စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ားကို တင္သြင္းရာတြင္ မည္သည့္ဌာနဆုိင္ရာေထာက္ခံခ်က္မွ မလိုဘဲ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားရာ လုပ္ငန္းသံုးစက္ယႏၲရားမ်ား တင္သြင္းမႈ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။ ျပည္ပဝင္ေငြရွိသူတိုင္းကို ၁-၂-၂၀၁၀ ရက္မွစ၍ လြတ္လပ္စြာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး တင္သြင္းရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ားကိုပါ တစ္ပါတည္းထုတ္ျပန္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ “လုပ္ငန္းသံုးေတြပဲ အဓိကတင္သြင္းၾကတယ္။ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီေတြ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီေတြနဲ႔ စက္႐ုံႀကီးေတြက တင္သြင္းတာမ်ားတယ္ ” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားသည္။ ထုိသို႔ လြတ္လပ္စြာတင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ေလးလခန္႔ကာလအတြင္း အစီးေရ ၈၀၀ ခန္႔ တင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီး လုပ္ငန္းသံုးယာဥ္မ်ားသာ မ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသို႔ တင္သြင္းခြင့္ျပဳထားသည့္ စာရင္းတြင္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္တင္သြင္းဖို႔ သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းဆုိရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔မကိုက္ဘူး။ ရင္းႏွီးတဲ့ပမာဏနဲ႔ ျပန္ရမွာက တြက္ေျခမကိုက္ေတာ့ တင္သြင္းဖိုု႔ စိတ္မဝင္စားၾကဘူး ” ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ တင္သြင္းရာတြင္ အသစ္ျဖစ္ရမည့္အျပင္ ေမာ္ဒယ္သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ဘယ္ေမာင္းျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔သတ္မွတ္ရျခင္းမွာ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားသည္ အမ်ားျပည္သူစီးနင္းလိုက္ပါသည့္အတြက္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ရည္ရြယ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္အမ်ားစုသည္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံထုတ္ တစ္ပတ္ရစ္ယာဥ္မ်ားျဖစ္ကာ ေစ်းႏႈန္းသက္သာသည့္အတြက္ တင္သြင္းမႈမ်ားျပားခဲ့ေၾကာင္း ၊ ခရီးသည္တင္ယာဥ္အသစ္မ်ားတင္သြင္းပါက ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္သည့္အတြက္ ခရီးသည္ကားထက္ ႏိုင္ငံျခားသားကမာၻလွည့္မ်ားအတြက္ ဌားရမ္းသည့္ ယာဥ္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ကိုင္မွ အက်ိဳးအျမတ္က်န္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထုိသို႔ ခရီးသည္တင္ယာဥ္တင္သြင္းမႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးေသာ္လည္း မီနီဘတ္စ္ တင္သြင္းမႈအနည္းငယ္ရွိေၾကာင္း ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၃ရက္ေန႔ထုတ္ ျပည္ျမန္မာ ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

About kln

k ln has written 409 post in this Website..