမၺခကၡ ႏၱာ အေပါင္းရွစ္ေသာင္း
ေလးေထာင္ က်မ္းကုန္ေအာင္ေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍ မေနေသပါေစသား။
သာမေဗဒင္၊ယဇုေဗဒင္၊ဣသွ်ဴေဗဒင္၊အာတပၺနေဗဒင္ေလးပံုကိုေစာင့္ေသာ နတ္လည္း သတ္၍မေန ေသပါေစသား။
သာသနာေတာ္ငါးေထာင္ကို ေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေန ေသပါေစသား။
ဇမၺဴဒီပါ၊အပါရေဂါယာ၊ဥတၱရကုရု၊ျပဳဗၺၺ၀ိေဒဟာ၊ကၽြန္းႀကီးေလးကၽြန္း၊ကၽြန္းငယ္ႏွစ္ေထာင္၊အရံေဆာင္ေသာ ကၽြန္းအေပါင္းကို
ေစာင့္ေသာနတ္လည္း သတ္၍မေနေသပါေစသား။
ျမစ္ႀကီးငါးသြယ္၊ျမစ္ငယ္ငါးရာ၊ဂဂၤါယမံုနာ၊အစီရ၀တီမဟီ၊အရဘူ ဟူသည္မၾကြင္း အိုင္၊အင္း၊ေခ်ာင္း၊ေျမာင္း၊အေပါင္းတို႕အား
ေစာင့္ေသာ နတ္လည္း သတ္၍မေနေသပါေစသား။
ဟိမ၀ႏၱာ၊ေတာသံုးေထာင္ကိုေစာင့္ေသာ၊ အာကာသစိုး၊ဗိႆႏိုး၊ဘုတ္ၿပိတ္နတ္လည္း သတ္၍မေန ေသပါေစသား။
အႆမုကၡိ၊စႏိၵပါရမီသြာ၊မဟာဂီရိ စေသာ အရိွန္ျပင္းထန္ေ၀ႆ၀ဏ္ႏွင့္ ကုမၻာန္ယကၡ၊ဂႏၺၺဗၺၺကစေသာ နတ္မ်ားလည္း
သတ္၍မေန ေသပါေစသား။
ေဘးရွစ္ပါး၊ဒါဏ္ဆယ္ပါး၊ထင္ရွွားသတ္၍လတ္လတ္ခ်က္ျခင္း ေသြးခဲ၊ေသြးနက္ပြက္ပြက္ထြက္ၿပီး ကိုယ္လက္ေျပာင္းျပန္
ေသြးခဲအံ၍ ေသပါေစသား။
သားေျမးစဥ္ဆက္ မၾကာပ်က္စီး၊ဆီမီးတန္ေဆာင္ တုန္းေသာေရာင္သို႕ ကုန္ေအာင္မၾကြင္း ပ်က္စီးျခင္းသို႕ ေရာက္ပါေစသား။
ေရလမ္းသြားလည္း ေရသားမ်ားေတြ ဆယ္ကုေဋတြင္ ေရေနအေပါင္း မိေခ်ာင္း၊မကာန္း၊လိပ္၊ငါး စား၍ေသပါေစသား။
ကုန္းလမ္းသြားလည္း သစ္က်ား၊ဆင္ရဲ၊စိုင္ငမဲြႏွင့္၀က္ရဲစား၍ ထြားထြားညက္ညက္ ကိုယ္လံုးပ်က္၍ ေသပါေစသား။
ေျမြေပြး၊ေျမြေဟာက္၊ငန္းေျပာက္ငန္းက်ား၊ငန္းငါးပါးတို႕ ေပါက္ထမေန ေသပါေစသား။
ေသတံုျငားလည္း ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္၊ငရဲငယ္တရာ႔ႏွစ္ဆယ္ရွစ္ထပ္၊က်ေရာက္ၿပီးခါ တိရစၧာန္၊ၿပိတၱာ၊အသူရကာယ္၊အပါယ္ေလးပါး
လားပါေစသား။
လူျဖစ္ျငားလည္း လူျခင္းမတူ ႏူျဖဴ၊ဆြံ႕အ၊မံုညွင္းပြတ္အဆင္း၊ခရုသင္းႏွင့္ထိုအနာမ်ားစဲြပါေစသား။
မိခင္၊ဖခင္ ေခၚငင္ျပင္းထန္ ဆန္႕တံုေျခလက္ မေကြးမိခင္ ေသပါေစသား။
မင္းေဘးမလြတ္၊အိမ္ထားလက္ႏွက္၊သုံးမည္စက္ႏွင့္ ေျခလက္တဲြေလာင္း၊လက္ဦးေခါင္းလည္း ေထာင္းေထာင္းျပတ္၍
ေသပါေစသား။
သမုဒၵရာ၊ပင္လယ္၊သေဘၤာ၊ေလွစီး ပ်က္စီးေမ်ာပါ ထြားထြားညက္ညက္ပ်က္ပါေစသား။
သားေျမး၊ေက်းကၽြန္၊ထြန္သည္႕ကၽြဲႏြား၊ခမ္းနားမၾကြင္း၊ၿပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္၊ဆင္းရဲႀကီးစြာ၊ေျမႀကီးထက္ခဲြ၊ခြက္လက္စဲြ၍
ငရဲအရွင္၊သူဖုန္းစားဘ၀၊အလွမဲ႔ကာ၊လူ႕ၿပိတၱာလည္းျဖစ္ပါေစသား။
မင္းနန္းသူက်ိန္ ထံုးႏွယ္ဆင္း၍ ထင္းမီးကဲ႔သို႕တစတစ တိုပါေစသား။
မွတ္ခ်က္ ။ ။ အထက္ပါ က်မ္းက်ိန္စာသည္ မူရင္းအတိုင္း ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တရားရံုးမ်ားတြင္ရွိေသာ က်မ္းက်ိန္လႊာမ်ား
တြင္ အျပည္႕အစံုေရးထားသည္ မေရးထားသည္ကိုေတာ႔ မသိပါ ။ က်မ္းက်ိန္လႊာကို အနီေရာင္ပါတ္ထားတာကိုေတာ႔ ျမင္ဘူးၾကပါလိမၼည္။
ယံုၾကည္သည္ မယံုၾကည္သည္ မိမိတို႕၏ဆႏၵ သေဘာအရသာျဖစ္ပါသည္။ ဗဟုသုတအလို႕ငွာတင္ျပလိုက္ျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။
ရံုးေတာ္တြင္ မမွန္မကန္ထြက္ဆိုသူတို႕ အတြက္ျဖစ္ပါသည္ … မွန္ကန္စြာထြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ
မဂၤလာ အေပါင္းႏွင့္သာၿပီးျပည္႕စံုမွာျဖစ္သည္႕အတြက္ အက်ယ္တ၀န္႕ မတင္ျပေတာ႔ပါ …
အားလံုးကိုေလးစားစြာျဖင့္ …. မ်ိဳးထက္ …

About myohtat

has written 18 post in this Website..

   Send article as PDF