ကြန္ပ်ဴတာဆားဗစ္ကၽြမ္းက်င္မႈ အေတြ႔အၾကံဳသင္တန္းမ်ားေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသး
ကြန္ပ်ဴတာအေရာင္းႏွင့္ ဆားဗစ္ဆုိင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိ၏ဆားဗစ္ဝန္ထမ္းမ်ားကို အေတြ႔အၾကံဳရွိသူမ်ားမွ ဆားဗစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေတြ႔အၾကံဳသင္တန္းမ်ား မၾကာခဏေပးရန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာဆားဗစ္ဆိုင္အခ်ိဳ႕မွ အၾကံျပဳေျပာသည္။ “ ဆုိင္ေတြအေနနဲ႔ အေတြ႔အၾကံဳရွိတဲ့ ဆားဗစ္ပညာရွင္ေတြဆီကေန လုပ္သက္ႏုတဲ့ဝန္ထမ္းေတြကို ဘာျဖစ္လို႔ သင္တန္းေပးသင့္တာလဲဆုိေတာ့ လုပ္သက္အရသူတို႔မမီလိုက္၊ မသိလိုက္တဲ့ဆားဗစ္ျပႆနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာ လြဲမွားတာေလးေတြရွိတတ္လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ တခ်ဳိ႕ဆားဗစ္သမားေတြအေနနဲ႔ Notebook ေတြကို ဆားဗစ္ေပးရာမွာ Brand အရအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတာရယ္၊ ေမာ္ဒယ္လ္အမ်ိဳးအစား ကြဲျပားတာရယ္၊ ေနာက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ Brand အလိုက္ နည္းပညာမတူတာေတြရယ္ရွိတဲ့အတြက္ ဆားဗစ္ေပးတဲ့အခါ အခက္အခဲျဖစ္တတ္ပါတယ္ ” ဟု ဆားဗစ္ဆိုင္တခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။ ထုိ႔ျပင္ တခ်ိဳ႕ေသာဆားဗစ္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ Customer မ်ားအေပၚရွင္းလင္းေျပာၾကားရာ၌ အမွန္တကယ္ျဖစ္သည့္ ဆားဗစ္ျပႆနာႏွင့္ ေျဖရွင္းရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေသခ်ာမရွင္းျပႏုိင္ျခင္းမ်ား ရွိေနတတ္ၿပီး ဆားဗစ္ျပဳျပင္ရာ၌လည္း ကၽြမ္းက်င္မႈ နည္းပါးေနျခင္းေၾကာင့္ မလုိအပ္ပဲျပဳလုပ္သည့္ ဆားဗစ္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားမွာ အမွားမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္ေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃ရက္ေန႔ထုတ္ အင္တာနက္ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..